Inovativní vzdělávání
a poradenství

Profesionální vedení výběrových rozhovorů

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Výběrový rozhovor neboli interview je nejpoužívanější metodou výběru pracovníků. Jeho vnější stránka by měla mít podobu mezilidského setkání. Aby však byl nejlepší metodou výběru pracovníků, musí být dobře připraven. Náš dvoudenní trénink umožňuje i nezkušeným pracovníkům zdokonalit své schopnosti vést strukturované rozhovory, které důkladně prověří schopnosti a kompetence důležité pro pozici, kterou obsazujete.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • sestavovat kritéria pro efektivní výběr,
 • vést strukturované rozhovory zaměřené na získání informací o schopnostech a kompetencích důležitých pro obsazovanou pozici,
 • správně vyhodnocovat výběrové rozhovory na základě stanovené matice hodnocení.

Manažerům všech úrovní řízení a pracovníkům personálních útvarů odpovídající za výběr zaměstnanců.

Plánování lidských zdrojů

 • způsob vyhledávání, třídění kandidátů, organizace.

Příprava výběrového rozhovoru

 • plánování celého procesu,
 • personální specifika požadavků na novou osobu,
 • identifikace základních kompetencí a výkonových standardů,
 • stanovení náborových kritérií,
 • plánování procesu rozhovoru.

Vedení rozhovoru

 • navázání kontaktu, icebreak, obsah schůzky,
 • získávání informací,
 • poskytování informací.

Specifika online výběrového rozhovoru

 • kdy ho použít,
 • jaká jsou rizika a jak je minimalizovat.

Komfort v online komunikaci

 • jak vést rozhovor bez stresu,
 • jak uvést kandidáta do standardní komunikace.

Komunikace při rozhovoru v online prostředí

Vyhodnocení rozhovoru

Trénink ve vedení rozhovoru s využitím videokamery a dvojité zpětné vazby

Interaktivní výklad s diskuzí, testy, hraní rolí, videotrénink.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Vlasta H., Doosan Škoda Power s.r.o.

Kurz splnil mé očekávání, excelentní lektor! Děkuji.

Ladislava Š., JTEKT Automotive Czech Plzeň s.r.o.

Moc přínosný kurz, pan Daňko byl skvělý, lidský a osobitý! Líbily se mi příklady z praxe.

Lucie W., Nejvyšší kontrolní úřad

Děkuji za jedno z prvních školení, které mě vtáhlo a bavilo.

Zuzana N., UCT Fluid Delivery Solutions s.r.o.

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:29.09.2021-30.09.2021
Kat. číslo:110509
Cena bez DPH:7900.00 Kč
Cena s DPH:9559.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:08.12.2021-09.12.2021
Kat. číslo:110510
Cena bez DPH:7900.00 Kč
Cena s DPH:9559.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené