Jak úspěšně jednat s lidmi - lepší sebepoznání a poznání druhých

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    226 006 319

Kategorie Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence


Každý manažer potřebuje ve své práci jednat s mnoha lidmi. Přesto má někdy pocit, že to není jeho silná stránka. Proč se nám s někým jedná dobře a s někým ne? Proč vznikají složité situace a komplikované vztahy? Do jaké míry je příčina v nás a jak naopak jednat s některými problémovými typy lidí? To vše je obsahem kurzu "Jak úspěšně jednat s lidmi - lepší sebepoznání a poznání druhých". Dozvíte se mnohé o sobě, o tom, jak Vás vidí druzí i jak tyto informace využít.
 • Absolvent bude připraven identifikovat silné a slabé stránky své osobnosti a pracovat s nimi. Zlepší svůj image a schopnost vytvářet dobrý dojem. Naučí se lépe navazovat kontakty s lidmi a pozitivně na ně působit. Bude vytvářet a rozvíjet dobré vztahy uvnitř svého týmu i mimo něj a pozitivně vést svá jednání.

Manažerům, kteří chtějí lépe poznat sebe sama a naučit se efektivně jednat s různými typy lidí v různých situacích, najít své silné a zlepšit své slabé stránky v této oblasti. Tento kurz považujeme za základní vstup do manažerského vzdělávání v oblasti osobního rozvoje.

Osobnost člověka a mezilidské vztahy

Působení na druhé lidi a první dojem

 • osobní image, první dojem,
 • chyby v posuzování druhých lidí,
 • vybrané poznatky z psychologie osobnosti.

Testy a cvičení zaměřené na sebepoznání a poznání druhých

 • typy temperamentu a umění přizpůsobit jim své jednání,
 • autodiagnostika,
 • typologie.

Sebevědomí, sebeúcta a naše hodnoty

 • možnosti posilování sebevědomí a sebeúcty,
 • analýza životních hodnot a postojů.

Jak vytvářet a rozvíjet dobré vztahy

 • jednání s lidmi,
 • pozitivní myšlení a komunikace,
 • využití znalosti kolegů k zefektivnění pracovního výkonu.

Nácvik zvládání obtížných situací dle požadavků a potřeb účastníků

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, cvičení, modelové situace, skupinová práce, individuální zpětná vazba lektora.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:25.03.2019-27.03.2019
Kat. číslo:190264
Cena bez DPH:11500.00
Cena s DPH:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:3
Termín:10.04.2019-12.04.2019
Kat. číslo:190265
Cena bez DPH:11500.00
Cena s DPH:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:11.09.2019-13.09.2019
Kat. číslo:190266
Cena bez DPH:11500.00
Cena s DPH:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:3
Termín:14.10.2019-16.10.2019
Kat. číslo:190267
Cena bez DPH:11500.00
Cena s DPH:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:18.11.2019-20.11.2019
Kat. číslo:190268
Cena bez DPH:11500.00
Cena s DPH:13915.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené