Inovativní vzdělávání
a poradenství

Vedení personální agendy v praxi

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Správné vedení personální agendy vyžaduje dobrou znalost a orientaci v platné právní úpravě. Náš kurz naučí účastníky profesionálně zpracovávat personální agendu a být schopen rozpoznat rizika při vedení této agendy.

Absolvent kurzu:

 • získá přehled pro zpracování dokumentů v oblasti personální agendy na základě platné právní úpravy,
 • zorientuje se v problematice ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích,
 • naučí se profesionálně zpracovávat personální agendu zaměstnanců,
 • bude schopen rozpoznat rizika při vedení zaměstnaneckých agend.

Personalistům, zaměstnancům personálního oddělení a všem, kteří ve firmě zodpovídají za vedení personální agendy.

Právní předpisy

Personální spis zaměstnance

 • Osobní údaje
 • Informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru zaměstnance
 • Pracovnělékařské prohlídky
 • Smlouvy zakládající pracovněprávní vztah: pracovní smlouva, její změna a dodatky; pracovní náplň/popis pracovního místa, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
 • Další smluvní ujednání: dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování, dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, dohoda o zachování mlčenlivosti, dohoda o používání firemního vozidla k soukromým účelům, dohoda o výkonu práce z domova/mimo pracoviště zaměstnavatele
 • Dokumenty týkající se odměňování zaměstnance: mzdový výměr; nárokové a nenárokové složky mzdy (hodnocení osobních schopností zaměstnance, motivační výkonová složka/bonusy a prémie)
 • Školení BOZP a PO, další školení
 • Doklady o splnění informační povinnosti zaměstnavatele: (prohlášení k dani z příjmů, přihlášení zaměstnance ke zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení)
 • Další informace
 • Pracovní doba
 • Pracovní posudek
 • Potvrzení o zaměstnání

Povinnosti zaměstnavatele ke státním orgánům

 • Úřad práce
 • Finanční úřad
 • Správa sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojišťovny
 • Soudy

Ochrana osobních údajů

 • Definiční vymezení
 • Shromažďování informací o zaměstnanci: před vznikem pracovněprávního vztahu, během pracovněprávního vztahu, po skončení pracovněprávního vztahu
 • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
 • Ochrana informací

Uzavření osobního spisu zaměstnance a jeho archivace

 • Údaje, které lze uchovávat po skončení pracovní poměru
 • Předání písemností zaměstnanci po skončení pracovního poměru

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:30.09.2021-30.09.2021
Kat. číslo:110548
Cena bez DPH:3600.00 Kč
Cena s DPH:4356.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:30.11.2021-30.11.2021
Kat. číslo:110549
Cena bez DPH:3600.00 Kč
Cena s DPH:4356.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené