Inovativní vzdělávání
a poradenství

Mistr - úroveň I

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Výroba


Titul Mistr v minulosti označoval majitele a vedoucího řemeslnické dílny. Dnes znamená vedoucího řemeslnického kolektivu. Je prvoligovým manažerem a má největší vliv na operátory v 1. linii. Ta vyrábí kvalitu, vytváří servis a služby. Dnes je třeba, aby mistři řídili výkon, ve svých týmech vytvářeli prostředí pro rozvoj lidí, jejich spokojenost a motivaci. První úroveň managementu je nejdůležitější pro jakoukoli organizaci, která chce obstát v konkurenčním boji a dále se rozvíjet. K tomu lze dojít jen soustavným vzděláváním zaměstnanců a manažerů.

 • květen + červen 2024 - termín obsazen!
 • Naučit se nekonfliktně řídit interpersonální vztahy.
 • Zvládnout proces řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců.
 • Pochopit a uplatňovat zákaznický princip ve vztazích uvnitř i vně firmy.
 • Získat přehled o možnostech zlepšování výroby a výrobních procesů.
 • Prohloubit své právní vědomí a znalosti pracovněprávních norem.

Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců.

Efektivní komunikace v praxi mistra

 • orientace na člověka,
 • komunikace jako nástroj řízení,
 • principy efektivní komunikace,
 • komunikační vzorec,
 • klíčové dovednosti úspěšné komunikace,
 • komunikační styly,
 • komunikační dovednosti v praxi - sdělování kritiky, pochvaly, komunikace s nadřízeným,
 • argumentace,
 • výcvikový film, praktický nácvik.

Řídicí činnost manažera první linie

 • postavení mistra v systému řízení firmy,
 • styly řízení, autorita a její uplatňování,
 • situační řízení, metody rozhodování,
 • hodnocení a motivace zaměstnanců, jejich význam v procesu řízení, praktický výcvik.

Zlepšování výroby

 • plýtvání a jak ho odhalit,
 • co je to štíhlá výroba,
 • úklid pracoviště - 5S,
 • autonomní údržba,
 • význam časové racionalizace,
 • optimalizace výroby a výrobních procesů.

Právní minimum

 • základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce, rovné zacházení,
 • důsledky porušení práv a povinností ze strany zaměstnance i zaměstnavatele,
 • pracovní smlouva, vznik, změny a ukončení pracovního poměru,
 • pracovní doba, práce přesčas, přestávky v práci, mzda,
 • dovolená, absence, překážky v práci,
 • zvláštnosti při zaměstnávání mladistvých a těhotných žen,
 • náhrada škody,
 • odškodnění pracovních úrazů.

Interaktivní výklad s diskuzí, modelová situace, cvičení, autodiagnostický test, trénink se zpětnou vazbou, workshop.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:10.10.2024-11.10.2024
18.11.2024-19.11.2024
Kat. číslo:142305
Cena bez DPH:17700.00 Kč
Cena s DPH:21417.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené