Inovativní vzdělávání
a poradenství
0

Online vzdělávání: Jak udržet motivaci stále silnou

Online vzdělávání: Jak udržet motivaci stále silnou

Autor: Datum: 19.02. 2020 Kategorie: Blog

Díky neustále se rozvíjejícímu prostředí internetu jsou studenti stále více a více schopni nalézat informace, které potřebují. Na webu je nepřeberné množství všemožných tutoriálů, videí s tématikou "jak na to", diskusních fór vedených odborníky v dané oblasti, a tak je dostupnost informací pro osobní i pracovní potřebu velmi dobrá. Co by tedy mělo vytvořit motivaci člověka k absolvování školení.

Díky neustále se rozvíjejícímu prostředí internetu jsou studenti stále více a více schopni nalézat informace, které potřebují. Na webu je nepřeberné množství všemožných tutoriálů, videí s tématikou "jak na to", diskusních fór vedených odborníky v dané oblasti, a tak je dostupnost informací pro osobní i pracovní potřebu velmi dobrá. Co by tedy mělo vytvořit motivaci takového člověka k absolvování online školících programů nabízených jeho zaměstnavatelem, které nejsou vždy tak přímočaré a obvykle nenabízejí rychlou odpověď na zaměstnancovi potřeby (otázky). A pokud je absolvování některých kurzů zaměstnanci, z nejrůznějších důvodů, vyžadováno, jak docílit toho, aby byl student do výuky dostatečně a dlouhodobě zapojen?

Mnozí se domnívají, že pro udržení pozornosti a motivace ke studiu stačí jen zkrátit dobu výukové lekce. Průměrná doba online kurzů byla zredukována na 15 minut a v případě videí i podstatně více, zatímco ještě před pár lety byla považována doba 30, nebo dříve i 45 minut za přiměřenou.

Může být motivace, která je často rozhodujícím faktorem úspěšného školení, podporována, či udržována na dálku?

Náš životní styl a fragmentace každodenních aktivit a povinností zvyšují riziko ředění naší motivace  distanční metody vzdělávání. Toto tvrzení podporuje i velké procento započatých, avšak nedokončených e-learningových modulů.

Je velmi těžké říci, který motivátor je tím pravým, co žene daného jedince kupředu. Obvykle je to spíše souhra hned několika, z nichž jeden bývá dominantní a u každého z nás může být toto složení trochu jiné.

Motivace by měla být vždy brána v úvahu ve chvíli, kdy je vytvářen jakýkoli školící program. Je totiž jedním z hlavních faktorů zajišťujících dosažení požadovaných cílů, ať už implicitních, nebo těch explicitních.

Kromě toho, že je potřeba přijít na to, co daného jednotlivce motivuje ke vzdělávání, je zajímavé pozorovat i poměrně častou nejednotnost v rámci organizací. Toto částečně vysvětluje mezeru mezi návrhem kurzu a tím, jak ho vnímají samotní účastníci. Motivace HR pracovníků, ve chvíli, kdy je výuka organizována, je totiž obvykle rozdílná od motivace zaměstnanců. HR oddělení je často motivované ekonomickými cíli (snížením nákladů, zvýšením prodejů atd.) zatímco zaměstnanci jsou obvykle více motivováni touhou po seberealizaci, nebo zvýšením své hodnoty na trhu práce (odborné cíle).

Motivace nemůže být vynucována

Lidé musí být do své výuky zapojeni a musí se cítit osobně zodpovědní. Jedním z faktorů úspěchu vzdělávacích kurzů je pocit, že účastník se podílí na vývoji průběhu kurzu. Dobrou zprávou je, že e-learningové moduly, více než ostatní způsoby výuky, poskytují účastníkům možnost zapojit se a podporují jej od začátku kurzu až do jeho konce.

Potřeba vhodného cílení může být nyní zjednodušena využitím nejrůznějších online hodnotících, nebo sebehodnotících nástrojů. Účastník je tak hned od začátku programu nasměrován na vzdělávací cestu odpovídající jeho úrovni kompetence s jasnou představou o jejích výhodách.

Definování vzdělávacích cílů je snazší díky využití specifických online výukových modulů. Např. Video ukáže nějaký specifický postup a student se následně může připojit do diskuzního fóra, kde s ostatními účastníky rozebere své poznatky.

Výuku vedou vždy odborníci na dané téma, a to jak v případě výuky prezenční, tak i v její on-line obdobě.  Odpovědi na specifické otázky týkající se tématu výuky tak mohou být poskytovány mnohem rychleji.

Díky možnosti využití nejrůznějších vzdělávacích formátů jsme schopni přizpůsobit tréninkové programy tak, aby vyhovovaly téměř každému druhu studenta a tím se naše výukové programy dostávají na úplně novou úroveň efektivity ve vzdělávání. Ať už jste ten typ člověka, který si nejlépe osvojí vědomosti při vyplňování nejrůznějších kvízů, nebo raději posloucháte odborný výklad či diskutujete v odborném kolektivu, u nás v Gradua.cz máme řešení pro každého!

Kategorie

Štítky


Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené