Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Vedení personální agendy v praxi

Správné vedení personální agendy vyžaduje dobrou znalost a orientaci v platné právní úpravě. Náš kurz naučí účastníky profesionálně zpracovávat personální agendu a být schopen rozpoznat rizika při vedení této agendy.

Cíle

Absolvent kurzu:

 • získá přehled pro zpracování dokumentů v oblasti personální agendy na základě platné právní úpravy,
 • zorientuje se v problematice ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích,
 • naučí se profesionálně zpracovávat personální agendu zaměstnanců,
 • bude schopen rozpoznat rizika při vedení zaměstnaneckých agend.

Určeno

Personalistům, zaměstnancům personálního oddělení a všem, kteří ve firmě zodpovídají za vedení personální agendy.

Obsah

Vymezení právní úpravy

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Personální spis zaměstnance

 • Osobní údaje: žádost uchazeče o zaměstnání, životopis, osobní dotazník, zápočtový list od předcházejícího zaměstnavatele, doklady o dosaženém vzdělání a doklady o dalším vzdělání či profesní způsobilosti, změny v osobních údajích
 • Informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru zaměstnance podle § 31 ZP
 • Vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti zaměstnance
 • Smlouvy zakládající pracovněprávní vztah: pracovní smlouva, její změna a dodatky; pracovní náplň/popis pracovního místa, manažerská smlouva, konkurenční doložka, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
 • Další smluvní ujednání: dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování, dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, dohoda o zachování mlčenlivosti, dohoda o používání firemního vozidla k soukromým účelům, dohoda o výkonu práce z domova/mimo pracoviště zaměstnavatele
 • Zařazení zaměstnance do organizační struktury zaměstnavatele, jeho význam
 • Dokumenty týkající se odměňování zaměstnance: mzdový výměr/platový výměr; nárokové a nenárokové složky mzdy (hodnocení osobních schopností zaměstnance, motivační výkonová složka/bonusy a prémie)
 • Vstupní školení: BOZP a PO
 • Doklady o splnění informační povinnosti zaměstnavatele: (prohlášení k dani z příjmů, přihlášení zaměstnance ke zdravotní pojišťovně a okresní zprávě sociálního zabezpečení)
 • Práce a chování zaměstnance
 • Další informace
 • Pracovní doba
 • Pracovní posudek: vydání pracovního posudku, obsah pracovního posudku, nesouhlas zaměstnance s pracovním posudkem
 • Potvrzení o zaměstnání: lhůta, obsahové náležitosti

Povinnosti zaměstnavatele ke státním orgánům

 • Úřad práce
 • Finanční úřad
 • Správa sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojišťovny
 • Soudy

Ochrana osobních údajů

 • Definiční vymezení
 • Shromažďování informací o zaměstnanci: před vznikem pracovněprávního vztahu, během pracovně právního vztahu, po skončení pracovněprávního vztahu
 • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
 • Ochrana informací

Uzavření osobního spisu zaměstnance a jeho archivace

 • Údaje, které lze uchovávat po skončení pracovní poměru
 • Předání písemností zaměstnanci po skončení pracovního poměru
 • Archivační doby pro jednotlivé skupiny dokumentů

Přestupky a správní delikty na úseku vedení personální agendy

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.czSprávné vedení personální agendy vyžaduje dobrou znalost a orientaci v platné právní úpravě. Náš kurz naučí účastníky profesionálně zpracovávat personální agendu a být schopen rozpoznat rizika při vedení této agendy.

Cíle

Absolvent kurzu:

 • získá přehled pro zpracování dokumentů v oblasti personální agendy na základě platné právní úpravy,
 • zorientuje se v problematice ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích,
 • naučí se profesionálně zpracovávat personální agendu zaměstnanců,
 • bude schopen rozpoznat rizika při vedení zaměstnaneckých agend.

Určeno

Personalistům, zaměstnancům personálního oddělení a všem, kteří ve firmě zodpovídají za vedení personální agendy.

Obsah

Právní předpisy

Personální spis zaměstnance

 • Osobní údaje
 • Informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru zaměstnance
 • Pracovnělékařské prohlídky
 • Smlouvy zakládající pracovněprávní vztah: pracovní smlouva, její změna a dodatky; pracovní náplň/popis pracovního místa, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
 • Další smluvní ujednání: dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování, dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, dohoda o zachování mlčenlivosti, dohoda o používání firemního vozidla k soukromým účelům, dohoda o výkonu práce z domova/mimo pracoviště zaměstnavatele
 • Dokumenty týkající se odměňování zaměstnance: mzdový výměr; nárokové a nenárokové složky mzdy (hodnocení osobních schopností zaměstnance, motivační výkonová složka/bonusy a prémie)
 • Školení BOZP a PO, další školení
 • Doklady o splnění informační povinnosti zaměstnavatele: (prohlášení k dani z příjmů, přihlášení zaměstnance ke zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení)
 • Další informace
 • Pracovní doba
 • Pracovní posudek
 • Potvrzení o zaměstnání

Povinnosti zaměstnavatele ke státním orgánům

 • Úřad práce
 • Finanční úřad
 • Správa sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojišťovny
 • Soudy

Ochrana osobních údajů

 • Definiční vymezení
 • Shromažďování informací o zaměstnanci: před vznikem pracovněprávního vztahu, během pracovně právního vztahu, po skončení pracovněprávního vztahu
 • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
 • Ochrana informací

Uzavření osobního spisu zaměstnance a jeho archivace

 • Údaje, které lze uchovávat po skončení pracovní poměru
 • Předání písemností zaměstnanci po skončení pracovního poměru

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:21.11.2018-21.11.2018
Kat. číslo:180575
Cena s DPH 21%:3993.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:21.02.2019-21.02.2019
Kat. číslo:190511
Cena s DPH 21%:3993.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:23.05.2019-23.05.2019
Kat. číslo:190512
Cena s DPH 21%:3993.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:24.09.2019-24.09.2019
Kat. číslo:190513
Cena s DPH 21%:3993.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:18.11.2019-18.11.2019
Kat. číslo:190514
Cena s DPH 21%:3993.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků