Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Profesionální vedení výběrových rozhovorů

Výběrový rozhovor neboli interview je nejpoužívanější metodou výběru pracovníků. Jeho vnější stránka by měla mít podobu mezilidského setkání. Aby však byl nejlepší metodou výběru pracovníků, musí být dobře připraven. Náš dvoudenní trénink umožňuje i nezkušeným pracovníkům zdokonalit své schopnosti vést strukturované rozhovory, které důkladně prověří schopnosti a kompetence důležité pro pozici, kterou obsazujete.

Cíle

Absolventi kurzu budou schopni:

 • sestavovat kritéria pro efektivní výběr,
 • vést strukturované rozhovory zaměřené na získání informací o schopnostech a kompetencích důležitých pro obsazovanou pozici,
 • správně vyhodnocovat výběrové rozhovory na základě stanovené matice hodnocení.

Určeno

Manažerům všech úrovní řízení a pracovníkům personálních útvarů odpovídající za výběr zaměstnanců.

Obsah

Plánování lidských zdrojů

 • způsob vyhledávání, třídění kandidátů, organizace.

Příprava výběrového rozhovoru

 • plánování celého procesu,
 • personální specifika požadavků na novou osobu,
 • identifikace základních kompetencí a výkonových standardů,
 • stanovení náborových kritérií,
 • plánování procesu rozhovoru.

Vedení rozhovoru

 • navázání kontaktu, icebreak, obsah schůzky,
 • získávání informací,
 • poskytování informací.

Vyhodnocení rozhovoru

Trénink ve vedení rozhovoru s využitím videokamery a dvojité zpětné vazby

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, testy, hraní rolí, videotrénink.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.czVýběrový rozhovor neboli interview je nejpoužívanější metodou výběru pracovníků. Jeho vnější stránka by měla mít podobu mezilidského setkání. Aby však byl nejlepší metodou výběru pracovníků, musí být dobře připraven. Náš dvoudenní trénink umožňuje i nezkušeným pracovníkům zdokonalit své schopnosti vést strukturované rozhovory, které důkladně prověří schopnosti a kompetence důležité pro pozici, kterou obsazujete.

Cíle

Absolventi kurzu budou schopni:

 • sestavovat kritéria pro efektivní výběr,
 • vést strukturované rozhovory zaměřené na získání informací o schopnostech a kompetencích důležitých pro obsazovanou pozici,
 • správně vyhodnocovat výběrové rozhovory na základě stanovené matice hodnocení.

Určeno

Manažerům všech úrovní řízení a pracovníkům personálních útvarů odpovídající za výběr zaměstnanců.

Obsah

Plánování lidských zdrojů

 • způsob vyhledávání, třídění kandidátů, organizace.

Příprava výběrového rozhovoru

 • plánování celého procesu,
 • personální specifika požadavků na novou osobu,
 • identifikace základních kompetencí a výkonových standardů,
 • stanovení náborových kritérií,
 • plánování procesu rozhovoru.

Vedení rozhovoru

 • navázání kontaktu, icebreak, obsah schůzky,
 • získávání informací,
 • poskytování informací.

Vyhodnocení rozhovoru

Trénink ve vedení rozhovoru s využitím videokamery a dvojité zpětné vazby

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, testy, hraní rolí, videotrénink.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:12.12.2018-13.12.2018
Kat. číslo:180520
Cena s DPH 21%:8591.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:20.02.2019-21.02.2019
Kat. číslo:190536
Cena s DPH 21%:8591.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:21.05.2019-22.05.2019
Kat. číslo:190537
Cena s DPH 21%:8591.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:09.10.2019-10.10.2019
Kat. číslo:190538
Cena s DPH 21%:8591.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:11.12.2019-12.12.2019
Kat. číslo:190539
Cena s DPH 21%:8591.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků