Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Mistr - úroveň I

První úroveň managementu je nejdůležitější pro jakoukoli organizaci, která chce obstát v konkurenčním boji a dále se rozvíjet. K tomu lze dojít jen soustavným vzděláváním zaměstnanců a manažerů.

Cíle

 • Naučit se nekonfliktně řídit interpersonální vztahy.
 • Zvládnout proces řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců.
 • Pochopit a uplatňovat zákaznický princip ve vztazích uvnitř i vně firmy.
 • Získat přehled a možnosti zlepšování výroby a výrobních procesů.
 • Prohloubit své právní vědomí a znalosti pracovněprávních norem.

Určeno

Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců.

Obsah

Efektivní komunikace v praxi mistra

 • orientace na člověka,
 • komunikace jako nástroj řízení,
 • principy efektivní komunikace,
 • komunikační vzorec,
 • klíčové dovednosti úspěšné komunikace,
 • komunikační styly,
 • komunikační dovednosti v praxi - sdělování kritiky, pochvaly, komunikace s nadřízeným,
 • argumentace,
 • výcvikový film, praktický nácvik.

Řídicí činnost manažera první linie

 • postavení mistra v systému řízení firmy,
 • styly řízení, autorita a její uplatňování,
 • situační řízení, metody rozhodování,
 • hodnocení a motivace zaměstnanců, jejich význam v procesu řízení, praktický výcvik.

Zlepšování výroby

 • plýtvání a jak ho odhalit,
 • co je to štíhlá výroba,
 • úklid pracoviště - 5S,
 • autonomní údržba,
 • význam časové racionalizace,
 • optimalizace výroby a výrobních procesů.

Právní minimum

 • základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce, rovné zacházení,
 • důsledky porušení práv a povinností ze strany zaměstnance i zaměstnavatele,
 • pracovní smlouva, vznik, změny a ukončení pracovního poměru,
 • pracovní doba, práce přesčas, přestávky v práci, mzda,
 • dovolená, absence, překážky v práci,
 • zvláštnosti při zaměstnávání mladistvých a těhotných žen,
 • náhrada škody,
 • odškodnění pracovních úrazů.

Pozn.: Po absolvování všech úrovní kurzu "Mistr I - IV" získá účastník po úspěšném složení závěrečné certifikační zkoušky "Certifikát Gradua-CEGOS".

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, modelová situace, cvičení, autodiagnostický test, trénink se zpětnou vazbou, workshop.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.czPrvní úroveň managementu je nejdůležitější pro jakoukoli organizaci, která chce obstát v konkurenčním boji a dále se rozvíjet. K tomu lze dojít jen soustavným vzděláváním zaměstnanců a manažerů.

Cíle

 • Naučit se nekonfliktně řídit interpersonální vztahy.
 • Zvládnout proces řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců.
 • Pochopit a uplatňovat zákaznický princip ve vztazích uvnitř i vně firmy.
 • Získat přehled a možnosti zlepšování výroby a výrobních procesů.
 • Prohloubit své právní vědomí a znalosti pracovněprávních norem

Určeno

Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců.

Obsah

Efektivní komunikace v praxi mistra

 • orientace na člověka,
 • komunikace jako nástroj řízení,
 • principy efektivní komunikace,
 • komunikační vzorec,
 • klíčové dovednosti úspěšné komunikace,
 • komunikační styly,
 • komunikační dovednosti v praxi - sdělování kritiky, pochvaly, komunikace s nadřízeným,
 • argumentace,
 • výcvikový film, praktický nácvik.

Řídicí činnost manažera první linie

 • postavení mistra v systému řízení firmy,
 • styly řízení, autorita a její uplatňování,
 • situační řízení, metody rozhodování,
 • hodnocení a motivace zaměstnanců, jejich význam v procesu řízení, praktický výcvik.

Zlepšování výroby

 • plýtvání a jak ho odhalit,
 • co je to štíhlá výroba,
 • úklid pracoviště - 5S,
 • autonomní údržba,
 • význam časové racionalizace,
 • optimalizace výroby a výrobních procesů.

Právní minimum

 • základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce, rovné zacházení,
 • důsledky porušení práv a povinností ze strany zaměstnance i zaměstnavatele,
 • pracovní smlouva, vznik, změny a ukončení pracovního poměru,
 • pracovní doba, práce přesčas, přestávky v práci, mzda,
 • dovolená, absence, překážky v práci,
 • zvláštnosti při zaměstnávání mladistvých a těhotných žen,
 • náhrada škody,
 • odškodnění pracovních úrazů.

Pozn.: Po absolvování všech úrovní kurzu "Mistr I - IV" získá účastník po úspěšném složení závěrečné certifikační zkoušky "Certifikát Gradua-CEGOS".

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, modelová situace, cvičení, autodiagnostický test, trénink se zpětnou vazbou, workshop.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:01.11.2018-02.11.2018
03.12.2018-04.12.2018
Kat. číslo:182307
Cena s DPH 21%:15972.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:4
Termín:18.02.2019-19.02.2019
12.03.2019-13.03.2019
Kat. číslo:192303
Cena s DPH 21%:15972.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:4
Termín:19.03.2019-20.03.2019
15.04.2019-16.04.2019
Kat. číslo:192304
Cena s DPH 21%:15972.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:23.05.2019-24.05.2019
13.06.2019-14.06.2019
Kat. číslo:192305
Cena s DPH 21%:15972.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:4
Termín:19.09.2019-20.09.2019
22.10.2019-23.10.2019
Kat. číslo:192306
Cena s DPH 21%:15972.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:07.11.2019-08.11.2019
03.12.2019-04.12.2019
Kat. číslo:192307
Cena s DPH 21%:15972.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků