Výběrová řízení v nákupu

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308


Účelem semináře je problematika výběrových řízení. Výběr správného dodavatele a dodacích podmínek má klíčový význam pro úspěch celé firmy. Přijďte se zlepšit v umění vybrat toho nejlepšího dodavatele a poznejte v praxi osvědčené postupy pro jeho výběr.
 • Umět zvolit a naučit se používat ověřené postupy pro výběr optimálního dodavatele.
 • Zlepšit se v tvorbě správného zadání výběru dodavatele respektující potřeby firmy a využívající možnosti trhu a dodavatelů.
 • Seznámit se s trendy výběru dodavatele, tvorbě zadání i v hodnocení nabídek.

Nákupčím, manažerům nákupu, dalším pracovníkům podílejících se na výběru dodavatele, obchodním manažerům.

Co předchází výběru dodavatele

 • Příprava a plán.
 • Potřeby, zadání, specifikace.
 • Dodavatelé: Schopnost - Vhodnost - Výhodnost.
 • Aktivity vůči dodavatelům.
 • Průzkumy trhů, kvalifikace, poptávky - hodnocení plnění.

Výběr výhodného dodavatele

 • Tým pro výběrové řízení. Ovlivňovatelé.
 • Průběh, optimalizace postupu, scénáře (velká - střední - malá - společnost/nákupní síla/rivalita/koluze/risk).
 • Taktiky a kritéria výběru (K.O. kritéria a kritéria pro získání konkurenční výhody, vhodné a nevhodné užití).
 • Cena x Objemy. Kvalita. Čas.
 • Komunikace v průběhu VŘ (žádoucí, zakázané). Vysvětlování, motivace, vyjednávání - symetrie/asymetrie informací.
 • Vyhodnocování průběhu, zúžení výběru, jeden/více vítězů.

Automatizace/Elektronizace procesů VŘ

 • E-poptávky, e-RFx, e-Sourcing, e-aukce (pasti na aukční strojky, posilování aukčního principu). End to End řešení.

Výběr dodavatele u dotačních titulů - EU

Praktické ukázky VŘ

Výklad spojený s diskuzí, praktický trénink přípravy a realizace výběru dodavatelů, příklady a jejich řešení.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 24. 6. 2019, Praha, školí Ing. Josef Zrník
 • 11. 10. 2019, Praha, školí Ing. Josef Zrník
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:24.06.2019-24.06.2019
Kat. číslo:191016
Cena bez DPH:4300.00
Cena s DPH:5203.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:11.10.2019-11.10.2019
Kat. číslo:191017
Cena bez DPH:4300.00
Cena s DPH:5203.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené