Inovativní vzdělávání
a poradenství

Řízení procesu nákupu

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Kurz řízení nákupního procesu nabízí jeho účastníkům srovnání své vlastní praxe s moderními trendy řízení a organizace nákupu, nákupních týmů. Benchmark procesů nákupu s nejlepší praxí povzbuzuje ke změnám, na které často v ustálených vodách domácího firemního prostředí nebývá pomyšlení. Přijďte si rozšířit své znalosti, nechat se inspirovat novinkami v oboru, podělit se o své zkušenosti s manažery nákupu z jiných oborů podnikání.

 • Prohloubit znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu řízení a výkonu nákupních funkcí v souladu s cíli celé firmy.

Pro manažery nákupních týmů.

1. den

Rozhodování o nákupu                                                                                                              

 • potřeby organizace a dodavatelská nabídka,
 • Make or Buy analýza = Outsourcing/Insourcing.

Funkce nákupu a efektivní výkon

 • přesná a včasná specifikace budoucí předpokládané potřeby.

Organizace nákupního útvaru

 • de/centralizace činností, středisko sdílených služeb,
 • budování pozice nákupu ve firmě,
 • řízení změny.

Nákupní proces

 • optimalizace strategických, taktických a operativních činností.

Řízení strategických činností

Nákupní strategie                                                                                                                       

 • potřeby firmy x možnosti trhů,
 • řízení příležitostí a rizik, exit strategie.

Řízení taktických činností

 • správa nákupního portfolia, předmětu nákupu, diferenciace,
 • správa dodavatelů.

2. den

Správný výběr správného dodavatele                                                                                             

 • klíčová role nákupu při vyjednávání strategických partnerství s dodavatelem.

Správa kontraktů

 • dohoda, vyváženost, milníky, změny podmínek,
 • porušení smluvních závazků - řízení konfliktu.

Plánování zásob a dodávek

 • modely držení zásob a zásobovací cykly.

Operativní činnosti                                                                                                                     

 • nákupní požadavek na suroviny, zboží, služby, stavební činnosti,
 • komunikace s druhou stranou,
 • vypořádání - kontrola a likvidace faktur, automatické platby,
 • obalové hospodaření - vratné/nevratné - likvidace.

Měření a zlepšování nákupu

 • rizika v procesu nákupu a dopředná eliminace,
 • KPI pro nákup finanční, sourcingové, operační, compliance.

Směrnice nákupu, ISO v nákupu

Informační technologie pro nákup

 • proprietární nástroje, dedikovaná řešení, End 2 End řešení.

Nákup budoucnosti - Trendy v globalizovaném světě

 • Tripple Bottom Line Concept,
 • VUCA,
 • Středisko sdílených služeb,
 • Outsourcing nákupních funkcí.

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, příklady z reálné praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 4. - 5. 11. 2021, Praha, školí Ing. Josef Zrník
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:04.11.2021-05.11.2021
Kat. číslo:111005
Cena bez DPH:8400.00 Kč
Cena s DPH:10164.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené