Inovativní vzdělávání
a poradenství

HR manažer - akademie pro personální manažery

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Řízení lidských zdrojů v podnicích se stává stále důležitějším faktorem úspěchu. Personalisté a HR manažeři tak ve spolupráci s ostatními manažery řídí to nejcennější ve firmě - lidské zdroje. Účastní se výběru vhodných pracovníků, spolu s manažery mají možnost pracovníky vést a motivovat a vytvářet tak podmínky pro kvalitní spolupráci a úspěch celé firmy. Kurz HR manažer nabízí možnost seznámit se se všemi aspekty personální práce a poskytnout tak pracovníkům na této pozici ucelený soubor znalostí a dovedností v souvislostech, které tato pozice vyžaduje. Program vedou zkušení lektoři s bohatou personální a konzultační praxí ve výrobních i nevýrobních firmách.

 • Hlavním cílem tohoto programu je připravit účastníky na praktický výkon pozice HR manažer/personalista a získat komplexní všeobecný přehled v oblasti řízení lidských zdrojů, včetně nových trendů.

Akademie je určena především začínajícím personálním ředitelům, HR manažerům a všem pracovníkům personálního oddělení, kteří mají zájem o ucelené vzdělání v oblasti řízení lidských zdrojů. Dále je vhodný pro majitele a ředitele společností, kteří chtějí získat přehled o všech činnostech v této oblasti.

Management lidských zdrojů a personalista jako leader firemní kultury

 • role, funkce a autorita personalisty,
 • tvorba strategie řízení lidských zdrojů,
 • trendy v personalistice a budování zaměstnavatelské značky,
 • interní komunikace, její důležitost a účinné prostředky,
 • vize společnosti, co vytváří firemní kulturu, práce s hodnotami.

Personalista jako expert na komunikaci a podporovatel týmové spolupráce

 • skupina versus tým, kdy je dobré podporovat týmovost,
 • role v týmu a jejich vliv na výkon a efektivitu,
 • komunikační dovednosti HR manažera,
 • práce s konflikty, HR manažer jako mediátor.

Pracovní právo pro personalisty

 • aplikace zákoníku práce v činnosti personálního oddělení.

Popisy pracovních míst, kompetenční model

 • nové trendy při vytváření popisů pracovních míst,
 • popis a specifikace pracovního místa,
 • definování klíčových ukazatelů výkonu,
 • co je kompetence, jaké jsou klíčové kompetence,
 • obecný postup při tvorbě kompetenčního modelu a jeho návaznost do ostatních personálních procesů v praxi.

Efektivní získávání a výběr zaměstnanců, vedení výběrového rozhovoru

 • plánování lidských zdrojů,
 • způsob vyhledávání, třídění kandidátů, kritéria pro výběr,
 • vedení rozhovoru, hodnocení a výběr kandidátů na základě kompetencí a firemních hodnot.

Jak zvyšovat motivaci a hrdost zaměstnanců

 • co skutečně motivuje naše lidi,
 • devatenáct faktorů motivovanosti,
 • zpětná vazba, práce s pochvalou a výtkou,
 • trénink motivačních rozhovorů.

Řízení a hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců

 • význam, cíle, metody a způsoby hodnocení pracovního výkonu,
 • řízení pracovního výkonu v průběhu roku, zpětná vazba a specifika vytýkacích rozhovorů,
 • příprava hodnoticího rozhovoru a jeho vedení,
 • vyhodnocení a využití výsledků rozhovoru.

Systém odměňování a benefitů

 • strategie tvorby odměňování a benefitů, politika odměňování,
 • obsah a tvorba systému odměňování,
 • výběr vhodných benefitů a jejich výhodnost pro zaměstnavatele,
 • trendy a obliba benefitů,
 • systém odměňování a jeho vazba na další systémy řízení lidských zdrojů.

Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

 • plánování vzdělávání - analýza a identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje,
 • vzdělávání pro různé cílové skupiny, vyhodnocení výsledků vzdělávání a jeho měření,
 • personalista jako trenér a školitel - metody, techniky a trendy.

Personální audit a jeho možnosti

 • co je a co není personální audit,
 • cíle personálního auditu,
 • metodika personálního auditu - co v auditované firmě probíhá,
 • kdy volit externí společnost (výhody a nevýhody),
 • prezentace výsledků auditu.

Účastník má možnost zvolit si jednu z variant ukončení kurzu a získat:

a) Osvědčení o absolvování kurzu

40 000 Kč (bez DPH), 48 400 Kč (včetně 21 % DPH)

4 x 2 dny + 1 x 3 dny 

b) Certifikát Gradua-CEGOS

Po absolvování kurzu se účastník přihlásí k závěrečné certifikační zkoušce, jejíž podmínkou je zpracování a obhájení písemné práce. Po úspěšné obhajobě získá účastník "Certifikát Gradua-CEGOS".

Cena za zkoušku

4 000 Kč (bez DPH), 4 840 Kč (včetně 21 % DPH)

Při opakování závěrečné zkoušky Vám bude účtován poplatek ve výši 1 000 Kč (bez DPH), 1 210 Kč (včetně 21 % DPH).

Variabilní symbol závěrečné certifikační zkoušky je 110553.

Interaktivní výklad s diskuzí, testy, hraní rolí, modelové situace, videotrénink.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Místo konání:Praha
Dny:11
Termín:12.10.2021-13.10.2021
25.10.2021-26.10.2021
09.11.2021-11.11.2021
23.11.2021-24.11.2021
07.12.2021-08.12.2021
Kat. číslo:110503
Cena bez DPH:40000.00 Kč
Cena s DPH:48400.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené