Mistr - úroveň I

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Výroba


Titul Mistr v minulosti označoval majitele a vedoucího řemeslnické dílny. Dnes znamená vedoucího řemeslnického kolektivu. Je prvoligovým manažerem a má největší vliv na operátory v 1. linii. Ta vyrábí kvalitu, vytváří servis a služby. Dnes je třeba, aby mistři řídili výkon, ve svých týmech vytvářeli prostředí pro rozvoj lidí, jejich spokojenost a motivaci. První úroveň managementu je nejdůležitější pro jakoukoli organizaci, která chce obstát v konkurenčním boji a dále se rozvíjet. K tomu lze dojít jen soustavným vzděláváním zaměstnanců a manažerů.
 • Naučit se nekonfliktně řídit interpersonální vztahy.
 • Zvládnout proces řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců.
 • Pochopit a uplatňovat zákaznický princip ve vztazích uvnitř i vně firmy.
 • Získat přehled a možnosti zlepšování výroby a výrobních procesů.
 • Prohloubit své právní vědomí a znalosti pracovněprávních norem

Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců.

Efektivní komunikace v praxi mistra

 • orientace na člověka,
 • komunikace jako nástroj řízení,
 • principy efektivní komunikace,
 • komunikační vzorec,
 • klíčové dovednosti úspěšné komunikace,
 • komunikační styly,
 • komunikační dovednosti v praxi - sdělování kritiky, pochvaly, komunikace s nadřízeným,
 • argumentace,
 • výcvikový film, praktický nácvik.

Řídicí činnost manažera první linie

 • postavení mistra v systému řízení firmy,
 • styly řízení, autorita a její uplatňování,
 • situační řízení, metody rozhodování,
 • hodnocení a motivace zaměstnanců, jejich význam v procesu řízení, praktický výcvik.

Zlepšování výroby

 • plýtvání a jak ho odhalit,
 • co je to štíhlá výroba,
 • úklid pracoviště - 5S,
 • autonomní údržba,
 • význam časové racionalizace,
 • optimalizace výroby a výrobních procesů.

Právní minimum

 • základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce, rovné zacházení,
 • důsledky porušení práv a povinností ze strany zaměstnance i zaměstnavatele,
 • pracovní smlouva, vznik, změny a ukončení pracovního poměru,
 • pracovní doba, práce přesčas, přestávky v práci, mzda,
 • dovolená, absence, překážky v práci,
 • zvláštnosti při zaměstnávání mladistvých a těhotných žen,
 • náhrada škody,
 • odškodnění pracovních úrazů.

Pozn.: Po absolvování všech úrovní kurzu "Mistr I - IV" získá účastník po úspěšném složení závěrečné certifikační zkoušky "Certifikát Gradua-CEGOS".

Interaktivní výklad s diskuzí, modelová situace, cvičení, autodiagnostický test, trénink se zpětnou vazbou, workshop.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

 • 19. - 20. 9. + 22. - 23. 10. 2019, Praha, školí Mgr. Miroslav Candra, doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D., JUDr. Arnošt Urban
 • 7. - 8. 11. + 3. - 4. 12. 2019, Praha, školí Mgr. Miroslav Candra, doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D., JUDr. Arnošt Urban

Titul Mistr v minulosti označoval majitele a vedoucího řemeslnické dílny. Dnes znamená vedoucího řemeslnického kolektivu. Je prvoligovým manažerem a má největší vliv na operátory v 1. linii. Ta vyrábí kvalitu, vytváří servis a služby. Dnes je třeba, aby mistři řídili výkon, ve svých týmech vytvářeli prostředí pro rozvoj lidí, jejich spokojenost a motivaci. První úroveň managementu je nejdůležitější pro jakoukoli organizaci, která chce obstát v konkurenčním boji a dále se rozvíjet. K tomu lze dojít jen soustavným vzděláváním zaměstnanců a manažerů.

 • Naučit se nekonfliktně řídit interpersonální vztahy.
 • Zvládnout proces řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců.
 • Pochopit a uplatňovat zákaznický princip ve vztazích uvnitř i vně firmy.
 • Získat přehled a možnosti zlepšování výroby a výrobních procesů.
 • Prohloubit své právní vědomí a znalosti pracovněprávních norem.

Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců.

Efektivní komunikace v praxi mistra

 • orientace na člověka,
 • komunikace jako nástroj řízení,
 • principy efektivní komunikace,
 • komunikační vzorec,
 • klíčové dovednosti úspěšné komunikace,
 • komunikační styly,
 • komunikační dovednosti v praxi - sdělování kritiky, pochvaly, komunikace s nadřízeným,
 • argumentace,
 • výcvikový film, praktický nácvik.

Řídicí činnost manažera první linie

 • postavení mistra v systému řízení firmy,
 • styly řízení, autorita a její uplatňování,
 • situační řízení, metody rozhodování,
 • hodnocení a motivace zaměstnanců, jejich význam v procesu řízení, praktický výcvik.

Zlepšování výroby

 • plýtvání a jak ho odhalit,
 • co je to štíhlá výroba,
 • úklid pracoviště - 5S,13920,
 • autonomní údržba,
 • význam časové racionalizace,
 • optimalizace výroby a výrobních procesů.

Právní minimum

 • základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce, rovné zacházení,
 • důsledky porušení práv a povinností ze strany zaměstnance i zaměstnavatele,
 • pracovní smlouva, vznik, změny a ukončení pracovního poměru,
 • pracovní doba, práce přesčas, přestávky v práci, mzda,
 • dovolená, absence, překážky v práci,
 • zvláštnosti při zaměstnávání mladistvých a těhotných žen,
 • náhrada škody,
 • odškodnění pracovních úrazů.

Pozn.: Po absolvování všech úrovní kurzu "Mistr I - IV" získá účastník po úspěšném složení závěrečné certifikační zkoušky "Certifikát Gradua-CEGOS".

Interaktivní výklad s diskuzí, modelová situace, cvičení, autodiagnostický test, trénink se zpětnou vazbou, workshop.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Akce
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:07.11.2019-08.11.2019
03.12.2019-04.12.2019
Kat. číslo:192307
Cena bez DPH:11616.00
Cena s DPH:14055.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:4
Termín:24.02.2020-25.02.2020
09.03.2020-10.03.2020
Kat. číslo:102303
Cena bez DPH:13900.00
Cena s DPH:16819.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:4
Termín:16.03.2020-17.03.2020
16.04.2020-17.04.2020
Kat. číslo:102304
Cena bez DPH:13900.00
Cena s DPH:16819.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:21.05.2020-22.05.2020
16.06.2020-17.06.2020
Kat. číslo:102305
Cena bez DPH:13900.00
Cena s DPH:16819.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:15.10.2020-16.10.2020
18.11.2020-19.11.2020
Kat. číslo:102306
Cena bez DPH:13900.00
Cena s DPH:16819.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené