Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Normování práce

Moderní podnik systematicky hledá a uplatňuje nástroje efektivního řízení procesů ve firmě. Jednou z cest je důsledné uplatnění norem na základě jejich poznání a porozumění metodám jejich tvorby.

Cíle

 • Seznámit se s existujícími metodami normování.
 • Prakticky zvládnout metodiku jejich aplikace v praxi.

Určeno

Firemním normovačům a plánovačům, vedoucím výroby a provozů a dalším pracovníkům, kteří plánují a řídí výrobu.

Obsah

 • Význam a cíle normování pro řízení vnitrofiremních procesů
 • Existující druhy norem, jejich silné a slabé stránky
 • Vybrané druhy analýz pro vytváření norem
 • Tuzemské a vybrané zahraniční metodiky normování, praktické ukázky a jejich rozbor
 • Vztah normy a výkonnost
 • Podpůrné prostředky z oblasti tvoření norem
 • Matematická hodnověrnost a přesnost stanovení norem

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, příklady z praxe, cvičení.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:05.11.2018-06.11.2018
Kat. číslo:182332
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:03.12.2018-04.12.2018
Kat. číslo:182333
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků