Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Obchodní dovednosti I - Základy úspěšného prodeje

Průzkumy prokázaly, že celá řada začínajících i zkušených obchodníků dosahuje nižších výsledků, než by odpovídalo jejich potenciálu. Jedním z nejčastějších důvodů je nedodržení některých ze základních pravidel úspěšného prodeje. Prostřednictvím praktického nácviku si každý z účastníků uvědomí, které z jeho postupů jsou správné a které mu naopak brání v dosažení potřebných výsledků.

Cíle

 • Osvojit si účinnou a praktickou metodu prodeje.
 • Pochopit efektivní postup v jednotlivých etapách obchodního jednání.
 • Naučit se klást správné otázky, úspěšně argumentovat a odpovídat na obvyklé námitky.

Určeno

Začínajícím i zkušeným obchodním zástupcům a prodejcům, kteří si chtějí ověřit správnost svých postupů a najít další možnosti ke zlepšení, a všem, kteří přicházejí do osobního styku s obchodními partnery nebo jsou zaměřeni na obchodní činnost.

Obsah

Jak úspěšně řídit obchodní jednání

 • metoda prodeje "6P",
 • etapy prodeje.

Příprava návštěvy

 • informace, které je nutno shromáždit,
 • vypracování cíle návštěvy,
 • navržení a sjednání schůzky.

Jak vytvořit pozitivní atmosféru

 • síla prvního dojmu - image obchodníka,
 • pravidlo "4 x 20",
 • sebeprezentace, prezentace firmy,
 • zahájení jednání.

Taktika při jednání s klientem

 • aktivní naslouchání - jak slyšet "více, než zákazník říká",
 • techniky "odhalovacího" rozhovoru,
 • vytvoření kvalitního základu pro argumentaci.

Uspořádání a přizpůsobení argumentů

 • co to je prodejní argument,
 • co obsahuje úspěšný argument,
 • metoda dvojnásobné argumentace.

Základní kroky při zpracování námitky

 • 2 klíčové kroky při zpracování námitky,
 • obnovení dialogu po námitce.

Příprava příští návštěvy

 • jak se "nechat pozvat" na příští návštěvu,
 • uzavření obchodního jednání,
 • aktivity směřující k zajištění věrnosti klienta.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, testy, hraní rolí, případové studie, soutěže, videotrénink.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Tereza Nováková
Telefon: 226 006 389
E-mail: tnovakova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:12.03.2019-13.03.2019
Kat. číslo:190903
Cena s DPH 21%:8591.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:2
Termín:11.06.2019-12.06.2019
Kat. číslo:190904
Cena s DPH 21%:8591.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:08.10.2019-09.10.2019
Kat. číslo:190905
Cena s DPH 21%:8591.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků