Mistr - úroveň I

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Výroba


Titul Mistr v minulosti označoval majitele a vedoucího řemeslnické dílny. Dnes znamená vedoucího řemeslnického kolektivu. Je prvoligovým manažerem a má největší vliv na operátory v 1. linii. Ta vyrábí kvalitu, vytváří servis a služby. Dnes je třeba, aby mistři řídili výkon, ve svých týmech vytvářeli prostředí pro rozvoj lidí, jejich spokojenost a motivaci. První úroveň managementu je nejdůležitější pro jakoukoli organizaci, která chce obstát v konkurenčním boji a dále se rozvíjet. K tomu lze dojít jen soustavným vzděláváním zaměstnanců a manažerů.
 • Naučit se nekonfliktně řídit interpersonální vztahy.
 • Zvládnout proces řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců.
 • Pochopit a uplatňovat zákaznický princip ve vztazích uvnitř i vně firmy.
 • Získat přehled a možnosti zlepšování výroby a výrobních procesů.
 • Prohloubit své právní vědomí a znalosti pracovněprávních norem

Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců.

Efektivní komunikace v praxi mistra

 • orientace na člověka,
 • komunikace jako nástroj řízení,
 • principy efektivní komunikace,
 • komunikační vzorec,
 • klíčové dovednosti úspěšné komunikace,
 • komunikační styly,
 • komunikační dovednosti v praxi - sdělování kritiky, pochvaly, komunikace s nadřízeným,
 • argumentace,
 • výcvikový film, praktický nácvik.

Řídicí činnost manažera první linie

 • postavení mistra v systému řízení firmy,
 • styly řízení, autorita a její uplatňování,
 • situační řízení, metody rozhodování,
 • hodnocení a motivace zaměstnanců, jejich význam v procesu řízení, praktický výcvik.

Zlepšování výroby

 • plýtvání a jak ho odhalit,
 • co je to štíhlá výroba,
 • úklid pracoviště - 5S,
 • autonomní údržba,
 • význam časové racionalizace,
 • optimalizace výroby a výrobních procesů.

Právní minimum

 • základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce, rovné zacházení,
 • důsledky porušení práv a povinností ze strany zaměstnance i zaměstnavatele,
 • pracovní smlouva, vznik, změny a ukončení pracovního poměru,
 • pracovní doba, práce přesčas, přestávky v práci, mzda,
 • dovolená, absence, překážky v práci,
 • zvláštnosti při zaměstnávání mladistvých a těhotných žen,
 • náhrada škody,
 • odškodnění pracovních úrazů.

Pozn.: Po absolvování všech úrovní kurzu "Mistr I - IV" získá účastník po úspěšném složení závěrečné certifikační zkoušky "Certifikát Gradua-CEGOS".

Interaktivní výklad s diskuzí, modelová situace, cvičení, autodiagnostický test, trénink se zpětnou vazbou, workshop.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

 • Mistr - úroveň I (156.785KB)
  • 19. - 20. 9. + 22. - 23. 10. 2019, Praha, školí Mgr. Miroslav Candra, doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D., JUDr. Arnošt Urban
  • 7. - 8. 11. + 3. - 4. 12. 2019, Praha, školí Mgr. Miroslav Candra, doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D., JUDr. Arnošt Urban
  Místo konání:Plzeň
  Dny:4
  Termín:19.09.2019-20.09.2019
  22.10.2019-23.10.2019
  Kat. číslo:192306
  Cena bez DPH:13200.00
  Cena s DPH:15972.00
  Vybrat tento termín
  Místo konání:Praha
  Dny:4
  Termín:07.11.2019-08.11.2019
  03.12.2019-04.12.2019
  Kat. číslo:192307
  Cena bez DPH:13200.00
  Cena s DPH:15972.00
  Vybrat tento termín
  Počet účastníků

  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené