Inovativní vzdělávání
a poradenství

Controlling pro specialisty

Manažer kurzuMgr. Jakub Ječný    603 781 024


V dnešní manažerské praxi je controlling jedním z nejfrekventovanějších slov. Prakticky žádná firma není "v bodě nula" a controlling je v různé podrobnosti zaveden téměř všude. Základní otázkou je, zda to je skutečný controlling a nebo pouze reporting. Nejčastější zadání dneška zní: "Máme plno informací, ale nevíme, jak je využívat". Náš kurz se věnuje právě tomu, aby controlling nebyl pouhým převáděním dat a informací, ale aby se stal skutečným a základním nástrojem řízení.  

Kurz je určen manažerům vyšší a střední úrovně a také majitelům a manažerům menších, ale rostoucích společností, u kterých zkušenosti z praxe ukazují, že s controllingovými nástroji a postupy je potřeba začít včas. Kurz je založen na metodologii "Úplného systému controllingu" (Total Controlling System) se základním členěním na strategický, marketingový, nákladový a personální.

 • Absolvent kurzu se seznámí s aktuálními metodami řízení, bude schopen řešit vztah náklady x výkon a výkon x zisk v jednotlivých útvarech a střediscích v podniku. Naučí se pracovat s vnitropodnikovou cenou v tzv. "dvousložkové verzi", využívat controllingového systému ke kalkulacím a tvorbě finančních plánů. Naučí se také stanovit reálné úkoly ve vývoji nákladů, analyzovat skutečný vývoj a jeho příčiny, slabá místa vývoje a stanovovat postupné cíle nápravy. Absolventi kurzu získají přehled o úplném systému controllingu - aktuální formě řízení firem.
 • Majitelům firem, řídicímu managementu, ekonomům, pracovníkům controllingových a ekonomických útvarů, manažerům, kteří mohou ovlivnit nákladovou stránku podnikání a chtějí mít reálnou kontrolu nad výkonností firmy ve vztahu náklady x zisk při zvyšování hodnoty firmy pro akcionáře a majitele. Pro efektivní zvládnutí kurzu jsou doporučeny znalosti v rozsahu kurzu "Finanční řízení pro manažery neekonomy".

  • Využití controllingových nástrojů v době krizových jevů v hospodářství
  • Vymezení problému - účetní evidence nákladů
  • Členění nákladů v účetnictví pro podporu controllingových modelů
  • Členění nákladů podle cílů řízení a delegování pravomocí
  • Členění nákladů z hlediska řízení malých procesů a další práce v podniku
  • Přidaná hodnota a její postavení v controllingovém řízení
  • Controlling - mohutná podniková konkurenční výhoda
  • Finanční controlling, konstrukce a interpretace, stanovení cílů pro podnikové útvary
  • Marketingový controlling, metody a praktické zavádění
  • Rozpočtování fixních a režijních nákladů - multikriteriální model
  • Ocenění vnitrovýkonů, dvousložková cena
  • Controlling správních útvarů
  • Controlling podpůrných útvarů
  • Controlling výkonných jednotek
  • Controlling marketingu a personalistiky
  • Nákladová a výkonná (profit) střediska
  • Měření středisek
  • Kalkulace nákladů jako součást controllingového modelu
  • Vznik podnikového rozpočtu na základě controllingového systému, řízení pomocí cílů
  • Integrující role podnikového controllingu
  • Zavádění úplného systému controllingu
  • Diskuzní závěr s představením konkrétních postupů

  Pozn.: Účastníci obdrží "ostré" SW pomůcky pro práci se strategickým finančním controllingem, včetně nástroje ke konstrukci indikativního finančního plánu a "ostré" pomůcky k implementaci nákladového a marketingového controllingu.

  Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady.

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

  Pavlína Z., Letiště Ostrava a.s.

  Perfektní praktický výklad.

  Kateřina K., SERVISBAL OBALY s.r.o.

  Špičkový lektor s letitou praxí a spoustou zkušeností. Opravdu oceňuji názorné příklady z praxe.

  Petra F., mdexx Magnetronic Devices s.r.o.

  V praxi uplatním většinu poznatků z kurzu.

  Lucie M., Global Tungsten and Powders spol. s r.o.

  Kurz je nabitý znalostmi, bylo v něm vše dobře vysvětleno a byl i prostor pro individuální dotazy. Příjemný lektor, který ví o čem mluví a má rozsáhlé zkušenosti z praxe.

  Barbora D., COFIDIS s.r.o.

  Lektor kurzu je skutečný odborník, příklady z praxe, srozumitelný výklad.

  Petra K., TRCZ s.r.o.

  Velmi oceňuji praktické zkušenosti lektora.

  Michala K., KS-Europe s.r.o.

  Vynikající výklad, příklady a ukázky z praxe, interaktivní školení.

  • únor 2024, školí Ing. Tomáš Kemmler
  • listopad 2024, školí Ing. Tomáš Kemmler
  Místo konání:Praha
  Dny:4
  Termín:04.11.2024-05.11.2024
  11.11.2024-12.11.2024
  Kat. číslo:140612
  Cena bez DPH:20200.00 Kč
  Cena s DPH:24442.00 Kč
  Vybrat tento termín
  Počet účastníků

  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené