Inovativní vzdělávání
a poradenství

Normování práce

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Výroba


Moderní podnik systematicky hledá a uplatňuje nástroje efektivního řízení procesů ve firmě. Jednou z cest je důsledné uplatnění norem na základě jejich poznání a porozumění metodám jejich tvorby.

 • Seznámit se s existujícími metodami normování.
 • Prakticky zvládnout metodiku jejich aplikace v praxi.

Firemním normovačům a plánovačům, vedoucím výroby a provozů a dalším pracovníkům, kteří plánují a řídí výrobu.

 • Význam a cíle normování pro řízení vnitrofiremních procesů
 • Existující druhy norem, jejich silné a slabé stránky
 • Vybrané druhy analýz pro vytváření norem
 • Tuzemské a vybrané zahraniční metodiky normování, praktické ukázky a jejich rozbor
 • Vztah normy a výkonnost
 • Podpůrné prostředky z oblasti tvoření norem
 • Matematická hodnověrnost a přesnost stanovení norem

Interaktivní výklad s diskuzí, příklady z praxe, cvičení.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Edita P., BÖHM PLAST-TECHNIK, a.s.

Kurz byl zajímavý a doufám, že znalosti v praxi využiji co nejvíce.

Tomáš K., ABB s.r.o.

Výborné vysvětlení, skvělý přístup lektora. Nezůstala otázka bez odpovědi. Děkuji za skvělé školení!

Jaroslav R., SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o.

Kurz splnil mé očekávání nad rámec možností!

 • prosinec 2022, školí Ing. Jaroslav Polok

Moderní podnik systematicky hledá a uplatňuje nástroje efektivního řízení procesů ve firmě. Měření časové náročnosti operací je jedním ze způsobů, jak účinně kontrolovat efektivitu procesů. Na tomto kurzu máte možnost seznámit se jak s metodou přímého měření (metodou REFA), tak  tzv. předem stanovenými časy pro nepřímé měření (metodou Basic MOST).

 • Seznámit se s existujícími metodami normování.
 • Detailně se seznámit se základy metody REFA.
 • Detailně se seznámit se základy metody Basic MOST.
 • Prakticky zvládnout jejich aplikaci v praxi.

Průmyslovým inženýrům, technologům, normovačům, vedoucím výroby a provozů a dalším pracovníkům, kteří plánují a řídí výrobu.

Úvod do metodiky REFA

 • Druhy dat, druhy procesů
 • Systémy skladby časů dle REFA
 • Moment měření
 • Druhy časů
 • Posuzování stupně výkonu
 • Přístroje na zjišťování času

Záznam a vyhodnocování časových snímků

 • Technika časového snímku
 • Snímky operace
 • Poměrné časy (snímky dne)
 • Přístupy k měření a zásady měření
 • Praktické ukázky časových snímků

Úvod do metodiky Basic MOST

 • Základní principy Basic MOST
 • Sekvenční modely

Výpočet časové náročnosti

 • Sekvenční model obecné přemístění
 • Sekvenční model řízené přemístění
 • Sekvenční model použití nástroje
 • Příklady na procvičení

Případové studie a příklady

 • Ukázky konkrétních rozborů
 • Praktické rozbory ve výrobě v případě kurzu ve firmě

Interaktivní výklad, případové studie, příklady a cvičení.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Edita P., BÖHM PLAST-TECHNIK, a.s.

Kurz byl zajímavý a doufám, že znalosti v praxi využiji co nejvíce.

Tomáš K., ABB s.r.o.

Výborné vysvětlení, skvělý přístup lektora. Nezůstala otázka bez odpovědi. Děkuji za skvělé školení!

Jaroslav R., SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o.

Kurz splnil mé očekávání nad rámec možností!

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:12.12.2022-13.12.2022
Kat. číslo:122319
Cena bez DPH:9200.00 Kč
Cena s DPH:11132.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:30.01.2023-31.01.2023
Kat. číslo:132317
Cena bez DPH:9200.00 Kč
Cena s DPH:11132.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:22.05.2023-23.05.2023
Kat. číslo:132318
Cena bez DPH:9200.00 Kč
Cena s DPH:11132.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:17.10.2023-18.10.2023
Kat. číslo:132319
Cena bez DPH:9200.00 Kč
Cena s DPH:11132.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené