Inovativní vzdělávání
a poradenství

Controlling pro specialisty

Manažer kurzuMgr. Jakub Ječný    603 781 024


V dnešní manažerské praxi je controlling jedním z nejfrekventovanějších slov. Prakticky žádná firma není "v bodě nula" a controlling je v různé podrobnosti zaveden téměř všude. Základní otázkou je, zda to je skutečný controlling a nebo pouze reporting. Nejčastější zadání dneška zní: "Máme plno informací, ale nevíme, jak je využívat". Náš kurz se věnuje právě tomu, aby controlling nebyl pouhým převáděním dat a informací, ale aby se stal skutečným a základním nástrojem řízení.

 

Kurz je určen manažerům vyšší a střední úrovně a také majitelům a manažerům menších, ale rostoucích společností, u kterých zkušenosti z praxe ukazují, že s controllingovými nástroji a postupy je potřeba začít včas. Kurz je založen na metodologii "Úplného systému controllingu" (Total Controlling System) se základním členěním na strategický, marketingový, nákladový a personální.

 • Absolvent kurzu se seznámí s aktuálními metodami řízení, bude schopen řešit vztah náklady x výkon a výkon x zisk v jednotlivých útvarech a střediscích v podniku. Naučí se pracovat s vnitropodnikovou cenou v tzv. "dvousložkové verzi", využívat controllingového systému ke kalkulacím a tvorbě finančních plánů. Naučí se také stanovit reálné úkoly ve vývoji nákladů, analyzovat skutečný vývoj a jeho příčiny, slabá místa vývoje a stanovovat postupné cíle nápravy. Absolventi kurzu získají přehled o úplném systému controllingu - aktuální formě řízení firem.
 • Na konkrétních modelech (skutečně v praxi používaných) se naučí postupu při konstrukci složitějších řídicích modelů. V kurzu jsou obsaženy konkrétní návody a ukázky controllingového řízení, nástroje a postupy použité pro různé druhy vnitropodnikových jednotek a útvarů. Úplný systém controllingu obsahuje nástroje a postupy (ukázky) controllingu personální a marketingové práce podniku.
 • V závěru kurzu je podrobněji diskutován a vysvětlen postup při zavádění controllingu v podniku s praktickými výsledky několikaleté práce.
 • Účastníci získají podrobný přehled moderního přístupu k řízení nákladů a potenciálu nákladových úspor. Absolventi budou schopni skutečně zavést controllingový systém v podniku.

Majitelům firem, řídicímu managementu, ekonomům, pracovníkům controllingových a ekonomických útvarů, manažerům, kteří mohou ovlivnit nákladovou stránku podnikání a chtějí mít reálnou kontrolu nad výkonností firmy ve vztahu náklady x zisk při zvyšování hodnoty firmy pro akcionáře a majitele. Pro efektivní zvládnutí kurzu jsou doporučeny znalosti v rozsahu kurzu "Finanční řízení pro manažery neekonomy".

 • Využití controllingových nástrojů v době krizových jevů v hospodářství
 • Vymezení problému - účetní evidence nákladů
 • Členění nákladů v účetnictví pro podporu controllingových modelů
 • Členění nákladů podle cílů řízení a delegování pravomocí
 • Členění nákladů z hlediska řízení malých procesů a další práce v podniku
 • Přidaná hodnota a její postavení v controllingovém řízení
 • Controlling - mohutná podniková konkurenční výhoda
 • Finanční controlling, konstrukce a interpretace, stanovení cílů pro podnikové útvary
 • Marketingový controlling, metody a praktické zavádění
 • Rozpočtování fixních a režijních nákladů - multikriteriální model
 • Ocenění vnitrovýkonů, dvousložková cena
 • Controlling správních útvarů
 • Controlling podpůrných útvarů
 • Controlling výkonných jednotek
 • Controlling marketingu a personalistiky
 • Nákladová a výkonná (profit) střediska
 • Měření středisek
 • Kalkulace nákladů jako součást controllingového modelu
 • Vznik podnikového rozpočtu na základě controllingového systému, řízení pomocí cílů
 • Integrující role podnikového controllingu
 • Zavádění úplného systému controllingu
 • Diskuzní závěr s představením konkrétních postupů

Pozn.: Účastníci obdrží "ostré" SW pomůcky pro práci se strategickým finančním controllingem, včetně nástroje ke konstrukci indikativního finančního plánu a "ostré" pomůcky k implementaci nákladového a marketingového controllingu.

Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Kateřina K., SERVISBAL OBALY s.r.o.

Špičkový lektor s letitou praxí a spoustou zkušeností. Opravdu oceňuji názorné příklady z praxe.

Petra F., mdexx Magnetronic Devices s.r.o.

V praxi uplatním většinu poznatků z kurzu.

Lucie M., Global Tungsten and Powders spol. s r.o.

Kurz je nabitý znalostmi, bylo v něm vše dobře vysvětleno a byl i prostor pro individuální dotazy. Příjemný lektor, který ví o čem mluví a má rozsáhlé zkušenosti z praxe.

Barbora D., COFIDIS s.r.o.

Lektor kurzu je skutečný odborník, příklady z praxe, srozumitelný výklad.

Petra K., TRCZ s.r.o.

Velmi oceňuji praktické zkušenosti lektora.

Michala K., KS-Europe s.r.o.

Vynikající výklad, příklady a ukázky z praxe, interaktivní školení.

 • 4. - 5. 11. + 11. - 12. 11. 2021, Praha, školí Ing. Tomáš Kemmler
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:04.11.2021-05.11.2021
11.11.2021-12.11.2021
Kat. číslo:110614
Cena bez DPH:15600.00 Kč
Cena s DPH:18876.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené