Inovativní vzdělávání
a poradenství

Koučovací přístup v roli manažera


Koučování je dnes stále účinnějším a používanějším nástrojem řízení, motivace a rozvoje lidí. Tento kurz nabízí využití nástrojů koučování v každodenní praxi managera. Koučovací přístup je styl vedení lidí, který slouží ke zvyšování profesního sebevědomí pracovníků, jejich samostatnosti při plnění úkolů, posílení vnitřní motivace a v důsledku toho zvýšení jejich výkonnosti. Celkově díky efektivnějšímu využívání potenciálu lidí lze pomocí koučovacího přístupu dosahovat nejlepších výsledků. Koučovací přístup dává pracovníkovi prostor a umožňuje podívat se na problém jinak, než jsme zvyklí. Můžeme při něm objevit nové příležitosti, skryté vlohy a nová řešení problémů. Pomáhá osvojit si a rozvíjet nejlepší lidské vlastnosti, pozitivním způsobem docílit růstu lidí a zvýšit jejich sebedůvěru a respekt. Koučovací přístup umožňuje lépe než jiné metody řízení být úspěšný v podnikání i v životě obecně. V tomto kurzu pochopíte význam tohoto stylu vedení pro dlouhodobý rozvoj pracovníků, ale i sebe sama jakožto manažera a zároveň Vám pomůže osvojit si jeho základní techniky pro okamžitou aplikaci v praxi.

 • Cílem tohoto kurzu je, aby účastník pochopil rozdíl mezi koučinkem jako takovým a koučovacím přístupem jako stylem vedení. Dokázal koučovací přístup využít ve své každodenní manažerské praxi pro vedení, motivaci a dlouhodobý rozvoj pracovníků. Též aby z tohoto stylu řízení dokázal vytěžit benefity i pro sebe sama - zejména v oblasti efektivnějšího Time Managementu, delegování či řešení problémů a uměl jej použít. Kurz je uzpůsoben tak, aby každý účastník odcházel teoreticky vybaven, ale také, aby si téma zažil, vyzkoušel a byl připraven nově získané zkušenosti a dovednosti uplatnit v praxi.

Manažerům na všech úrovních řízení, pracovníkům HR, interním lektorům a všem, kteří se chtějí dozvědět více o tomto stylu vedení lidí a využívat ho jako efektivní způsob rozvoje pracovního výkonu a uvolnění vnitřního potenciálu svých podřízených i sebe samých.

Koučovací přístup

 • co je a není koučink,
 • efektivní manažer,
 • podstata koučovacího přístupu,
 • koučovací přístup a firemní kultura,
 • význam a přínosy koučovacího přístupu.

Techniky koučovacího přístupu a jak ho použít

 • vytvoření správného klimatu,
 • způsob a pravidla komunikace,
 • naslouchání
 • koučovací otázky,
 • efektivní kladení otázek.

Praktická aplikace koučovacího přístupu

 • sebereflexe,
 • motivace,
 • stanovení cílů,
 • řešení problémů,
 • posílení tvořivosti,
 • zpětná vazba.

Interaktivní výklad s moderovanou diskuzí, hraní rolí a simulace, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, cvičení, testy, dotazníky, praktické ukázky, modelové situace, skupinová práce.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Martin M. UNIPETROL RPA, s.r.o.

Kurz byl strhující, byli jsme vztaženi do modelových situací a jejich řešení - málo teorie s důrazem na pochopení.

Šárka Ř., Autoneum CZ s.r.o.

Kurz je zaměřen velmi prakticky, situace jsou lektorkou podrobně rozebírány, což velmi oceňuji.

Michal K., Digiteq Automotive s.r.o.

Praktická cvičení + jasný a srozumitelný výklad lektorky.

Michal S., Aluprogress a.s.

Paní lektorka podala srozumitelný výklad. Jsem velmi spokojen se školením i s jeho obsahem.

Tomáš M., UNIPETROL RPA s.r.o.

Živé a poutavé školení s mnoha příklady a modelovými situacemi.

Kamila F., KDK Automotive Czech s.r.o.

První školení soft skills, ze kterého odjíždím s dobrým pocitem, že zvládnu dělat práci lépe a zhruba vím jak. Díky!

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:25.10.2023-26.10.2023
Kat. číslo:130242
Cena bez DPH:9700.00 Kč
Cena s DPH:11737.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené