Údržba a její řízení - TPM

Kategorie Výroba


Údržba (TPM - Total Productive Maintenance) bývá ve firmách často považována za neproduktivní část výroby. Bývá obvykle až na okraji zájmu firem. Údržba je důležitou součástí každého výrobního podniku. Výkon každé organizace závisí i na správném využití výrobních zařízení a je nutné umět efektivně využít personální potenciál. Správně nastavený systém údržby Vám nejenom zvýší využitelnost strojů, ale zejména sníží náklady a celkově zvýší produktivitu práce.
 • Porozumět principům údržby TPM.
 • Naučit se identifikovat a analyzovat ztráty zaviněné špatným stavem strojů.
 • Návody, jak vytvořit systém plánované údržby na základě přesně stanovených pravidel.
 • Umět zpracovat pravidla pro vytvoření stabilní TPM organizace v podniku.
 • Umět využít schopností a dovedností všech pracovníků s cílem výrazně snížit prostoje strojů a jednotlivé ztráty v jejich využívání.

Střední a nižší management, průmysloví inženýři, procesní inženýři, lean manažeři, vedoucí údržby, pracovníci údržby, technologové, mistři.

1. den

 • Definice TPM
 • Cíle TPM - proč zavádět TPM ve firmách
 • Trendy v oblasti údržby
 • Ztráty ve využívání strojů a zařízení
 • Analýza stavu zařízení
 • Měření efektivity zařízení
 • Dílna jako efektivní systém člověk a stroj

2. den

 • 3 důležité změny, aby fungoval systém TPM
 • Principy a hlavní zásady pro autonomní, plánovanou a preventivní údržbu
 • Postup při zavádění TPM
 • 5S jako základ TPM
 • 7 kroků úspěšného zavedení TPM ve firmě
 • Nastavení systému TMP ve firmě
 • Zkušenosti z implementace
 • Motivace a zapojení zaměstnanců do programu TPM

Interaktivní výklad s diskuzí, příklady z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:07.03.2019-08.03.2019
Kat. číslo:192338
Cena bez DPH:7600.00
Cena s DPH:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:24.06.2019-25.06.2019
Kat. číslo:192339
Cena bez DPH:7600.00
Cena s DPH:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:25.09.2019-26.09.2019
Kat. číslo:192340
Cena bez DPH:7600.00
Cena s DPH:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:28.11.2019-29.11.2019
Kat. číslo:192341
Cena bez DPH:7600.00
Cena s DPH:9196.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené