HR controlling v praxi

Manažer kurzu Miluše Martinovská    226 006 314


Snaha efektivně řídit náklady spojené s personálními činnostmi a prokázat přínos personální práce a personálních útvarů k zajištění celopodnikových cílů vede k využívání osvědčených nástrojů řízení také v managementu lidských zdrojů. Od 80. let 20. století se v personální oblasti začíná uplatňovat audit managementu lidských zdrojů, personální benchmarking nebo HR controlling. Náš seminář je zaměřen na aplikaci controllingového přístupu v oblasti řízení lidských zdrojů.

Absolventi kurzu se seznámí především s:

 • filozofií controllingového řízení obecně a s její možnou aplikací v personální oblasti,
 • sledováním a řízením nákladů vyvolaných, resp. souvisejících s řízením lidských zdrojů,
 • konstrukcí řady ukazatelů HR controllingu,
 • měřením a ovlivňováním základních procesů řízení lidských zdrojů,
 • kontrolou investic do personálního rozvoje,
 • předkládáním ukazatelů hodnocení dosahování cílů HR útvaru.

Personálním manažerům a manažerům všech stupňů řízení.

Obecné principy controllingového řízení

HR controlling jako nástroj řízení lidských zdrojů

Základní funkce HR controllingu

Měřitelné personální ukazatele

 • informační funkce měřitelných HR ukazatelů,
 • nejčastější chyby při tvorbě systému HR ukazatelů,
 • srovnávání HR ukazatelů - personální benchmarking.

Základní HR ukazatele v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů

 • firemní výsledky - obrat, náklady a zisk na zaměstnance, produktivita práce a přidaná hodnota,
 • odměňování a zaměstnanecké výhody - náklady na odměňování, struktura odměňování, trend ve vývoji mezd, podíl variabilních složek mzdy, zaměstnanecké výhody,
 • chování zaměstnanců v podniku - fluktuace, důvody rozvázání pracovního poměru, absence, motivace a spokojenost zaměstnanců,
 • nábor a výběr zaměstnanců - interní a externí nábor, náklady na obsazení jedné pracovní pozice, délka výběrového procesu, náklady na nábor zaměstnanců,
 • vzdělávání a rozvoj - vstupní školení, náklady na školení, délka doby školení, typy školení, externí a interní školení,
 • controlling HR pracoviště - počet zaměstnanců na jednoho pracovníka HR, náklady HR oddělení, průměrná mzda personalisty, využití outsourcingu.

Řešení modelového příkladu z praxe

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení modelových situací.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 24. - 25. 9. 2019, Brno, školí PhDr. Zdena Brázdová
 • 21. - 22. 10. 2019, Praha, školí PhDr. Zdena Brázdová
Místo konání:Brno
Dny:2
Termín:24.09.2019-25.09.2019
Kat. číslo:190561
Cena bez DPH:7100.00
Cena s DPH:8591.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:21.10.2019-22.10.2019
Kat. číslo:190562
Cena bez DPH:7100.00
Cena s DPH:8591.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené