Inovativní vzdělávání
a poradenství

Metodika REFA

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Výroba


Měření časové náročnosti operací je jedním ze způsobů, jak účinně kontrolovat efektivitu procesů. Metodika REFA je speciální systém vyvinutý v Německu, který detailně popisuje jednotlivé kroky při provádění časových studií. Tato metodika obsahuje především jednoznačný systém názvosloví a dělení časů, hodnocení výkonnostního stupně a speciální záznamové formuláře.

 • Seznámit se se základy metodiky REFA.
 • Prakticky zvládnout metodiku a její aplikaci v praxi.

Průmyslovým inženýrům, technologům, vedoucím výroby a provozů a dalším pracovníkům, kteří plánují a řídí výrobu.

Úvod do metodiky REFA

 • druhy dat, druhy procesů,
 • systémy skladby časů dle REFA,
 • moment měření,
 • druhy časů,
 • posuzování stupně výkonu,
 • přístroje na zjišťování času.

Záznam a vyhodnocování časových snímků

 • technika časového snímku,
 • snímky operace,
 • poměrné časy,
 • přístupy k měření a zásady měření,
 • praktické ukázky časových snímků.

Případové studie a příklady

 • ukázky konkrétních rozborů,
 • praktické rozbory ve výrobě v případě kurzu ve firmě.

Interaktivní výklad, případové studie, příklady a cvičení.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:16.04.2021-16.04.2021
Kat. číslo:112322
Cena bez DPH:3800.00 Kč
Cena s DPH:4598.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:10.09.2020-10.09.2020
Kat. číslo:112323
Cena bez DPH:3800.00 Kč
Cena s DPH:4598.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené