Inovativní vzdělávání
a poradenství

HR manažer - akademie pro personální manažery

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Mít ve firmě kvalitního personalistu, který své znalosti a dovednosti dokáže využít v podmínkách organizace a její firemní kultury, je klíčem pro její úspěšné fungování a podnikání. Může do značné míry ovlivnit chod organizace, proto je jeho působení v organizaci klíčové, ovšem za předpokladu, že je rovnocenným partnerem vedením společnosti a jeho pozice není redukována na pouhou úřednickou evidenci. Personalista zde může po boku managementu spolupůsobit v roli zprostředkovatele změn, zpráv, opatření, přičemž skutečná náplň jeho role se může značně lišit vzhledem k velikosti organizace, typu a způsobu řízení organizace, firemní kultury, podílu zaměstnanců na vedení organizace.

 • Hlavním cílem tohoto programu je připravit účastníky na praktický výkon pozice HR manažer/personalista a získat komplexní všeobecný přehled v oblasti řízení lidských zdrojů, včetně nových trendů.

Program je určen především začínajícím HR manažerům, personalistům a všem pracovníkům personálního oddělení, kteří se potřebují zorientovat v oblasti řízení lidských zdrojů, seznámit se se základními personálními procesy, jejich provázanosti a významu pro řízení lidských zdrojů ve firmě.

Personalista stratég, tvůrce hodnot a strážce firemní kultury

 • role, funkce a autorita personalisty,
 • tvorba strategie řízení lidských zdrojů,
 • trendy v personalistice a budování zaměstnavatelské značky,
 • interní komunikace, její důležitost a účinné prostředky,
 • vize společnosti, co vytváří firemní kulturu, práce s hodnotami.

Popisy pracovních míst, kompetenční model

 • nové trendy při vytváření popisů pracovních míst,
 • popis a specifikace pracovního místa,
 • definování klíčových ukazatelů výkonu,
 • co je kompetence, jaké jsou klíčové kompetence,
 • obecný postup při tvorbě kompetenčního modelu a jeho návaznost do ostatních personálních procesů v praxi.

Expert na vyhledávání kandidátů a vedení výběrového rozhovoru

 • plánování lidských zdrojů,
 • způsob vyhledávání, třídění kandidátů, kritéria pro výběr,
 • vedení rozhovoru, hodnocení a výběr kandidátů na základě kompetencí a firemních hodnot.

Moderní metody řízení pracovního výkonu aneb hodnocení jednoduše

 • význam, cíle, metody a způsoby hodnocení pracovního výkonu,
 • řízení pracovního výkonu v průběhu roku, zpětná vazba a specifika vytýkacích rozhovorů,
 • příprava hodnoticího rozhovoru a jeho vedení,
 • vyhodnocení a využití výsledků rozhovoru.

Systém odměňování a benefitů v praxi

 • strategie tvorby odměňování a benefitů, politika odměňování,
 • obsah a tvorba systému odměňování,
 • výběr vhodných benefitů a jejich výhodnost pro zaměstnavatele,
 • trendy a obliba benefitů,
 • systém odměňování a jeho vazba na další systémy řízení lidských zdrojů.

Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

 • plánování vzdělávání - analýza a identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje,
 • vzdělávání pro různé cílové skupiny, vyhodnocení výsledků vzdělávání a jeho měření,
 • personalista jako trenér a školitel - metody, techniky a trendy.

Pracovní právo pro personalisty

 • aplikace zákoníku práce v činnosti personálního oddělení.

BONUS: ONLINE 2 hodiny individuálního koučování

Pozn.: Po dohodě lze absolvovat pouze vybraná témata.

Interaktivní výklad s diskuzí, testy, hraní rolí, modelové situace, videotrénink.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Místo konání:Praha
Dny:8
Termín:16.10.2023-17.10.2023
30.10.2023-31.10.2023
14.11.2023-15.11.2023
27.11.2023-28.11.2023
Kat. číslo:130502
Cena bez DPH:41000.00 Kč
Cena s DPH:49610.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené