Inovativní vzdělávání
a poradenství

Product Manager I - marketingová odbornost

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    724 758 303

Kategorie Marketing


Pro každého marketingového pracovníka je důležité, aby v rámci své odpovědnosti využíval všechny dostupné marketingové informace i nástroje. I Product Manager musí dokonale znát daný trh a příslušnou komoditu produktů, aby se mohl správně rozhodovat. Chcete-li získat ucelený přehled o marketingových činnostech Product Managera a naučit se nebo zdokonalit své dosavadní metody a postupy, je tento kurz určen právě Vám.

 • Osvojit si metody práce, které pozice Product Managera vyžaduje.
 • Vytvořit a marketingově využívat odpovídající informační základnu.
 • Naučit se vypracovat analýzy trhu, konkurence, prostředí atd. a efektivně využít jejich závěry.
 • Efektivně rozhodovat v souladu se zvolenou marketingovou strategií pro dané portfolio produktů.
 • Zdokonalit dosud využívané postupy práce marketéra.
 • Účinně kombinovat nástroje komunikačního mixu pro podporu svých produktů.
 • Dosahovat stanovených cílů v rámci svého produktového portfolia.

Začínajícím Product Managerům, marketingovým pracovníkům, obchodníkům angažujícím se nejen v oblasti prodeje, ale i marketingu.

Role Product Managera

 • marketingový přístup k řízení.

Činnosti s vazbou na marketingové plánování

 • marketingový plán a jeho komponenty,
 • marketingové cíle ve vazbě na produkty,
 • externí analýza (makroprostředí, trh, konkurence),
 • segmentace zákazníků,
 • interní analýza firmy,
 • SWOT analýza,
 • výběr vhodných marketingových strategií,
 • výběr vhodných nástrojů marketingového mixu,
 • akční plány,
 • implementace a zpětná kontrola.

Politika produktu

 • charakteristika produktů,
 • analýza portfolia produktů (matice BCG, MABA),
 • politika atributů (značka, obal, služby, záruky),
 • životní cyklus produktu (PLC),
 • proces vývoje nového produktu,
 • marketingový plán produktu.

Další prvky marketingového mixu

 • cenová politika (metody tvorby cen),
 • distribuce (distribuční kanály, logistika, osobní prodej aj.),
 • integrovaná marketingová komunikace (Corporate Identity, komunikační model, reklama, osobní prodej, podpora prodeje, Public Relations, sponzoring, přímá a on-line marketingová komunikace),
 • principy úspěšného plánování komunikace produktu,
 • základy práce s CRM.

Interaktivní výklad s diskuzí, modelové situace, případové studie, cvičení.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Tomáš K., BAUMIT spol. s r.o.

Kurz splnil mé očekávání. Lektor vše dobře a přehledně vysvětlil.

Daniel C., LINET spol. s r.o.

Lektor s velkými znalostmi, informace umí podat jednoduše a srozumitelně.

Romana Č., ČD-Telematika a.s.

Lektor dobře reagoval na naše obory firem a dával nám konkrétní příklady.

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:31.10.2024-01.11.2024
Kat. číslo:140805
Cena bez DPH:10600.00 Kč
Cena s DPH:12826.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené