Inovativní vzdělávání
a poradenství
0

Moderní formy vzdělávání

Moderní formy vzdělávání

Autor: Datum: 18.03. 2020 Kategorie: Blog

V dnešní době víc jak kdy jindy přichází ke slovu otázka, zda a jak využít moderních forem ve vzdělávání pro jeho distribuci ke všem lidem, kteří se i těmito cestami chtějí rozvíjet. Všude kolem nás rezonuje obava lidí z nákazy Korona virem, hrozba karantény. Existuje způsob, jak využít tento čas efektivně?

V dnešní době víc jak kdy jindy přichází ke slovu otázka, zda a jak využít moderních forem ve vzdělávání pro jeho distribuci ke všem lidem, kteří se i těmito cestami chtějí rozvíjet. Všude kolem nás rezonuje obava lidí z nákazy Korona virem, hrozba karantény. Existuje způsob, jak využít tento čas efektivně? Ať už se jedná o práci z domova, která může být stejně hodnotná jako ta z prostředí kanceláře, tak i vzdělávání může probíhat na dálku. Jsou k tomu k dispozici různé nástroje.
Vzdělávání kvalitně a efektivně, v krátkém čase a s možností si vše moci kdykoliv zopakovat. Tak v dnešní době vypadávají očekávání účastníků vzdělávacích kurzů. Otázka zní, zda jsme schopni na takové požadavky reagovat a naplnit jejich očekávání. Existuje mnoho forem, jakými je možné účastníky kurzů vzdělávat, ne všechny jsou však efektivní a zábavné. Zkusme se podívat blíže na jednotlivé možnosti, které jsou dnes k dispozici.

E-learning jako zaklínadlo

Každý z nás má nějakou zkušenost s touto formou vzdělávání. Známe jej ze zákonných školeních jako je bezpečnost práce, školení řidičů anebo požární ochrana. Většinou se jedná o vzdělávání formou textů provázaných hypertextovými odkazy doplněné o obrázky pro lepší pochopení. Může tomu však být i jinak. Představte si mnohem atraktivnější formu, která kombinuje text s interaktivními prvky, animacemi či videem. To vše doplněné o krátké testovací sekce, které ověří správné pochopení látky a případně nás navedou zpět, bude-li třeba ještě něco dopilovat. Často slýcháváme:"Jistě, ale e-learning nemůže plnohodnotně nahradit prezenční formu." Nemůže. Otázka však zní, zdali chceme úplně nahradit prezenční formu? To opravdu ne, ale můžeme ji prostřednictvím e-learningu zefektivnit, poskytnout všem studentům stejný vstupní základ znalostí a ušetřit si tak spousty času na učebně pro efektivnější trénink.

Videokurz

Videokurzy jsou dnes stále častěji skloňované téma. Možná ještě více atraktivní pro ty, kteří nechtějí tolik číst. Mohou si videokurz pustit na svých cestách nebo doma v křesle. Někdy ani obraz jako takový není třeba a stačí poslouchat lektora a dostat do povědomí jím přednášenou látku. Videokurzy jsou většinou čistou esencí vzdělávacího obsahu, v krátkém čase se dozvíme to, co by v podobě otevřeného kurzu představovalo několik hodin strávených na učebně. Vzdělávací bloky kombinované s těmi pracovními, které umožní ověřit správné pochopení přednášené látky. Tato forma je stejně jako e-learning ideální pro vhled do konkrétní problematiky a záleží jen na délce a míře detailu, který chceme tímto formátem sdělit. Ale i zde platí to, co již zaznělo, že kombinace videokurzů s prezenčním vzdělávání může zefektivnit a zintenzivnit vzdělávací proces.

Webinář

Dalším dílkem, kterým se budeme zabývat je webinář. On-line anebo off-line forma video záznamu k dané problematice. Většinou se snaží přednášející předat svůj vzdělávací obsah bez větší interakce účastníků. Pokud ke slovu interakce přichází, je to většinou na samém konci webináře prostřednictvím psaných dotazů. Jedná se tedy převážně o jednosměrný přenos informací od přednášejícího k posluchačům. Výhodou je možnost připojení většího množství posluchačů s možností záznamu celého webináře a následnou možností pozdějšího přehrání záznamu. Nevýhodou již diskutovaná menší míra interakce.

Virtuální třída

Virtuální třída je opakem webináře. Představuje prostředí pro menší skupiny účastníků, u kterých je naopak interakce vyžadována. Prostřednictvím počítače, noteboku, tabletu nebo telefonu se připojí účastník do virtuálního prostředí, kde se potkáte s lektorem i ostatními účastníky kurzu. Potřebuje jen připojení k internetu, sluchátka s mikrofonem a některé z výše uvedených zařízení. Virtuální třída může být použita samostatně v rámci vzdělávacího procesu anebo kombinovaná s prezenční formou. Pokut se jedná o kombinované řešení, přichází ke slovu ještě předtím, než se společně potká účastník s lektorem a skupinou. Každá virtuální třída má svá specifika, každý z lektorů ji vystaví dle stanovených cílů. Jedno mají však společné. Započít vzdělávací cestu, seznámit se s lektorem, se skupinou, získat povědomí o problematice a odejít s pocitem efektivně stráveného času.

Kam to všechno směřuje

Umět se orientovat v možných formách a poskládat dohromady funkční program, jež nabídne posluchačům atraktivní formu vzdělávaní, co je bude bavit a nabízet jim možnost rozvíjet se dál. Díky jejich vzájemné kombinaci se může podařit vytěžit to nejlepší a vytvořit opravdu funkční celek, který bude schopen účastníka posouvat vpřed na jeho vzdělávací cestě.

Zkušenost je důležitá

Na začátku, když se objeví něco nového, býváme rozpačití, potřebujeme si získat důvěru novinky, osahat si jí. Získat svou vlastní zkušenost. Ani s moderními formami vzdělávání tomu není jinak. Je třeba i chuť k osobnímu rozvoji a otevřenost k novým možnostem. Kdo ví, za chvilku bude výuka probíhat pouze ve virtuálním světě, kde nad vším převezme kontrolu virtuální realita. Ale o tom až někdy příště. V tuto chvíli snad jen prosba "Buďte otevření novým příležitostem a nebojte se moderních forem vzdělávání".

Vyzkoušejte si naše skládačky i vy!

Kategorie

Štítky


Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené