Změny v pracovním právu

Změny v pracovním právu

Autor: Petra Jiroušková Datum: 30.01. 2020 Kategorie: Blog

Od 1.1. 2020 vstoupila v účinnost již téměř celá, dlouho očekávaná novela zákoníku práce. Abyste při zavádění dotčených změn neztratili hlavu a vnitřní klid, přinášíme krátký přehled toho, co všechno se změní. Podrobněji pak jednotlivé změny probereme hned v únoru s expertkou na pracovní právo Janou Lindovou na našich seminářích.

S účinností od 1. 1. 2020 byl zaveden systém elektronických neschopenek tzv. eNeschopenka, která s sebou nese i změny pro zaměstnavatele.

S účinností od 1. 7. 2020, resp. od 1. 1. 2021, by se měl podle návrhu projednávaného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky novelizovat zákoník práce - mezi nejdůležitější změny můžeme zahrnout následující:

Změny s sebou nese úprava v oblasti dovolené a její spravedlivějšího poskytování. Výpočet dovolené by se měl nově odvíjet od počtu odpracovaných hodin. Další změnou je i možnost převedení části dovolené do následujícího kalendářního roku bez nutnosti naléhavých provozních důvodů nebo překážek v práci na straně zaměstnance.

Další změnu, kterou přináší novela zákoníku práce je ve vydávání potvrzení o zaměstnání, které nyní bude mít výjimku v případě zaměstnance, který se neúčastní nemocenského pojištění  nebo pokud by byl z odměny z této dohody o provedení práce  prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy.

Velmi podstatnou změnu přináší novela zákoníku práce v zavedení nového institutu tzv. sdíleného pracovního místa, který umožní zaměstnavateli zaměstnat více zaměstnanců v kratších pracovních úvazcích tak, aby společně pokryli jedno pracovní místo. Účelem tohoto institutu je flexibilní forma sdíleného pracovního místa, která může být výhodná pro rodiče s malými dětmi v rámci udržení kontaktu se zaměstnavatelem během rodičovské dovolené a v návratu po jejím skončení a zároveň i pro seniory, kteří nechtějí pracovat na plný úvazek.

Ve věci doručování písemností přinese novela zákoníku práce zjednodušení, stanoví se zaměstnancům povinnost uvádět doručovací adresu, úložní lhůta bude prodloužena na 15 kalendářních dnů.

Zákon má upravit i podmínky, které musejí být splněny k převodu činnosti zaměstnavatele jako titulu k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Bližší podrobnosti se dozvíte na našich kurzech pracovního práva pro personalisty, kde se blíže podíváme na celou problematiku pracovního práva včetně novelizací, které s sebou přinese zákoník práce zejména v roce 2020.

Budeme se těšit na setkání s Vámi.


Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené