Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Výběrová řízení v nákupu

Účelem semináře je problematika výběrových řízení. Výběr správného dodavatele a dodacích podmínek má klíčový význam pro úspěch celé firmy. Přijďte se zlepšit v umění vybrat toho nejlepšího dodavatele a poznejte v praxi osvědčené postupy pro jeho výběr.

Cíle

 • Umět zvolit a naučit se používat ověřené postupy pro výběr optimálního dodavatele.
 • Zlepšit se v tvorbě správného zadání výběru dodavatele respektující potřeby firmy a využívající možnosti trhu a dodavatelů.
 • Seznámit se s trendy výběru dodavatele, tvorbě zadání i v hodnocení nabídek.

 

Určeno

Nákupčím, manažerům nákupu, dalším pracovníkům podílejících se na výběru dodavatele, obchodním manažerům.

Obsah

Co předchází výběru dodavatele

 • Příprava a plán.
 • Potřeby, zadání, specifikace.
 • Dodavatelé: Schopnost > Vhodnost > Výhodnost.
 • Aktivity vůči dodavatelům.
 • Průzkumy trhů, kvalifikace, poptávky - hodnocení plnění.

Výběr výhodného dodavatele

 • Tým pro výběrové řízení. Ovlivňovatelé.
 • Průběh, optimalizace postupu, scénáře (velká - střední - malá - společnost / nákupní síla / rivalita / koluze / risk).
 • Taktiky a kritéria výběru (K.O. kritéria a kritéria pro získání konkurenční výhody, vhodné a nevhodné užití).
 • Cena x Objemy. Kvalita. Čas.
 • Komunikace v průběhu VŘ (žádoucí, zakázané). Vysvětlování, motivace, vyjednávání - symetrie / asymetrie informací.
 • Vyhodnocování průběhu, zúžení výběru, jeden / více vítězů.

Automatizace / Elektronizace procesů VŘ

 • E-poptávky, e-RFx, e-Sourcing, e-aukce (pasti na aukční strojky, posilování aukčního principu). End to End řešení.

Výběr dodavatele u dotačních titulů - EU

Praktické ukázky VŘ

Metodika

Výklad spojený s diskuzí, praktický trénink přípravy a realizace výběru dodavatelů, příklady a jejich řešení.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:26.03.2018-26.03.2018
Kat. číslo:181012
Cena s DPH 21%:4719.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:24.09.2018-24.09.2018
Kat. číslo:181013
Cena s DPH 21%:4719.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:1
Termín:03.12.2018-03.12.2018
Kat. číslo:181014
Cena s DPH 21%:4719.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků