Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Systém hodnocení zaměstnanců - praktický workshop

Systém hodnocení je jedním ze základních nástrojů řízení pracovního výkonu a řada společností jej využívá také jako nástroj motivace a řízení rozvoje. Vzhledem k tomu, že ve většině firem existují různé skupiny zaměstnanců, které se liší oblastí působnosti i zařazením v hierarchii společnosti (výroba, obchod, dělníci, referentské pozice, management) je třeba neustále hledat rovnováhu mezi různými typy hodnocení pro různé úrovně či skupiny zaměstnanců a zároveň vytvořit tak jednoduchý systém, aby jej byli vedoucí pracovníci bez problémů schopni využívat a systém zůstal "živý a funkční".

Cíle

 • Poskytnout účastníkům informace o smyslu a přínosech systému hodnocení zaměstnanců.
 • Vysvětlit, co a jak hodnotit, co a jak připravit.
 • Seznámit s nejčastěji používanými modely hodnocení.
 • Vyzkoušet si vytvořit na fiktivní organizaci "roadmap", jak do organizace zavést tento nástroj řízení pracovního výkonu, jaké dokumenty je potřeba vytvořit a co vše je pro efektivní zavedení procesu potřeba udělat.

Určeno

Manažerům všech úrovní řízení a pracovníkům personálních útvarů.

Obsah

Proč hodnotit pracovní výkon - přínosy/užitky zavedení systému hodnocení pro

 • hodnoceného,
 • hodnotitele,
 • organizaci.

Jak získat pro systém hodnocení vedení i zaměstnance

Plánování a příprava hodnocení

 • příprava hodnocení,
 • metodika hodnocení - cíle a způsoby hodnocení, hodnoticí dotazník, organizace hodnocení, příprava hodnotitelů a hodnocených,
 • co a jak hodnotit - standardy výkonu, kritéria pracovního výkonu, hodnocení pomocí kompetenčních modelů,
 • kdo a jak často hodnotí.

Průběh hodnoticího rozhovoru

 • příprava hodnotitelů a hodnocených,
 • organizace hodnocení,
 • struktura rozhovoru,
 • komunikace při rozhovoru - struktura rozhovoru, hodnotitelské chyby, monitoring průběhu,
 • vyhodnocení rozhovoru - analýza výsledků a jejich využití.

Metodika

Workshop je veden interaktivně s řadou modelových situací a v jeho průběhu budou účastníci zpracovávat případovou studii, na které si již v rámci semináře ověří získané znalosti v praxi.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:29.10.2018-29.10.2018
Kat. číslo:180534
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků