Inovativní vzdělávání
a poradenství

Nákup ve firmě

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Efektivní proces nákupu závisí nejen na nákupních znalostech a dovednostech nákupců, ale také na nastavení pravidel procesu a komunikaci zainteresovaných útvarů. V programu kurzu se seznámíte se základními termíny nákupních činností, s procesy a metodami nákupu. Nabyté znalosti Vám pomohou v rozvoji výkonu funkce začínajícího nákupčího a postaví Vás na úroveň Vašich zkušenějších kolegů.

 • Získat znalosti a praktické dovednosti potřebné k efektivnímu vykonávání nákupních činností a tím přispět ke zlepšení výsledků nákupního útvaru a k funkční spolupráci s ostatními útvary ve firmě.

Začínajícím nákupčím na pozici junior, jednatelům a manažerům menších společností zvažujících rozvoj nákupních funkcí.

Firma a nákup
Organizace nákupního útvaru

 • začlenění, kompetence, role,
 • de/centralizace činností, středisko sdílených služeb,
 • tým,
 • spolupráce s interními útvary.

Strategické činnosti 

 • analytická činnost, potřeby firmy x možnosti trhů,
 • management informací, řízení rizik, Make or Buy,
 • nákupní strategie.

Taktické činnosti

 • taktické plánování - quick x zevrubné plánování, účast nákupu,
 • správa nákupního portfolia, diferenciace: strategické, kritické x rutinní položky nákupu,
 • správa dodavatelů, zařazování a vyřazování, vztahy - "Jak spolu lidé hrají I",
 • výběr správného/výhodného dodavatele a vyjednání budoucích podmínek nákupu - dohoda,
 • správa kontraktů, vyváženost, milníky, změny podmínek,
 • plánování zásob a dodávek.

Operativní činnosti

 • nákupní požadavek,
 • zpracování požadavku - od objednávky přes expediting po zaplacení,
 • Maverick nákupy.

Měření a zvyšování efektivity nákupu
Automatizace nákupních činností
Směrnice nákupu, ISO v nákupu

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, příklady z reálné praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 8. 10. 2020, Praha, školí Ing. Josef Zrník
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:08.10.2020-08.10.2020
Kat. číslo:101005
Cena bez DPH:4800.00
Cena s DPH:5808.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené