Inovativní vzdělávání
a poradenství

Logistika skladování

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Logistika


Sklady jsou důležitým článkem logistických řetězců a stále více ovlivňují jejich pružnost, výkonnost i rychlost distribuce zboží a tím i prodejnost požadovaného zboží. Kurz poskytne účastníkům informace o problematice skladování z pohledu teorie i každodenní praxe a rovněž ukázky realizace sofistikovaných logistických řešení skladování i manipulace se zbožím.

 • Seznámení s problematikou skladů a skladování v kontextu podnikových procesů a logistických řetězců.
 • Osvojení teoretických principů v oblasti skladové logistiky a praktických postupů umožňujících vybudovat a provozovat moderní, efektivní a výkonný skladový provoz.
 • Získání informací o současných moderních a ekonomicky efektivních trendech ve způsobech skladování zboží s využitím nasazení systémů mechanizace a automatizace do logistiky skladování i manipulace se zbožím.
 • Využití získaného "know-how" k optimalizaci skladového hospodářství vlastní společnosti.

Pro management firem, logistiky a vedoucí pracovníky skladů.

Sklad v dodavatelském řetězci

 • úloha skladů a jejich funkce,
 • základní typy skladů,
 • klíčové parametry výkonnosti.

Prostorové a technologické řešení skladu

 • analýza potřeb a objemová data,
 • materiálové toky a prostorová dispozice,
 • skladovací a manipulační technologie,
 • požadavky na stavební řešení.

Logistické jednotky

 • typy, druhy a možnosti využití,
 • možnosti automatické identifikace zboží.

Bezpečnost a ochrana zdraví

 • základní předpisy, analýza rizik,
 • postup při nehodách a úrazech.

Organizace a řízení

 • struktura skladu, provozní soubory, pracovní postupy,
 • podpůrné technologie manipulace se zbožím pro dosažení zvýšení produktivity práce,
 • integrace skladu s jeho okolím,
 • skladový informační a řídicí systém.

Postup realizace

 • specifikace potřeb, rozbor zásob, základní materiálové toky,
 • variantní návrh prostorového a technologického řešení,
 • ekonomika, investiční a provozní náklady,
 • návrh organizace a řízení, specifikace požadavků na IT systém, funkce WMS řídicího systému,
 • výběr dodavatelů, postup realizace, součinnost, rizika.

Případové studie logistických řešení

 • mechanizované sklady,
 • automatizované sklady.

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, video ukázky realizovaných logistických řešení, příklady z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Karel K., ZF Electronics Klášterec s.r.o.

Je vidět dlouholetá zkušenost lektora v oblasti logistiky, praktické příklady z praxe. Určitě doporučím dále.

Tomáš M., Eaton Industries s.r.o.

Uvedeno mnoho příkladů z praxe, perfektní atmosféra na kurzu, dostatečný prostor pro diskuzi.

Michal B., STUEKEN s.r.o.

S kurzem jsem byl velmi spokojen, především s praktickými ukázkami.

Martina H., SOŠ a SOU Nymburk

Lektor - profesionál s praktickými znalostmi.

 • březen 2024, školí Ing. Josef Vašek
 • květen 2024, školí Ing. Josef Vašek
 • říjen 2024, školí Ing. Josef Vašek
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:17.10.2024-18.10.2024
Kat. číslo:141111
Cena bez DPH:9800.00 Kč
Cena s DPH:11858.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené