Inovativní vzdělávání
a poradenství

Novelizace zákoníku práce 2020/2021 a současná aktuální témata

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Dlouho očekávaná novelizace zákoníku práce vstoupila částečně v platnost 30. 7. 2020 a další část od 1. 1. 2021. Změny se dotýkají především dovolené, sdílení pracovního místa či doručování, dále úprav čistě technického významu, mající za cíl především sjednotit terminologii a odstranit ustanovení, která již neodpovídají současné realitě. V našem semináři se budeme též věnovat aktuálním tématům současné situace spojené s COVID-19.
 • Absolventi kurzu se seznámí s obsahem nejnovějších změn ustanovení Zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů v souvislosti s aplikací do podnikové praxe.

HR manažerům, personalistům, vedoucím zaměstnancům, firemním právníkům a dalším zájemcům z oblasti právní a personální praxe.

Stručný přehled změn ZP, které proběhly k 31. 7. 2020

Změny účinné od 1. 1. 2021

 • Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež - rozšíření okruhu překážek v práci z důvodu obecného zájmu s poskytnutím pracovního volna se specificky konstruovanou náhradou mzdy a platu a jejich refundací (§ 203 a § 203a ZP)
 • Dovolená (§ 211 až § 223 ZP) včetně souvisejícího přechodného ustanovení a navazující změny v zákoně o inspekci práce (vymezení přestupku na úseku dovolené), převedení délky dovolené na hodiny včetně řešení specifické situace tzv. dovolenkových pokladen v případě vysílání zaměstnanců v oboru stavebnictví do některých jiných členských států EU - část devátá ZP
 • Náhrada škody rozšíření a podstatné zvýšení náhrad škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání např. zavedení jednorázové nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance, markantní zvýšení jednorázové újmy pozůstalých a náhrady nákladů spojených s pohřbem v návaznosti na vývoj průměrné mzdy v národním hospodářství (§ 269, § 271b, § 271f, § 271g, § 271i a § 271s ZP)
 • Sdílené pracovní místo (nový § 317a ZP)
 • Příspěvek odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů (§ 320a ZP)

Aktuální témata

 • Nová opatření vlády v pracovněprávní oblasti
 • Přehled doporučení pro výkon práce z domova
 • Vyplácení odměn zaměstnancům ve zdravotnictví za mimořádné nasazení v souvislosti s pandemií COVID-19
 • ANTIVIRUS - ochrana zaměstnanost informace ke změnám

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 30. 11. 2020, Praha, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Top kurzy


  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené