Údržba a její řízení - TPM

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Výroba


TPM (Totalit Productive Maintenance) je dnes standardem údržby ve štíhlých (lean) podnicích po celém světě. Náš kurz Vás seznámí s tímto uceleným přístupem k efektivnímu provozu a údržbě strojového parku, který vede ke zvýšení produktivity, konkurenční výhodě a nakonec i růstu zisku. Cílem TPM je zamezit všem neplánovaným prostojům, ztrátám rychlosti, defektům a nehodám. To vše za pomoci zapojení zaměstnanců do údržby a sledování celkové efektivnosti zařízení (CEZ nebo také OEE).
 • Porozumět principům údržby TPM.
 • Naučit se identifikovat a analyzovat ztráty zaviněné špatným stavem strojů.
 • Návody, jak vytvořit systém plánované údržby na základě přesně stanovených pravidel.
 • Umět zpracovat pravidla pro vytvoření stabilní TPM organizace v podniku.
 • Umět využít schopností a dovedností všech pracovníků s cílem výrazně snížit prostoje strojů a jednotlivé ztráty v jejich využívání.

Střední a nižší management, průmysloví inženýři, procesní inženýři, lean manažeři, vedoucí údržby, pracovníci údržby, technologové, mistři.

1. den

 • Definice TPM
 • Cíle TPM - proč zavádět TPM ve firmách
 • Trendy v oblasti údržby
 • Ztráty ve využívání strojů a zařízení
 • Analýza stavu zařízení
 • Měření efektivity zařízení
 • Dílna jako efektivní systém člověk a stroj

2. den

 • 3 důležité změny, aby fungoval systém TPM
 • Principy a hlavní zásady pro autonomní, plánovanou a preventivní údržbu
 • Postup při zavádění TPM
 • 5S jako základ TPM
 • 7 kroků úspěšného zavedení TPM ve firmě
 • Nastavení systému TMP ve firmě
 • Zkušenosti z implementace
 • Motivace a zapojení zaměstnanců do programu TPM

Interaktivní výklad s diskuzí, příklady z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Andrej M., LAPP Czech Republic s.r.o.

Některé části TPM již nezávisle na kurzu aplikuji, po kurzu určitě připojím další. 

Lukáš M., CIKAUTXO CZ s.r.o.

Jasný a podnětný výklad.

 • 24. - 25. 6. 2019, Praha, školí Petr Smíšek
 • 25. - 26. 9. 2019, Praha, školí Petr Smíšek
 • 28. - 29. 11. 2019, Praha, školí Petr Smíšek

Údržba (TPM - Total Productive Maintenance) bývá ve firmách často považována za neproduktivní část výroby. Bývá obvykle až na okraji zájmu firem. Údržba je důležitou součástí každého výrobního podniku. Výkon každé organizace závisí i na správném využití výrobních zařízení a je nutné umět efektivně využít personální potenciál. Správně nastavený systém údržby Vám nejenom zvýší využitelnost strojů, ale zejména sníží náklady a celkově zvýší produktivitu práce.

 • Porozumět principům údržby TPM.
 • Naučit se identifikovat a analyzovat ztráty zaviněné špatným stavem strojů.
 • Návody, jak vytvořit systém plánované údržby na základě přesně stanovených pravidel.
 • Umět zpracovat pravidla pro vytvoření stabilní TPM organizace v podniku.
 • Umět využít schopností a dovedností všech pracovníků s cílem výrazně snížit prostoje strojů a jednotlivé ztráty v jejich využívání.

Střední a nižší management, průmysloví inženýři, procesní inženýři, lean manažeři, vedoucí údržby, pracovníci údržby, technologové, mistři.

1. den

 • Definice TPM
 • Cíle TPM - proč zavádět TPM ve firmách
 • Trendy v oblasti údržby
 • Ztráty ve využívání strojů a zařízení
 • Analýza stavu zařízení
 • Měření efektivity zařízení
 • Dílna jako efektivní systém člověk a stroj

2. den

 • 3 důležité změny, aby fungoval systém TPM
 • Principy a hlavní zásady pro autonomní, plánovanou a preventivní údržbu
 • Postup při zavádění TPM
 • 5S jako základ TPM
 • 7 kroků úspěšného zavedení TPM ve firmě
 • Nastavení systému TMP ve firmě
 • Zkušenosti z implementace
 • Motivace a zapojení zaměstnanců do programu TPM

Interaktivní výklad s diskuzí, příklady z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Andrej M., LAPP Czech Republic s.r.o.

Některé části TPM již nezávisle na kurzu aplikuji, po kurzu určitě připojím další. 

Lukáš M., CIKAUTXO CZ s.r.o.

Jasný a podnětný výklad.

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:28.11.2019-29.11.2019
Kat. číslo:192341
Cena bez DPH:7600.00
Cena s DPH:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:05.03.2020-06.03.2020
Kat. číslo:102341
Cena bez DPH:7800.00
Cena s DPH:9438.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:2
Termín:16.04.2020-17.04.2020
Kat. číslo:102342
Cena bez DPH:7800.00
Cena s DPH:9438.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:21.05.2020-22.05.2020
Kat. číslo:102343
Cena bez DPH:7800.00
Cena s DPH:9438.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:29.10.2020-30.10.2020
Kat. číslo:102344
Cena bez DPH:7800.00
Cena s DPH:9438.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:2
Termín:23.11.2020-24.11.2020
Kat. číslo:102345
Cena bez DPH:7800.00
Cena s DPH:9438.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené