Inovativní vzdělávání
a poradenství

Vedení personální agendy v praxi

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Správné vedení personální agendy vyžaduje dobrou znalost a orientaci v platné právní úpravě. Lektorka Vás provede praxí v rámci personálních činností, které jsou důležité pro správný chod v dané oblasti. Budete mít možnost komunikovat a dotazovat se v rámci celého dne.

Absolvent kurzu:

 • získá přehled pro zpracování dokumentů v oblasti personální agendy na základě platné právní úpravy,
 • zorientuje se v problematice ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích,
 • naučí se profesionálně zpracovávat personální agendu zaměstnanců,
 • bude schopen rozpoznat rizika při vedení zaměstnaneckých agend.

Personalistům, zaměstnancům personálního oddělení a všem, kteří ve firmě zodpovídají za vedení personální agendy.

Právní předpisy

Personální spis zaměstnance

 • osobní údaje,
 • informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru zaměstnance,
 • pracovnělékařské prohlídky,
 • smlouvy zakládající pracovněprávní vztah: pracovní smlouva, její změna a dodatky; pracovní náplň/popis pracovního místa, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti,
 • další smluvní ujednání: dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování, dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, dohoda o zachování mlčenlivosti, dohoda o používání firemního vozidla k soukromým účelům, dohoda o výkonu práce z domova/mimo pracoviště zaměstnavatele,
 • dokumenty týkající se odměňování zaměstnance: mzdový výměr; nárokové a nenárokové složky mzdy (hodnocení osobních schopností zaměstnance, motivační výkonová složka/bonusy a prémie),
 • školení BOZP a PO, další školení,
 • doklady o splnění informační povinnosti zaměstnavatele: (prohlášení k dani z příjmů, přihlášení zaměstnance ke zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení),
 • další informace,
 • pracovní doba,
 • pracovní posudek,
 • potvrzení o zaměstnání.

Povinnosti zaměstnavatele ke státním orgánům

 • Úřad práce,
 • Finanční úřad,
 • Správa sociálního zabezpečení,
 • zdravotní pojišťovny.

Ochrana osobních údajů

 • definiční vymezení,
 • shromažďování informací o zaměstnanci: před vznikem pracovněprávního vztahu, během pracovněprávního vztahu, po skončení pracovněprávního vztahu,
 • souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů,
 • ochrana informací.

Uzavření osobního spisu zaměstnance a jeho archivace

 • údaje, které lze uchovávat po skončení pracovní poměru,
 • předání písemností zaměstnanci po skončení pracovního poměru.

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • únor 2022, školí Jaroslava Merunková
 • květen 2022, školí Jaroslava Merunková
 • září 2022, školí Jaroslava Merunková
 • listopad 2022, školí Jaroslava Merunková
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:17.02.2022-17.02.2022
Kat. číslo:120514
Cena bez DPH:3800.00 Kč
Cena s DPH:4598.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:16.05.2022-16.05.2022
Kat. číslo:120515
Cena bez DPH:3800.00 Kč
Cena s DPH:4598.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:19.09.2022-19.09.2022
Kat. číslo:120516
Cena bez DPH:3800.00 Kč
Cena s DPH:4598.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:28.11.2022-28.11.2022
Kat. číslo:120517
Cena bez DPH:3800.00 Kč
Cena s DPH:4598.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené