Inovativní vzdělávání
a poradenství

Zákoník práce pro vedoucí zaměstnance


Vedoucí zaměstnanci vytvářejí spojnici mezi řadovými zaměstnanci a vyšším managementem. Díky svému postavení mají často velice dobrý přehled ohledně dění na pracovišti. Nejen z tohoto důvodu obsahuje zákoník práce celou řadu odchylek ve vztahu k práci vedoucích zaměstnanců. Orientujete se v úpravě pracovního poměru vedoucích zaměstnanců - víte, jaké jsou jejich povinnosti, jak se liší od běžného zaměstnance?

Absolventi kurzu:

 • porozumí základním principům Zákoníku práce.
 • ověří si možnosti řízení a kontroly podřízených zaměstnanců
 • uvědomí si rozsah odpovědnosti vedoucích zaměstnanců

Vedoucím zaměstnancům a ostatním zaměstnancům ve firmě.

 • Vztah vedoucího pracovníka s odborovou organizací (kde není Rada zaměstnanců)
 • Pracovní smlouva, vznik, změny pracovního poměru, převedení na jinou práci a možné způsoby ukončení pracovního poměru
 • Pracovní řád, práce s ním, jeho využití
 • Povinnosti zaměstnanců včetně vedoucích dle zákoníku
 • Porušování kázně - možnost sankcí
 • Pracovní doba, práce přesčas, přestávky v práci, rozvržení pracovní doby, odpočinek mezi směnami, odpočinek v týdnu, pracovní pohotovost
 • Dovolená, neomluvená absence, překážky v práci
 • Mzda, splatnost mzdy, výplata mzdy
 • Typy překážek v práci, příslušné náhrady mzdy
 • Odpovědnost za škody, rozsah náhrady škody
 • Lékařské prohlídky
 • OOPP

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:06.11.2024-06.11.2024
Kat. číslo:140570
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené