Inovativní vzdělávání
a poradenství

Poradenství ve vzdělávání

Ve spolupráci s Vámi vyvíjíme aktivity směřující ke zvýšení efektivity vzdělávacích programů i celého systému vzdělávání zaměstnanců v organizaci.


Poradenství ve vzdělávání je v každé zakázce na míru promítnuto do efektivního výběru obsahu, forem a metod vzdělávání zaměstnanců, které jsou v souladu s rozvojovými cíli organizace.

V rámci nabídky Vzdělávání Gradua rovněž poskytujeme i poradenské služby, které mají přesah do oblasti řízení lidských zdrojů.

Mezi poradenské služby s vazbou na vzdělávání dospělých například patří:

  • Assessment Centre,
  • analýza vzdělávacích potřeb,
  • Development Centre,
  • návrh efektivního systému vzdělávání,
  • měření efektivity vzdělávacích programů.

 

Assesment Centre

Assessment Centre (AC) je speciální diagnostická metoda, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů na nejrůznější pozice. Je charakteristická přímým porovnáním jednotlivých kandidátů více hodnotiteli podle dohodnutých kritérií a očekávání kladených na vybírané osoby.

AC navozuje situace, ve kterých uchazeči řeší ve stejný okamžik simulované reálné problémy firmy nebo modelové situace blízké obsazované pracovní pozici.

Informace z AC jsou využitelné pro tvorbu plánu vzdělávání daného zaměstnance.

Analýza vzdělávacích potřeb

Jde o soubor metod, které umožňují určit skutečné vzdělávací potřeby jednotlivců i skupin zaměstnanců. Mezi základní nástroje analýzy patří např. Development Centre, dotazníky, strukturované rozhovory, skupinové aktivity, modelové situace a další analytické metody.

Každá z metod umožňuje sestavení konkrétních plánů vzdělávání zacílených na reálné potřeby firmy a jejích zaměstnanců.

Development Centre

Development Centre (DC) je moderní metoda analýzy vzdělávacích potřeb pro konkrétní skupinu či vybrané zaměstnance.

Cílem DC je stanovit úroveň znalostí, dovedností a schopností. Zároveň tato metoda postihuje základní charakteristiky osobnosti, které jsou důležité pro úspěšné plnění zadaných pracovních úkolů a navrhuje další postup při rozvoji skupiny/pracovníka.

Hlavním nástrojem DC je baterie kombinovaných diagnostických metod - psychodiagnostika, dále individuální, dialogové a skupinové aktivity - modelové situace, případové studie a další.

Na základě výsledků DC lze sestavit efektivní skupinové/individuální plány vzdělávání a definovat konkrétní vzdělávací kurzy a školení.

DC také podporuje motivaci zaměstnanců na participaci na dalším vzdělávání.

Návrh efektivního systému vzdělávání zaměstnanců

Komplexní návrh vzdělávacího systému založený na sladění rozvojových cílů se strategickými cíly organizace, zapracování vhodných kompetenčních modelů, optimalizaci struktury a forem vzdělávání, která se promítá do konkrétních plánů vzdělávání pro všechny skupiny pracovníků nebo jednotlivce.

Představuje pro firmu vyšší efektivitu vzdělávání zaměstnanců, úsporu času i nákladů do budoucna.

Vytváří, resp. předem definuje podmínky pro profesionální úroveň jednotlivců i týmů.

Skutečně propojuje strategický pohled firmy na její růst s rozvojem klíčových zaměstnanců.

Měření efektivity vzdělávacích programů

Soubor diagnostických nástrojů vyhodnocujících efektivitu rozvojových aktivit a vložených prostředků.

Možný charakter výstupů podle úrovní měřených parametrů:

  • Vyhodnocení zpětné vazby účastníků a zadavatele
  • Měření znalostí a dovedností v čase
  • Hodnocení změn chování týmů a jednotlivců
  • Vyhodnocení v přímé vazbě na pracovní výkony

Pro více informací nás prosím kontaktujte. Těšíme se na spolupráci s Vámi.Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené