Logistika skladování

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Logistika


Sklady jsou důležitým článkem logistických řetězců, na jejichž výkonnost a flexibilitu jsou kladeny neustále rostoucí požadavky zvýšení rychlosti distribuce zboží, což stále více ovlivňuje objem prodeje požadovaného zboží. Rovněž u výrobních podniků je produktivita výroby přímo závislá na bezporuchovém a včasném zásobování vstupními materiály ze skladu a též pokroková organizace, skladová technologie i řízení skladů je pro bezchybnou expedici hotových výrobků nezbytná. Kurz poskytne účastníkům "know-how" problematiky skladování zboží z pohledu teorie i současné praxe, představí rovněž případové studie realizací sofistikovaných logistických řešení skladování, včetně procesů "pikování" a IN/OUT manipulace zboží.
 • Seznámení s problematikou skladů a skladování v kontextu podnikových procesů a logistických řetězců.
 • Osvojení teoretických principů v oblasti skladové logistiky a praktických postupů umožňujících vybudovat a provozovat moderní, efektivní a výkonný skladový provoz.
 • Získání informací o současných moderních a ekonomicky efektivních trendech ve způsobech skladování zboží s využitím nasazení systémů mechanizace a automatizace do logistiky skladování i manipulace se zbožím.
 • Využití získaného "know-how" k optimalizaci skladového hospodářství vlastní společnosti.

Pro management firem, logistiky a vedoucí pracovníky skladů.

Sklad v dodavatelském řetězci

 • úloha skladů a jejich funkce,
 • základní typy skladů,
 • klíčové parametry výkonnosti.

Prostorové a technologické řešení skladu

 • analýza potřeb a objemová data,
 • materiálové toky a prostorová dispozice,
 • skladovací a manipulační technologie,
 • požadavky na stavební řešení.

Logistické jednotky

 • typy, druhy a možnosti využití,
 • možnosti automatické identifikace zboží.

Bezpečnost a ochrana zdraví

 • základní předpisy, analýza rizik,
 • postup při nehodách a úrazech.

Organizace a řízení

 • struktura skladu, provozní soubory, pracovní postupy,
 • podpůrné technologie manipulace se zbožím pro dosažení zvýšení produktivity práce,
 • integrace skladu s jeho okolím,
 • skladový informační a řídicí systém.

Postup realizace

 • specifikace potřeb, rozbor zásob, základní materiálové toky,
 • variantní návrh prostorového a technologického řešení,
 • ekonomika, investiční a provozní náklady,
 • návrh organizace a řízení, specifikace požadavků na IT systém, funkce WMS řídicího systému,
 • výběr dodavatelů, postup realizace, součinnost, rizika.

Případové studie logistických řešení

 • mechanizované sklady,
 • automatizované sklady.

Pozn.: Toto téma jsme pro Vás schopni zrealizovat také v anglickém jazyce.

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, video ukázky realizovaných logistických řešení, příklady z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Michal B., STUEKEN s.r.o.

S kurzem jsem byl velmi spokojen, především s praktickými ukázkami.

 • 5. - 6. 6. 2019, Praha, školí Ing. Josef Vašek
 • 3. - 4. 10. 2019, Praha, školí Ing. Josef Vašek
 • 19. - 20. 11. 2019, Brno, školí Ing. Lenka Moris Cirklová
 • 11. - 12. 12. 2019, Praha, školí Ing. Josef Vašek
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:03.10.2019-04.10.2019
Kat. číslo:191121
Cena bez DPH:7400.00
Cena s DPH:8954.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:2
Termín:19.11.2019-20.11.2019
Kat. číslo:191122
Cena bez DPH:7400.00
Cena s DPH:8954.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:11.12.2019-12.12.2019
Kat. číslo:191123
Cena bez DPH:7400.00
Cena s DPH:8954.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené