Inovativní vzdělávání
a poradenství

Popisy pracovních míst, kompetenční model v návaznosti na ostatní personální procesy

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Kvalitně vytvořený popis pracovního místa je základním předpokladem pro vytvoření a zavedení většiny procesů řízení lidských zdrojů (výběr a adaptace, vzdělávání, hodnocení, plánování kariéry a odměňování zaměstnanců). Se správně vytvořeným popisem pracovního místa je nezbytné permanentně v praxi pracovat. Stejně tak je důležitý kompetenční model, pomocí kterého si společnost definuje projevy chování, které jsou v souladu s cíli a hodnotami společnosti. Pomocí správně definovaných popisů pracovních míst a kompetenčních modelů se dá postavit základní kámen efektivně fungujících personálních procesů v praxi.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • zformulovat popis pracovní činnosti a na jeho základě identifikovat klíčové kompetence pro jednotlivé profese, 
 • vytvářet popisy kompetencí nebo rozhodnout o způsobu jejich vytvoření (s pomocí interního nebo externího specialisty),
 • představit komplexní propojení popisů pracovních míst a kompetenčních modelů v praxi.

Personálním ředitelům, HR manažerům a HR specialistům, kteří se podílejí na tvorbě a rozvoji personálního systému, včetně popisů pracovních míst a kompetenčních modelů ve firmě.

Popisy pracovních míst

 • nové trendy při vytváření popisů pracovních míst,
 • údaje v popisech pracovních míst,
 • popis pracovních činností (pravomocí a odpovědností),
 • definování kompetencí,
 • definování klíčových ukazatelů výkonu.

Kompetenční model

 • co je kompetence,
 • jaké jsou klíčové kompetence,
 • obecný postup při tvorbě kompetenčních modelů a jeho návaznost do ostatních personálních procesů v praxi.

Interaktivní pracovní workshop spojený s diskuzí a předáváním zkušeností z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:15.03.2022-15.03.2022
Kat. číslo:120531
Cena bez DPH:4300.00 Kč
Cena s DPH:5203.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:09.06.2022-09.06.2022
Kat. číslo:120532
Cena bez DPH:4300.00 Kč
Cena s DPH:5203.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:26.10.2022-26.10.2022
Kat. číslo:120533
Cena bez DPH:4300.00 Kč
Cena s DPH:5203.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené