Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Logistika skladování

Sklady jsou důležitým článkem logistických řetězců a stále více ovlivňují jejich pružnost, výkonnost i rychlost distribuce zboží a tím i prodejnost požadovaného zboží. Kurz poskytne účastníkům informace o problematice skladování z pohledu teorie i každodenní praxe a rovněž ukázky realizace sofistikovaných logistických řešení skladování i manipulace se zbožím.

Cíle

 • Seznámení s problematikou skladů a skladování v kontextu podnikových procesů a logistických řetězců.
 • Osvojení teoretických principů v oblasti skladové logistiky a praktických postupů umožňujících vybudovat a provozovat moderní, efektivní a výkonný skladový provoz.
 • Získání informací o současných moderních a ekonomicky efektivních trendech ve způsobech skladování zboží s využitím nasazení systémů mechanizace a automatizace do logistiky skladování i manipulace se zbožím.
 • Využití získaného "know-how" k optimalizaci skladového hospodářství vlastní společnosti.

Určeno

Pro management firem, logistiky a vedoucí pracovníky skladů.

Obsah

Sklad v dodavatelském řetězci

 • úloha skladů a jejich funkce,
 • základní typy skladů,
 • klíčové parametry výkonnosti.

Prostorové a technologické řešení skladu

 • analýza potřeb a objemová data,
 • materiálové toky a prostorová dispozice,
 • skladovací a manipulační technologie,
 • požadavky na stavební řešení.

Logistické jednotky

 • typy, druhy a možnosti využití,
 • možnosti automatické identifikace zboží.

Bezpečnost a ochrana zdraví

 • základní předpisy, analýza rizik,
 • postup při nehodách a úrazech.

Organizace a řízení

 • struktura skladu, provozní soubory, pracovní postupy,
 • podpůrné technologie,
 • integrace skladu s jeho okolím,
 • skladový informační a řídicí systém.

Postup realizace

 • specifikace potřeb, rozbor zásob, základní materiálové toky,
 • variantní návrh prostorového a technologického řešení,
 • ekonomika, investiční a provozní náklady,
 • návrh organizace a řízení, specifikace požadavků na IT systém, funkce WMS řídicího systému,
 • výběr dodavatelů, postup realizace, součinnost, rizika.

Případové studie logistických řešení

 • mechanizované sklady,
 • automatizované sklady.

Pozn.: Toto téma jsme pro Vás schopni zrealizovat také v anglickém jazyce.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, video ukázky realizovaných logistických řešení, příklady z praxe.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.czSklady jsou důležitým článkem logistických řetězců a stále více ovlivňují jejich pružnost, výkonnost i rychlost distribuce zboží a tím i prodejnost požadovaného zboží. Kurz poskytne účastníkům informace o problematice skladování z pohledu teorie i každodenní praxe a rovněž ukázky realizace sofistikovaných logistických řešení skladování i manipulace se zbožím.

Cíle

 • Seznámení s problematikou skladů a skladování v kontextu podnikových procesů a logistických řetězců.
 • Osvojení teoretických principů v oblasti skladové logistiky a praktických postupů umožňujících vybudovat a provozovat moderní, efektivní a výkonný skladový provoz.
 • Získání informací o současných moderních a ekonomicky efektivních trendech ve způsobech skladování zboží s využitím nasazení systémů mechanizace a automatizace do logistiky skladování i manipulace se zbožím.
 • Využití získaného "know-how" k optimalizaci skladového hospodářství vlastní společnosti.

Určeno

Pro management firem, logistiky a vedoucí pracovníky skladů.

Obsah

Sklad v dodavatelském řetězci

 • úloha skladů a jejich funkce,
 • základní typy skladů,
 • klíčové parametry výkonnosti.

Prostorové a technologické řešení skladu

 • analýza potřeb a objemová data,
 • materiálové toky a prostorová dispozice,
 • skladovací a manipulační technologie,
 • požadavky na stavební řešení.

Logistické jednotky

 • typy, druhy a možnosti využití,
 • možnosti automatické identifikace zboží.

Bezpečnost a ochrana zdraví

 • základní předpisy, analýza rizik,
 • postup při nehodách a úrazech.

Organizace a řízení

 • struktura skladu, provozní soubory, pracovní postupy,
 • podpůrné technologie manipulace se zbožím pro dosažení zvýšení produktivity práce,
 • integrace skladu s jeho okolím,
 • skladový informační a řídicí systém.

Postup realizace

 • specifikace potřeb, rozbor zásob, základní materiálové toky,
 • variantní návrh prostorového a technologického řešení,
 • ekonomika, investiční a provozní náklady,
 • návrh organizace a řízení, specifikace požadavků na IT systém, funkce WMS řídicího systému,
 • výběr dodavatelů, postup realizace, součinnost, rizika.

Případové studie logistických řešení

 • mechanizované sklady,
 • automatizované sklady.

Pozn.: Toto téma jsme pro Vás schopni zrealizovat také v anglickém jazyce.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, video ukázky realizovaných logistických řešení, příklady z praxe.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:05.12.2018-06.12.2018
Kat. číslo:181123
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:21.03.2019-22.03.2019
Kat. číslo:191118
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:2
Termín:11.04.2019-12.04.2019
Kat. číslo:191119
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:05.06.2019-06.06.2019
Kat. číslo:191120
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:03.10.2019-04.10.2019
Kat. číslo:191121
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:2
Termín:19.11.2019-20.11.2019
Kat. číslo:191122
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:11.12.2019-12.12.2019
Kat. číslo:191123
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků