Inovativní vzdělávání
a poradenství

Učte se online

V dnešní době, víc jak kdy jindy, přichází ke slovu otázka, zda a jak využívat moderních forem vzdělávání. Tyto formy mají své přednosti, které umožňují snadnější distribuci vzdělávacího obsahu k lidem, kteří se chtějí rozvíjet. 


V dnešní době, víc jak kdy jindy, přichází ke slovu otázka, zda a jak využívat moderních forem vzdělávání. Tyto formy mají své přednosti, které umožňují snadnější distribuci vzdělávacího obsahu k lidem, kteří se chtějí rozvíjet. 

Vzdělávání kvalitně a efektivně, v krátkém čase a s možností si vše kdykoliv zopakovat, tak v dnešní době vypadávají očekávání účastníků vzdělávacích kurzů. Do našeho portfolia jsme vybrali několik digitálních vzdělávacích forem. Ať už se jedná o asynchronní online výuku prostřednictvím výukových videí anebo synchronní online výuku s interakcí v reálném čase (live).

Patří sem webináře, virtuální třídy, online konzultace anebo naše Digital Programs (kombinace online forem vzdělávání) a Blended Programs (kombinace online, offline a prezenčních forem vzdělávání).


Výuková videa

 • Formát asynchronní online výuky v čase individuálně vyhovující každému jedinci.
 • Důraz je kladen na přenos znalostí bez jakékoliv interakce v reálném čase.
 • Výklad dané problematiky s možností stažení materiálů - samostudium.
 • Doporučovaný rozsah 45 - 90 min. v jednom běhu.

Více info k výukovým videím.Live stream rozhovor s odborníkem

 • Formát synchronní online výuky v reálném čase.
 • Důraz je kladen především na přenos znalostí bez větší interakce.
 • Výklad problematiky (seminář) s otázkami na konci setkání.
 • Doporučovaný rozsah 45 - 180 min. v jednom běhu.

Přihlašte se na náš příští stream ZDARMA.


Virtuální třídy

 • Formát synchronní online výuky v reálném čase.
 • Vedle přenosu základních znalostí je kladen důraz na trénink vybraných dovedností s častou interakcí.
 • Interaktivní výuka s častými úkoly a rozdělením do virtuálních podskupin.
 • Metodika podobná prezenčnímu tréninku.
 • Doporučovaný rozsah 45 - 180 min. v jednom běhu.

Více info o virtuálních třídách a nabízených tématech.Online konzultace

 • Formát synchronní individuální online výuky v reálném čase.
 • Důraz kladen na individuální potřeby jednotlivce a trénink vybraných dovedností.
 • Převládající přístup k rozvoji - koučink, mentoring.

V rámci individuální konzultace (včetně online verze) je možné využít jakékoliv téma z nabídky Gradua-CEGOS, zaměřit se tematicky i metodicky podle individuálních potřeb daného jedince.


Digital Programs

 • Nový program online vzdělávání s personalizovaným přístupem (kompletní balíček).
 • Formát synchronní online výuky v reálném čase.
 • Rozvoj ve 3 následujících krocích: 1. Osvojení základních znalostí (videokurz nebo webinář) + 2. Trénink vybraných dovedností (interaktivní virtuální třída) + 3. Plán dalšího rozvoje kompetencí.
 • (Individuální konzultace s odborníkem).

Více info k našim digitálním programům.


Blended Programs

 • Flexibilní systém zakázkové vzdělávání kombinující moderní nástroje digitálního vzdělávání s výukou, resp. tréninkem dovedností na učebně.
 • Doporučovaná vzdělávací cesta (lze ji jakkoliv personalizovat).

Více info k Blended Digital Programs

 Vzdělávání může být zábava, tak si jej zpříjemněte i vy. Je z čeho vybírat!Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené