Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Koučovací přístup v roli manažera

Koučování je dnes stále účinnějším a používanějším nástrojem řízení. Slouží ke zvyšování výkonnosti, dosahování nejlepších výsledků a k celkovému využívání potenciálu lidí. Koučování umožňuje podívat se na problém jinak, než jsme zvyklí. Můžeme při něm objevit nové příležitosti a nová řešení problémů. Pomáhá osvojit si a rozvíjet nejlepší lidské vlastnosti, pozitivním způsobem docílit růstu lidí a zvýšit jejich sebedůvěru a respekt. Koučování umožňuje lépe než jiné metody řízení být úspěšný v podnikání a v životě obecně. V tomto kurzu pochopíte význam koučinku pro dlouhodobý rozvoj pracovníků, ale i sebe sama a zároveň Vám pomůže s aplikací v praxi.

Cíle

 • Cílem tohoto kurzu je, aby účastník pochopil význam koučinku pro dlouhodobý rozvoj pracovníků, ale i sebe sama a zároveň mu pomohl uplatnit ho v praxi. Být dobrým koučem vyžaduje odhodlání, vůli a praktické zkušenosti. Kurz je uzpůsoben tak, aby každý účastník odcházel teoreticky vybaven, ale také, aby si téma zažil, vyzkoušel a viděl se při demonstrativní ukázce.

Určeno

Manažerům střední a vyšší úrovně řízení, pracovníkům HR, interním lektorům a všem, kteří se chtějí o koučování dozvědět více a využít ho jako efektivní způsob rozvoje pracovního výkonu a uvolnění vnitřního potenciálu svých podřízených a sebe samých.

Obsah

Koučink

 • co je a není koučink,
 • podstata procesu koučování,
 • principy koučování,
 • význam a přínosy koučinku.

Proces koučinku

 • struktura koučovacího rozhovoru,
 • způsob komunikace,
 • model "GROW",
 • pořadí otázek - koučovací otázky,
 • stanovení cílů,
 • typologie koučovaného,
 • zpětná vazba.

Osobnost kouče

 • klíčové způsobilosti kouče,
 • předpoklady dobrého kouče,
 • manažer jako kouč.

Rozvoj dovedností kouče

 • koučovací styl,
 • sebereflexe,
 • naslouchání,
 • efektivní kladení otázek.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, hraní rolí, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, cvičení, testy, dotazníky, praktické ukázky, modelové situace, skupinová práce.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:13.05.2019-15.05.2019
Kat. číslo:190262
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:07.10.2019-09.10.2019
Kat. číslo:190263
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků