Inovativní vzdělávání
a poradenství
0

HR Manažer - moderní akademie personalistiky v širších souvislostech

HR Manažer - moderní akademie personalistiky v širších souvislostech

Autor: Datum: 09.06. 2020 Kategorie: Blog

Mít ve firmě kvalitního personalistu, který své znalosti a dovednosti dokáže využít v podmínkách organizace, její firemní kultury a celého byznysového prostředí, je klíčem pro úspěšné fungování a podnikání organizace. Není tajemstvím, jak dramaticky se role HR v organizacích v posledních letech proměnila a že na své vykonavatele klade stále vyšší nároky jak po stránce odborné, tak i osobnostní.

Mít ve firmě kvalitního personalistu, který své znalosti a dovednosti dokáže využít v podmínkách organizace, její firemní kultury a celého byznysového prostředí, je klíčem pro úspěšné fungování a podnikání organizace.  Není tajemstvím, jak dramaticky se role HR v organizacích v posledních letech proměnila a že na své vykonavatele klade stále vyšší nároky jak po stránce odborné, tak i osobnostní.

Vize akademie HR manažer

Tyto náročné, komplexní a hlavně neustále rozšiřující se požadavky, které jsou na "lidi v HR"  kladeny, daly v Gradua Cegos již před několika lety základ dlouhodobému cyklu HR manažer.

Jde o jednu z nejoblíbenějších vzdělávacích akademií pro personalisty v České Republice, a její pojetí perfektně zapadají do současného motta organizace "Vzdělávání v širších souvislostech". Oblast HR totiž širších souvislostí představuje vskutku nepřeberné množství.

Z pravidelných zpětných vazeb od absolventů jasně vyplývá, že se nám v programu dlouhodobě daří doručovat kvalitní mix adekvátních praktických i teoretických znalostí oboru a na konkrétních případech, modelových situacích nebo individuálních projektech je pak propojovat v reálném prostředí firem účastníků.

Smyslem tohoto intenzivního dlouhodobého programu je tedy připravit účastníky na praktický výkon pozice HR manažer a zajistit jim komplexní všeobecný přehled v oblasti řízení lidských zdrojů, včetně nových trendů, kterých zejména v posledních letech výrazně přibývá. Aby takříkajíc neměli jen teoreticky "načteno", ale také aspoň trochu prakticky "odžito".

Od administrátora po experta na právo, finance i systém řízení, vedení a motivace lidí

Pryč jsou ty časy, kdy byla role personálního úseku vnímaná jako administrativní oddělení, které zajišťuje pracovní smlouvy a mzdy. Dnešní HR se musí orientovat v tom, jak organizace funguje a jakou dynamikou je možné rozvíjet její byznys. Musí rozumět alespoň základům finančního řízení ve firmách a být expertem na HR Controlling, protože objem dat, se kterými v oblasti v oblasti HR pracujeme, výrazně rok od roku roste a "čísla" již nestačí jen vykazovat, je nutné jim i dobře rozumět, analyzovat je a hodnotit jejich prostřednictvím efektivitu celého systému řízení lidských zdrojů (HR Controlling).

Personalista také musí být expertem na pracovní právo, dobře se orientovat v zákoníku práce a dalších navazujících právních předpisech. Bohužel ani tuto oblast nestačí zvládnout jednou - vzhledem k novelám a aktualizacím je třeba znalosti pracovně právní legislativy alespoň 1x za tok aktualizovat. 

Personalista je dnes interním (a nakonec často i externím) marketérem i psychologem a/nebo koučem, expertem na komunikaci, rozvoj a motivaci. Každého zaměstnance je přece nejprve potřeba správně nabrat(vybrat) a zajistit, aby zapadl do firemní kultury svým jednáním a chováním. Poté ho adaptovat do správně kalibrované pracovní role, měřit jeho výkon a snažení, a nakonec jej postupně rozvíjet dle jeho odbornosti, výkonu i nadání, a vytrvale motivovat a spravedlivě odměňovat.

Certifikační zkouška jako otisk znalostí do firemního projektu

Je opravdu důležité, aby si všechny tyto procesy účastníci akademie HR Manažer nejen teoreticky nastudovali, ale aby v kontextu vlastní firemní kultury byli schopni "prodat" jejich smysl a přínos svému vedení, zajistit si jeho podporu, a nakonec vše úspěšně dokázali implementovat ve vlastních firmách. Abychom účastníkům nasimulovali i tuto část, je akademie HR MANAŽER zakončena obhajobou závěrečného projektu. Účastníci mají během celé akademie možnost spolupracovat a konzultovat s odbornými lektory z praxe a na jejím závěru mohou při certifikační zkoušce vytvořit reálný projekt z vlastní organizace, jehož cílem je demonstrovat implementaci konkrétního řešení v oblasti řízení lidských zdrojů a personálních procesů.   

Stejná partička, lektoři, zábava, kafe a nakonec i online a offline prostředí a reference

Celý vzdělávací program je velmi interaktivní, všichni lektoři mají přímou zkušenost z praxe a jejich výklad je rozšířen o diskusi a sdílení zkušeností také i jednotlivých účastníků. Do loňského roku jím prošlo již více než 550 absolventů. Na to, co o akademii říkají, se můžete podívat zde.

Po celou dobu programu se potkáváte ve stejné skupině účastníků, takže poměrně snadno navážete osobní kontakty ve svém oboru a dozvíte se, jak k jednotlivým procesům přistupují jinde. Můžete si tak být vzájemně inspirací a rychle se posouvat vpřed. Celý program probíhá v moderních vzdělávacích učebnách (s moc dobrou kávou) a je doplněn o digitální prvky a online materiály ke stažení z unikátního výukového portálu Learning Hub, což denní výuku na učebně ještě dynamicky rozšiřuje.

Program může být také případně i spolufinancován z POVEZ a s administrací vám moc rádi pomůžeme. 

Přihlaste se ještě dnes nebo se zastavte na kafe

Link s termíny, cenou i programem a obsahem jednotlivých bloků a setkání celé akademie HR Manažer najdete zde.

A protože ani my neradi kupujeme zajíce v pytli - Všem, které jsme dosud nepřesvědčili a nebo ještě chtějí něco probrat více do hloubky, nabízíme, aby si u nás domluvili schůzku a poznali nás osobně. U dobré kávy se s Mílou Martinovskou nebo Katkou Štěpánovou můžete o akademii HR Manažer nebo i o svém osobním rozvoji dozvědět úplně všechno. Těšíme se na vás!

Kategorie

Štítky

#hr

Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené