Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Pracovní právo pro personalisty

V každodenní praxi se neustále vyskytuje mnoho problémů vyplývajících z neznalosti pracovněprávní problematiky. Ucelený přehled současné právní úpravy zaměstnaneckých vztahů, ale především aplikace jednotlivých ustanovení zákoníku práce do podmínek podnikové praxe, by proto měla patřit do základního vybavení každého personálního manažera, podnikatele a majitele firmy. Dobrá znalost uvedené problematiky pomůže odstranit mnohdy zbytečné výdaje za pokuty, penále a neúspěšné soudní spory. Výklad je doplněn o řadu příkladů z každodenní praxe.

Cíle

Absolventi budou schopni:

 • orientovat se v novelizovaných předpisech upravujících pracovněprávní vztahy,
 • ujasní si zákonná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele s doporučením, jak zájmy zaměstnavatele nejúčinněji ochránit,
 • seznámí se s nejčastějšími problémy a chybami, které se v praxi vyskytují.

Určeno

Personálním manažerům, jednatelům společností, živnostníkům - zaměstnavatelům, manažerům všech úrovní a zaměstnancům mzdových útvarů.

Obsah

 • Závislá práce a nelegální práce
 • Nejčastější chyby zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru
 • Pracovní poměr - vznik, smlouva, popis pracovních činností
 • Lékařské prohlídky
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Práva a povinnosti zaměstnanců
 • Povinnosti vedoucích zaměstnanců a jejich porušení
 • Problémoví zaměstnanci
 • Změny pracovního poměru a pracovního zařazení
 • Skončení pracovního poměru se zaměřením na výpověď ze strany zaměstnavatele a odstupné
 • Odpovědnost za škodu
 • Dovolená

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:13.03.2018-14.03.2018
Kat. číslo:180566
Cena s DPH 21%:8228.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:12.06.2018-13.06.2018
Kat. číslo:180567
Cena s DPH 21%:8228.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:29.08.2018-30.08.2018
Kat. číslo:180568
Cena s DPH 21%:8228.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:2
Termín:17.10.2018-18.10.2018
Kat. číslo:180590
Cena s DPH 21%:8228.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:30.10.2018-31.10.2018
Kat. číslo:180569
Cena s DPH 21%:8228.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků