Inovativní vzdělávání
a poradenství

Pracovní právo pro personalisty

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


V každodenní praxi se neustále vyskytuje mnoho problémů vyplývajících z neznalosti pracovněprávní problematiky. Ucelený přehled současné právní úpravy zaměstnaneckých vztahů, ale především aplikace jednotlivých ustanovení zákoníku práce do podmínek podnikové praxe, by proto měla patřit do základního vybavení každého personálního manažera, podnikatele a majitele firmy. Dobrá znalost uvedené problematiky pomůže odstranit mnohdy zbytečné výdaje za pokuty, penále a neúspěšné soudní spory. Výklad je doplněn o řadu příkladů z každodenní praxe.

Absolventi budou schopni:

 • orientovat se v novelizovaných předpisech upravujících pracovněprávní vztahy,
 • ujasní si zákonná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele s doporučením, jak zájmy zaměstnavatele nejúčinněji ochránit,
 • seznámí se s nejčastějšími problémy a chybami, které se v praxi vyskytují.

Personálním manažerům, jednatelům společností, živnostníkům - zaměstnavatelům, manažerům všech úrovní a zaměstnancům mzdových útvarů.

Nábor zaměstnanců (dokumenty, pravidla, ochrana osobních údajů), osobní dotazník a jeho náležitosti

Zdravotní způsobilost zaměstnance (pracovnělékařské prohlídky a jejich zajišťování; úprava pro agenturní zaměstnance)

Pracovní poměr

 • Pracovní smlouva a přehled základních pracovněprávních dokumentů
 • Elektronické podepisování pracovněprávních dokumentů (aktuální legislativní možnosti)
 • Minimální předvídatelnost pracovních podmínek
 • Změny pracovního poměru a pracovního zaměření
 • Povinnosti zaměstnavatele, povinnosti vedoucích zaměstnanců, práva a povinnosti zaměstnanců a důsledky porušení povinností
 • Problémoví zaměstnanci (neuspokojivé pracovní výsledky, nesplňování požadavků nebo předpokladů pro výkon sjednané práce, porušení režimu DPN)
 • Skončení pracovního poměru se zaměřením na výpověď ze strany zaměstnavatele a odstupné (nezbytné dokumenty a aktuální judikatura)
 • Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem (nejčastější problémy a chyby)

Doručování (sdělení adresy pro doručování písemností v pracovním právu, pravidla doručování)

Návrat zaměstnankyň z mateřské a rodičovské dovolené (Směrnice EU 1158/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a povinnosti zaměstnavatelů)

Pracovní doba (typy pracovní doby a jejich zákonitosti, vztah pracovní doby a dovolené, pracovní doba na pracovní cestě)

Osobní ochranné pracovní pomůcky (poskytování a evidenční listy, požadavky zaměstnanců, nemocenská a odškodnění v případě pracovního úrazu)

Náhrada škody v pracovněprávních vztazích (příklady, nejčastější chyby, dohoda se zaměstnancem)

Dovolená (právo zaměstnavatele, povinnosti zaměstnanců, odvolání z dovolené, evidenční pravidla), sick days a jiné formy pracovního volna s náhradou mzdy

Aktuality

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Sylvie K., KBC Global Services Czech Branch

Dr. Lindová má kurz velmi pěkně připravený a vždy uvádí příklady z praxe, upozorňuje na problémová místa. Moc děkujeme.

Karolína B., AE Holding a.s.

Bylo to bezva a velmi zajímavé, příklady z praxe jsou vždy nejlepší.

Pavlína R., fischer Automotive systems s.r.o.

Moc děkuji. Ráda na paní Lindovou zajdu znovu. Moc hezké podání a příklady z praxe jazykem, kterému jsem rozuměla. 

Zuzana F., Ljunghall s.r.o.

Obrovský přehled a pěkné příklady z praxe.

Žaneta M., ITW Pronovia

Jedno z nejlepších školení, na kterém jsem byla. Líbilo se mi, že školení mělo velký přínos pro moji práci.

Klára Ch., Packeta International s.r.o.

Výborně koncipované školení, ocenila jsem příklady z praxe. Paní doktorka srozumitelnou formou podávala veškeré info.

Dagmar Č., Rosenberg s.r.o.

Paní lektorka byla skvělá, nejen díky odborným znalostem, ale také díky vstřícnému a velmi lidskému přístupu. Moc se mi to líbilo, pokud to bude možné, ráda se zúčastním nějakého dalšího kurzu.

Lucie S., BUSCH VÝROBA CZ s.r.o.

Ještě jednou děkuji paní lektorce, bylo to skvělé!

 • únor 2024, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
 • květen 2024, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
 • září 2024, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
 • listopad 2024, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
Místo konání:Praha nebo online
Dny:2
Termín:17.09.2024-18.09.2024
Kat. číslo:140551
Cena bez DPH:10600.00 Kč
Cena s DPH:12826.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha nebo online
Dny:2
Termín:12.11.2023-13.11.2024
Kat. číslo:140552
Cena bez DPH:10600.00 Kč
Cena s DPH:12826.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené