Inovativní vzdělávání
a poradenství

Naše poslání

Bohaté zkušenosti v oblasti celoživotního vzdělávání nám umožňují komplexní uvažování o možnostech rozvoje každé organizace z pohledu správného využití odborného i osobnostního potenciálu jejích lidských zdrojů.

Naším cílem v oblasti vzdělávání dospělých je úspěšně naplňovat existující potřebu neustálé kompetentnosti firem a jejich lidských zdrojů.

Rozhodující kompetence každé organizace určují klíčové kompetence jejích zaměstnanců. Proto je pro úspěšný chod každé firmy nezbytná odborná i osobnostní připravenost jejích pracovníků na přicházející změny.

My v Gradua-CEGOS věříme ve schopnosti lidí. Výsledkem naší společné práce s Vámi je řešení, které pomáhá spojit růst zaměstnanců s růstem firmy.

 


Naším posláním je uskutečňování změn prostřednictvím lidí...


Firemní vzdělávání zaměstnanců na míru

Plánujete specifický projekt vzdělávání zaměstnanců? Chcete zvýšit jeho účinnost vhodnou kombinací moderních forem a metod?

Více informací


Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené