Koučovací přístup v roli manažera


Koučování je dnes stále účinnějším a používanějším nástrojem řízení, motivace a rozvoje lidí. Tento kurz nabízí využití nástrojů koučování v každodenní praxi managera. Koučovací přístup je styl vedení lidí, který slouží ke zvyšování profesního sebevědomí pracovníků, jejich samostatnosti při plnění úkolů, posílení vnitřní motivace a v důsledku toho zvýšení jejich výkonnosti. Celkově díky efektivnějšímu využívání potenciálu lidí lze pomocí koučovacího přístupu dosahovat nejlepších výsledků. Koučovací přístup dává pracovníkovi prostor a umožňuje podívat se na problém jinak, než jsme zvyklí. Můžeme při něm objevit nové příležitosti, skryté vlohy a nová řešení problémů. Pomáhá osvojit si a rozvíjet nejlepší lidské vlastnosti, pozitivním způsobem docílit růstu lidí a zvýšit jejich sebedůvěru a respekt. Koučovací přístup umožňuje lépe než jiné metody řízení být úspěšný v podnikání i v životě obecně. V tomto kurzu pochopíte význam tohoto stylu vedení pro dlouhodobý rozvoj pracovníků, ale i sebe sama jakožto manažera a zároveň Vám pomůže osvojit si jeho základní techniky pro okamžitou aplikaci v praxi.
 • Cílem tohoto kurzu je, aby účastník pochopil rozdíl mezi koučinkem jako takovým a koučovacím přístupem jako stylem vedení. Dokázal koučovací přístup využít ve své každodenní manažerské praxi pro vedení, motivaci a dlouhodobý rozvoj pracovníků. Též aby z tohoto stylu řízení dokázal vytěžit benefity i pro sebe sama - zejména v oblasti efektivnějšího Time Managementu, delegování či řešení problémů a uměl jej použít. Kurz je uzpůsoben tak, aby každý účastník odcházel teoreticky vybaven, ale také, aby si téma zažil, vyzkoušel a byl připraven nově získané zkušenosti a dovednosti uplatnit v praxi.

Manažerům na všech úrovních řízení, pracovníkům HR, interním lektorům a všem, kteří se chtějí dozvědět více o tomto stylu vedení lidí a využívat ho jako efektivní způsob rozvoje pracovního výkonu a uvolnění vnitřního potenciálu svých podřízených i sebe samých.

Koučovací přístup

 • co je a není koučink,
 • efektivní manažer,
 • podstata koučovacího přístupu,
 • koučovací přístup a firemní kultura,
 • význam a přínosy koučovacího přístupu.

Techniky koučovacího přístupu a jak ho použít

 • vytvoření správného klimatu,
 • způsob a pravidla komunikace,
 • naslouchání
 • koučovací otázky,
 • efektivní kladení otázek,

Praktická aplikace koučovacího přístupu

 • sebereflexe,
 • motivace,
 • stanovení cílů,
 • řešení problémů,
 • posílení tvořivosti,
 • zpětná vazba.

Interaktivní výklad s moderovanou diskuzí, hraní rolí a simulace, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, cvičení, testy, dotazníky, praktické ukázky, modelové situace, skupinová práce.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:08.10.2019-09.10.2019
Kat. číslo:190263
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené