Inovativní vzdělávání
a poradenství

Řízení procesu nákupu

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Kurz řízení nákupního procesu nabízí jeho účastníkům srovnání své vlastní praxe s moderními trendy řízení a organizace nákupu, nákupních týmů. Benchmark procesů nákupu s nejlepší praxí povzbuzuje ke změnám, na které často v ustálených vodách domácího firemního prostředí nebývá pomyšlení. Přijďte si rozšířit své znalosti, nechat se inspirovat novinkami v oboru, podělit se o své zkušenosti s manažery nákupu z jiných oborů podnikání.

 • Prohloubit znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu řízení a výkonu nákupních funkcí v souladu s cíli celé firmy.

Pro manažery nákupních týmů.

Rozhodování o nákupu                                                                                                              

 • potřeby organizace a dodavatelská nabídka,
 • Make or Buy analýza = Outsourcing/Insourcing,
 • přesná a včasná specifikace budoucí předpokládané potřeby.

Organizace a řízení nákupního útvaru

 • firma a nákup, lidé v nákupu,
 • činnosti a kompetence,
 • de/centralizace činností,
 • budování pozice, řízení změny.

Nákupní proces

 • optimalizace strategických, taktických a operativních činností.

Řízení strategických činností                                                                                                                    

 • nákupní strategie, analýzy, rizika a příležitostí,
 • category management: Kraljic, Porter, Barney,
 • správa a rozvoj dodavatelů, Long / Short / Black list,
 • rozvoj kompetencí nákupního týmu,
 • digitalizace činností,
 • zpětná vazba.

Řízení taktických činností

 • plán nákupu,
 • diferenciace sourcingových činností dle důležitosti nakupovaných položek a úrovně dodavatelské báze,
 • kvalifikace dodavatelů,
 • specifikace předmětu poptávky a výběrová řízení,
 • klíčová role nákupu při vyjednávání a strategických partnerství s dodavatelem,
 • řízení kontraktů, dohod, vyváženost, milníky, změny podmínek,
 • hodnocení výkonu dodavatelů, zpětná vazba,
 • řízení konfliktu,
 • plánování zásob a dodávek,
 • modely držení zásob a zásobovací cykly, analytik nákupu,
 • logistika v řízení dodávek - x Party Level management.

Řízení operativních činnosti                                                                                                                     

 • řízení nákupních požadavků, standardní, odvolávky, nestandardní, Maverick - no PO no Pay,
 • příjem a kontrola kvality dodávky, spolupráce, bonus & malus,
 • komunikace s druhou stranou,
 • vypořádání - kontrola a likvidace faktur, automatické platby.

Měření a zlepšování nákupu

 • KPI pro nákup finanční, sourcingové, operační, compliance.

Směrnice nákupu, ISO v nákupu

Nákup budoucnosti - Trendy v globalizovaném světě

 • Tripple Bottom Line koncept,
 • VUCA,
 • nákup jako středisko sdílených služeb,
 • outsourcing nákupních funkcí.

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, příklady z reálné praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • březen 2024, školí PhDr. Jan Vašek
 • červen 2024, školí PhDr. Jan Vašek
 • říjen 2024, školí PhDr. Jan Vašek
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:21.10.2024-21.10.2024
Kat. číslo:141005
Cena bez DPH:5300.00 Kč
Cena s DPH:6413.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené