Inovativní vzdělávání
a poradenství

Koučovací přístup pro efektivní vedení lidí


Chcete se naučit používat koučovací techniky, jako klíčový nástroj pro efektivní vedení lidí? Zajímají vás nové perspektivy v oblasti vedení a rozvoje týmu? Hledáte nové způsoby, jak své pracovníky motivovat? Chtěli byste transformovat svůj manažerský styl?
Tento kurz vám představí principy koučování a pomůže vám osvojit si koučovací přístup jako styl vedení. Dostane se vám nejen teoretické výbavy, ale také se stanete aktivními účastníky, kdy zažijete koučování na vlastní kůži. Získáte praktické dovednosti, které můžete ihned aplikovat v každodenní praxi.

Kurz je interaktivní, abyste si odnesli co nejvíce. Budeme pracovat s vašimi reálnými situacemi a příklady z běžné praxe, v bezpečném prostředí pro výměnu myšlenek, názorů a zkušeností, aby pro vás byl celý kurz autentickým zážitkem.

 • Cílem tohoto kurzu je, aby účastník pochopil rozdíl mezi koučinkem jako takovým a koučovacím přístupem jako stylem vedení. Dokázal koučovací přístup využít ve své každodenní manažerské praxi pro vedení, motivaci a dlouhodobý rozvoj pracovníků. Též aby z tohoto stylu řízení dokázal vytěžit benefity i pro sebe sama - zejména v oblasti efektivnějšího Time Managementu, delegování či řešení problémů a uměl jej použít. Kurz je uzpůsoben tak, aby každý účastník odcházel teoreticky vybaven, ale také, aby si téma zažil, vyzkoušel a byl připraven nově získané zkušenosti a dovednosti uplatnit v praxi.

Manažerům na všech úrovních řízení, pracovníkům HR, interním lektorům a všem, kteří se chtějí dozvědět více o tomto stylu vedení lidí a využívat ho jako efektivní způsob rozvoje pracovního výkonu a uvolnění vnitřního potenciálu svých podřízených i sebe samých.

Koučování a jak ho chápat

 • vymezení pojmu manažerské koučování,
 • co je a co není koučink,
 • principy koučovacího přístupu,
 • koučovací přístup a firemní kultura,
 • koučování pro lepší výkon a spokojenost v práci.

Klíčové kompetence pro koučování

 • vytvoření správného klimatu pro koučování,
 • způsob a pravidla koučovacího rozhovoru,
 • umění aktivního naslouchání v koučování,
 • jak se efektivně ptát - typy koučovacích otázek,
 • identifikace skrytých bariér a hledání nových perspektiv.

Motivace, kreativita, zdroje

 • nabídka podpory při hledání zdrojů pracovníka,
 • motivace pracovníků pomocí koučování,
 • efektivní zpětné vazba jako motivační nástroj,
 • posílení kreativity a angažovanosti v týmu,
 • stanovování jasných a dosažitelných cílů.

Akční plán pro manažerskou praxi

 • reflexe kurzu a diskuze o výzvách a možnostech využití koučovacího přístupu,
 • práce s akčním plánem - implementace koučovacích dovedností do každodenní manažerské praxe.

Interaktivní výklad s moderovanou diskuzí, hraní rolí a simulace, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, cvičení, testy, dotazníky, praktické ukázky, modelové situace, skupinová práce.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Martin M. UNIPETROL RPA, s.r.o.

Kurz byl strhující, byli jsme vztaženi do modelových situací a jejich řešení - málo teorie s důrazem na pochopení.

Šárka Ř., Autoneum CZ s.r.o.

Kurz je zaměřen velmi prakticky, situace jsou lektorkou podrobně rozebírány, což velmi oceňuji.

Michal K., Digiteq Automotive s.r.o.

Praktická cvičení + jasný a srozumitelný výklad lektorky.

Michal S., Aluprogress a.s.

Paní lektorka podala srozumitelný výklad. Jsem velmi spokojen se školením i s jeho obsahem.

Tomáš M., UNIPETROL RPA s.r.o.

Živé a poutavé školení s mnoha příklady a modelovými situacemi.

Kamila F., KDK Automotive Czech s.r.o.

První školení soft skills, ze kterého odjíždím s dobrým pocitem, že zvládnu dělat práci lépe a zhruba vím jak. Díky!

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:17.10.2024-18.10.2024
Kat. číslo:140242
Cena bez DPH:10600.00 Kč
Cena s DPH:12826.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené