Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Umění přesvědčit - strategie argumentace

Napadají Vás ty nejlepší a pádné argumenty až po skončení jednání? Teprve pak víte, co přesně jste měl/a říci, co použít a jak reagovat? Vyzkoušejte si trénink argumentačních dovedností, pohotových reakcí a řečnických triků. I sebelepší myšlenka nemá naději na prosazení, když ji neumíme dobře prezentovat druhým a podpořit ji jasnými a přesvědčivými argumenty.

Cíle

 • Absolvent kurzu se zorientuje v technikách argumentačních strategií, naučí se argumentovat a jasně prezentovat své myšlenky, dokáže obhájit svá stanoviska, ovládne techniky argumentace a přesvědčování, odhalí neupřímnost a naučí se reagovat na záludné otázky.

Určeno

Pro všechny, kteří nejen v rámci své profese potřebují přesvědčivě a racionálně argumentovat. Dále pro pracovníky a manažery, kteří ve své pracovní činnosti potřebují prosadit své názory a přesvědčit své partnery o svých představách nebo záměrech. Manažerům a všem pracovníkům, kteří mají za úkol rozvíjet myšlenky a projekty uvnitř svého týmu a prosazovat je na různých úrovních.

Obsah

Argumentace

 • obecně o argumentaci, vymezení pojmu, definice,
 • kritické myšlení a argumentace,
 • význam umění argumentace,
 • faktory ovlivňující účinnou argumentaci.

Metody a strategie účinné argumentace

 • metody,
 • příprava argumentů,
 • odhadnutí silných a slabých argumentů,
 • příprava na možné námitky,
 • přizpůsobení se vývoji jednání.

Techniky vyjednávání a argumentace

 • techniky uvažování,
 • techniky přesvědčování,
 • techniky vyvracení argumentů.

Argumentace ve vyjednávání

 • argumentace podle cílů vyjednávání,
 • smysl pohotové odpovědi,
 • postoje k argumentům.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, hraní rolí, případové studie, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, cvičení, modelové situace, skupinová práce.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:05.03.2019-06.03.2019
Kat. číslo:190227
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:08.04.2019-09.04.2019
Kat. číslo:190228
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:16.05.2019-17.05.2019
Kat. číslo:190229
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:10.10.2019-11.10.2019
Kat. číslo:190230
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:03.12.2019-04.12.2019
Kat. číslo:190231
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků