Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Seznam lektorů

Zajímá Vás, kdo Vám bude přednášet na našich vzdělávacích kurzech? Proto tu pro Vás máme tuto sekci, kde se Vám pokusíme naše lektory představit blíže.

Vystudoval podnikovou ekonomiku a management na VŠE v Praze. Úspěšně absolvoval kurzy Marketing CIMA-A a CIMA-B a program MBA na Prague International Business School / Manchester University. Marketingem se zabývá od roku 2000 a téměř deset let působil ve vrcholových funkcích v oblasti marketingu a českého i mezinárodního obchodu v různých odvětvích. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolventka UK Praha (psychologie, tělesná výchova), VOŠZ 5.května (diplomovaný zdravotnický záchranář) a šestiletého výcviku terapeutických a poradenských dovedností ?Life dynamic? a desítek rozvojových sebezkušenostních workshopů, seminářů a výcviků. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Začínal jako novinář, poté pracoval jako televizní dramaturg. Od roku 1993 se pohybuje v reklamě a marketingu. Má zkušenosti z několika mezinárodních reklamních agentur Grey, DDB, Proximity/BBDO a Leo Burnett, kde působil nejdříve jako reklamní textař (copywriter) a také jako kreativní ředitel. V současné době působí jako marketingový poradce a nezávislý lektor. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolvent ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická, obor ekonomika a řízení energetiky. Má dlouholeté praktické zkušenosti s výkonem provozně technických a řídících funkcí v energetice (zejména v přenosové soustavě) a následného lektorského a poradenského působení v Institutu vzdělávání energetiky, s.r.o. Praktické zkušenosti z realizace transformačních projektů v elektroenergetice. Více informací ⦒

226 006 303 pbelovsky@gradua.cz

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor podniková ekonomika, specializace marketing na spotřebitelských trzích. Dále absolvent komplexního kurzu London School of Public Relations při Asociaci PR Agentur na téma Integrovaný přístup k Public Relations pro 21. století aj. Má bohaté zkušenosti jako marketingový manažer a dlouholetou praxi v reklamní a Public relations agentuře. Více informací ⦒

226 006 306 mbenes@gradua.cz

Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, obor Technologie řízení dopravy, specializace logistika, dlouhodobá spolupráce s ČVUT v Praze a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Petr Bílek má více než 16 let praxe v oblasti globální standardizace technologií automatické identifikace, RFID a elektronické komunikace. Více informací ⦒

gradua@gradua.cz

Absolvent ZČU v Plzni, kde současné době působí jako akademický pracovník a projektový manažer. V průběhu posledních 5 let získal spoustu praktických zkušeností při řešení projektů pro společnosti z celé České republiky zejména v oblastech ergonomie, časové racionalizace a projektování pracovišť. Mezi tyto společnosti patří: Linde Pohony, Hutchinson, Grammer CZ, Kermi. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Má dlouholetou praxí z vedení sítě prodejen a jako pedagog. V rámci své lektorské činnosti se zaměřuje na kurzy Efektivní komunikace, Řídící činnost, Vedení týmů, Motivace, Leadership a Timemanagement a to jak na otevřených tak i zakázkových kurzech. Jako lektor má bohatého zkušenosti z oblasti automotive. Více informací ⦒

226 006 382 candram@gradua.cz

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci. Petr Daňko se osm let zabývá problematikou lidských zdrojů. Pracoval na manažerských pozicích v útvarech lidských zdrojů v SPT TELECOM, a. s. a Česká spořitelna, a. s. Specializuje se na oblast personálního poradenství, rozvoje osobnosti a komunikace. Jako poradce se zabývá zejména výběrem a náborem pracovníků, adaptačním procesem, mentoringem. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolvent VŠCHT a CMC (University of Pittsburgh). Má 10 let praxe v manažerských pozicích v českých i nadnárodních společnostech. Zaměřuje se na aktivizaci a rozvoj lidí v rámci realizovaných firemních změn formou koučování a kreativních workshopů. Podporuje zavádění projektové přístupu a jako certifikovaný kouč pomáhá jednotlivým manažerům v dosažení cílů klíčových pro jejich úspěch. Více informací ⦒

226 006 300 rfurych@gradua.cz

Martina Hejduková má 11 let praxe v prodeji a marketingu. Prošla obchodními a manažerskými pozicemi v převážně nadnárodních společnostech. Byla generální ředitelkou nakladatelství Albatros. Jako lektor se specializuje především na management prodejních týmů, trénink prodejních dovedností, leadership , týmovou práci, body language, komunikaci a typologii klienta i prodejce. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolvent ZČU Plzeň a student post graduálního studia ZČU Plzeň, zaměření: řízení údržby v průmyslovém podniku. Tomáš Kamaryt odborně zajišťuje propojení teoretických poznatků v oblasti štíhlé výroby a řízení údržby s průmyslovou praxí. Mezi společnosti, se kterými spolupracuje patří např. CIE-Plzeň, s.r.o., Witte Automotive, s.r.o., Ideal Automotive, MWM Mechanika s.r.o., a další. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Analýzy stavu řízení zásob ve výrobních a obchodních podnicích. Optimalizační studie různých oblastí logistiky pro české i mezinárodní podniky. Logistický audit společností. Finalista soutěže Projektant roku 2012 a tak bychom mohli pokračovat. Pokud Vás tato oblast zajímá, vstupte do ní s námi pod vedením zkušeného lektora Petra Karkovského. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Miroslav Krčma v roce 1999 úspěšně absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ochrana životního prostředí (ekologická syntéza, právo životního prostředí, ochrana ovzduší, pedagogika a psychologie). Od roku 1998 se věnuje poradenské a přednáškové činnosti se zaměřením na systémy řízení (systémy environmentálního managementu, systémy managementu kvality atd.) Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolventem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, obor psychologie a sociologie a Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno obor trestní právo. Ve společnosti Gradua-CEGOS, s.r.o. působí od roku 2004 jako konzultant, lektor a Key Account Manager. Jako lektor, konzultant se specializuje na oblast rozvoje osobních a manažerských kompetencí. Více informací ⦒

226 006 391 tkrsnak@gradua.cz

Původně absolvent strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně. Ve svém profesním životě prošel řadou manažerských pozic, které ho čím dál více směřovaly k marketingu a věnovat se mu naplno. Působí jako nezavislý certifikovaný konzultant a lektor pro marketing a je kmenovým lektorem Českého institutu pro marketing. Absolvoval manažerské kurzy marketingu NIMA/ CIMA A/B atd. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolventka FFUK obor informatika. Specializuje se na rozvoj osobních kompetencí a psychosociálních dovedností v oblasti profesního vzdělávání. Získala bohaté zkušenosti při zakládání a rozvoji call center. V pozici lektora, trenéra zakázkových i otevřených kurzů působí již 16 let. Využívá know-how našeho mezinárodního partnera - společnosti CEGOS se sídlem v Paříži. Více informací ⦒

226 006 377 vlomberska@gradua.cz

Absolvent PřF UK. Lektor má více než 20 let praxe v obchodních pozicích českých i mezinárodních firmách. Jeho pracovní náplní byla péče o stávající klienty, získávání nových klientů, uzavírání objednávek, smluv, prezentace služeb. Řadu let působí jako interní trenér obchodních týmů a liniového managementu společnosti Office DEPOT s.r.o v ČR, SR, HU a PL. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Podílí se na otevřených a zakázkových kurzech Gradua-CEGOS , s.r.o. Jako lektor se zaměřuje na oblast rozvoje osobních a manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Specializuje se na témata: Efektivní komunikace, Příprava mistrů ve výrobě, Manažer výroby, Příprava vedoucích týmů, Řešení problémů, Orientace na zákazníka. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolvent Vojenské akademie (VA) Brno, fakulta elektrotechnická, obor synoptická meterologie. Marek Rakovský má čtrnáctiletou praxi v oblasti prodeje a řízení obchodního týmu. 5 let pracoval jako vedoucí prodeje pro ČR v oboru úpravy stlačeného vzduchu. Řídil prodej a instalaci stacionárních kompresorů a vývěv, např pro LG Philips Displays v Hranicích, ČEZ a.s., Gumotex a.s. apod. Více informací ⦒

226 006 385 mrakovsky@gradua.cz

Absolvent VŠE v Praze, fakulta obchodní, obor ekonomika a řízení zahr.obchodu, zaměření doprava v ZO a pojištění, a dále UPa, doktorandské studium v oboru Technologie a management v dopravě a spojích, zaměření kvalita v logistice. Má více než 30 let praxe v dopravních a příbuzných oborech. Jeho specializací je problematika mezinárodní dopravy, tzn. dopravy námořní a letecké včetně ochrany zboží. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolventka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie a pedagogika. Prošla dlouhodobým výcvikem ve skupinové terapii, má rozsáhlou pedagogickou i manažerskou praxi. Ve společnosti Gradua-CEGOS, s.r.o. působí od roku 1998 jako manažer projektů, konzultant, lektor a především jako garant oblastí osobního rozvoje a vedení lidí. Specializuje se na rozvoj man. kompetencí. Více informací ⦒

226 006 335 jslavatova@gradua.cz

Ivo Šnajdr se od roku 1998 věnuje problematice managementu kvality. Postupně projekty implementace systémů managementu kvality doplnil nejen o implementace dalších systémů, jako environmentální management, management BOZP, management bezpečnosti informací a další, ale zvláště o metody a způsoby identifikace skutečných i potenciálních problémů a také ztrát a o metody jejich odstraňování. Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolventka TUL v Liberci, obor Materiálové Inženýrství a Sheffield Hallam University. Má dlouholeté praktické zkušenosti s řízením lidských zdrojů a personálními procesy v mezinárodních společnostech především v oblasti automotive a IT a v Gradua-CEGOS je garantem oblasti Řízení lidských zdrojů. Ve svých kurzech a poradenských projektech kombinuje oba své pohledy na řízení lidských zdrojů. Více informací ⦒

kstepanova@gradua.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci a ve své práci se zaměřuje na různé formy podpory osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, dovednost čelit sociálnímu tlaku apod.). Více informací ⦒

226 006 300 gradua@gradua.cz

Absolventka katedry filozofie a psychologie Filozofické fakulty UK. Absolvovala výcvik v Gestalt terapii Institutu IGTP, NLP Practitioner (neurolingvistické programování), Kognitivně behaviorální terapii, hypnotickou a nehypnotickou psychoterapii M. H. Ericksona, Koučink pro kouče v Koučink centru, výcvik asertivity, telefonické krizové intervence a řadu psychologických seminářů. Více informací ⦒

gradua@gradua.cz