Inovativní vzdělávání
a poradenství
0

5 emočních dovedností

5 emočních dovedností

Autor: Datum: 27.02. 2020 Kategorie: Blog

To, zda umíme efektivně komunikovat, spolupracovat s druhými nebo předcházet konfliktům, je stejně důležité v pracovní i osobní rovině. Dobré interpersonální dovednosti vám tak mohou výrazně pomoci k úspěšné kariéře a vyplatí se i v osobních vztazích.

Rozvoj emočních dovedností je celoživotní úkol, ale můžete ho urychlit a zjistit, jak si v této sociální disciplíně vedete.

 

Postoje a emoce v komunikaci

Komunikaci ovlivňují postoje a emoce, které v dané situaci prožíváte. Čím jsou emoce silnější, tím výrazněji ovlivňují komunikaci, zabarvují ji, a pokud ovládnou i mysl, tak zastíní racionální uvažování.

Když jednáte pod jejich vlivem, můžete pak svého chování litovat.

Vyjádření postoje je důležitou složkou komunikace, protože odhaluje jak samotný názor (veřejně prezentovaný nebo skrytý), tak připravenost ke konkrétnímu jednání. Emoce pak mohou dát jednání patřičnou sílu, intenzitu.

Příklady některých postojů ovlivňující vztahy mezi lidmi:

Favoritismus Preferování lidí, k nimž má například vedoucí pracovník sympatie nebo závazky.
Prospěchářství Zneužívání určité pozice ve společnosti.
Podceňování lidí Apriorní podceňování lidí kolem sebe, svých podřízených nebo lidí s nižším vzděláním nebo jinými uznávanými hodnotami.
Nimby Z anglického "not in my backyard" (ne na mém dvorku). Lidé často souhlasí s určitým řešením jen za předpokladu, že to nebude na jejich území, v jejich podniku, na jejich pracovišti. Příklad z praxe: "Souhlasím, že je třeba snížit počet pracovníků, avšak naše oddělení je personálně na minimu."

 

Emoce v komunikaci

Emoce jsou subjektivní zážitky libosti nebo nelibosti. Jsou vrozené a obsahují dvě základní stránky: zážitkovou (vnitřní) a behaviorální (spojenou s chováním navenek). Většinou přicházejí samy jako následek situace, ale můžete si je rovněž navodit sami a částečně ovlivnit jaké emoce a jak dlouho je budete prožívat. Doprovázejí je i fyziologické změny vašeho organismu a dají se bezpečně rozpoznat na druhých. Emoce vidíte, cítíte, prožíváte.

Jak zvládat emoce

Máte-li se naučit své emoce lépe zvládat, musíte vědět, jak na to:

 1. Porozumějte svým emocím
 • Pochopte, co spouští vaše emoce (typickým spouštěčem může být úspěch, ztráta, překážka atd.).
 • Pochopte, co spouští emoce v jiných lidech (přemýšlejte o tom, zda existují nějaké univerzální spouštěče a jaké konkrétně by to mohly být).
 • Naučte se emoce pojmenovat (když to dokážete, dáte emocím podobu a díky tomu s nimi můžete dále pracovat).
 • Zlepšete svoje sebepoznání, abyste lépe pochopili své prožívané emoce (sebepoznání je celoživotní proces a nikdo asi nemůže zodpovědně říci, že se zná dokonale a nic nového se už o sobě nemůže dovědět).
 • Odvažte se cítit své emoce (buďte vnímaví ke svým tělesným pocitům).
 1. Dovolte si prožít svoje emoce - jsou totiž jednou z nejpřirozenějších věcí.
 • Buďte optimističtí.
 • Akceptujte svoje emoce.
 • Užijte si svoje emoce.
 • Adaptujte se na emoce jiných lidí.
 • Hledejte a nacházejte řešení pro zvládání svých emocí (rozvíjejte zejména svoji emoční inteligenci).
 1. Buďte otevření k emocím jiných lidí - rozvíjejte svoji sociální inteligenci s důrazem na schopnost vcítění se do druhých lidí.
 • Zajímejte se o emoce jiných lidí (neobávejte se zeptat na prožívané emoce).
 • Sledujte a vnímejte pozorně emoční signály (ty mohu signalizovat aktuální rozpoložení, ale i zastávaný postoj).
 • Pojmenujte emoce jiných lidí (můžete jim pomoci v nalezení těch správných slov).
 • Buďte empatičtí.
 • Snažte se porozumět emočním reakcím (lepší pochopení prožívaných emocí druhých osob může pomoci lépe rozumět jejich konkrétnímu chování ? jinak se chová ustrašený a jinak příjemně naladěný člověk).
 1. Vyjadřujte a sdílejte své emoce
 • Bavte se o tom, jak se cítíte.
 • Vyjadřujte spokojenost, ale i nespokojenost (větší čitelnost v postojích a chování přispívá lepší komunikaci).
 • Podpořte ostatní lidi v tom, aby vyjadřovali své emoce (nestrkejte hlavu do písku, pokud někdo vedle vás prožívá své emoce a potřebuje je sdílet).
 • Naslouchejte druhým lidem (osvojte si techniku aktivního naslouchání).
 1. Zvládejte emoce ve vypjatých situacích
 • Aktivně řešte konflikty (nevyhýbejte se konfliktním situacím).
 • Pokud nesouhlasíte, tak to řekněte jasně (komunikujte asertivně, uplatněte jasně svůj požadavek, nárok).
 • Kritizujte konstruktivně (naučte se, jak správně kritizovat, jak podávat zpětnou vazbu, tak abyste nevyvolali negativní reakci).
 • Cvičte sebeovládání (jak reagovat pod zátěží, stresem).
 • Zůstaňte v klidu, i když vás někdo vyprovokuje.

Zaujalo vás toto téma? Chcete vědět více?

Využijte možnost přihlásit se do našeho kurzu: Emoční inteligence.

Kategorie

Štítky


Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené