Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Controlling pro specialisty

V dnešní manažerské praxi je controlling jedním z nejfrekventovanějších slov. Prakticky žádná firma není "v bodě nula" a controlling je v různé podrobnosti zaveden téměř všude. Základní otázkou je, zda to je skutečný controlling a nebo pouze reporting. Nejčastější zadání dneška zní: "Máme plno informací, ale nevíme, jak je využívat". Náš kurz se věnuje právě tomu, aby controlling nebyl pouhým převáděním dat a informací, ale aby se stal skutečným a základním nástrojem řízení. Kurz je určen manažerům vyšší a střední úrovně a také majitelům a manažerům menších, ale rostoucích společností, u kterých zkušenosti z praxe ukazují, že s controllingovými nástroji a postupy je potřeba začít včas. Kurz je založen na metodologii "Úplného systému controllingu" (Total Controlling System) se základním členěním na strategický, marketingový, nákladový a personální.

Cíle

 • Absolvent kurzu se seznámí s aktuálními metodami řízení, bude schopen řešit vztah náklady x výkon a výkon x zisk v jednotlivých útvarech a střediscích v podniku. Naučí se pracovat s vnitropodnikovou cenou v tzv. "dvousložkové verzi", využívat controllingového systému ke kalkulacím a tvorbě finančních plánů. Naučí se také stanovit reálné úkoly ve vývoji nákladů, analyzovat skutečný vývoj a jeho příčiny, slabá místa vývoje a stanovovat postupné cíle nápravy. Absolventi kurzu získají přehled o úplném systému controllingu - aktuální formě řízení firem.
 • Na konkrétních modelech (skutečně v praxi používaných) se naučí postupu při konstrukci složitějších řídicích modelů. V kurzu jsou obsaženy konkrétní návody a ukázky controllingového řízení, nástroje a postupy použité pro různé druhy vnitropodnikových jednotek a útvarů. Úplný systém controllingu obsahuje nástroje a postupy (ukázky) controllingu personální a marketingové práce podniku.
 • V závěru kurzu je podrobněji diskutován a vysvětlen postup při zavádění controllingu v podniku s praktickými výsledky několikaleté práce.
 • Účastníci získají podrobný přehled moderního přístupu k řízení nákladů a potenciálu nákladových úspor. Absolventi budou schopni skutečně zavést controllingový systém v podniku.

Určeno

Majitelům firem, řídicímu managementu, ekonomům, pracovníkům controllingových a ekonomických útvarů, manažerům, kteří mohou ovlivnit nákladovou stránku podnikání a chtějí mít reálnou kontrolu nad výkonností firmy ve vztahu náklady x zisk při zvyšování hodnoty firmy pro akcionáře a majitele. Pro efektivní zvládnutí kurzu jsou doporučeny znalosti v rozsahu kurzu "Finanční řízení pro manažery neekonomy".

Obsah

 • Využití controllingových nástrojů v době krizových jevů v hospodářství
 • Vymezení problému - účetní evidence nákladů
 • Členění nákladů v účetnictví pro podporu controllingových modelů
 • Členění nákladů podle cílů řízení a delegování pravomocí
 • Členění nákladů z hlediska řízení malých procesů a další práce v podniku
 • Přidaná hodnota a její postavení v controllingovém řízení
 • Controlling - mohutná podniková konkurenční výhoda
 • Finanční controlling, konstrukce a interpretace, stanovení cílů pro podnikové útvary
 • Marketingový controlling, metody a praktické zavádění
 • Rozpočtování fixních a režijních nákladů - multikriteriální model
 • Ocenění vnitrovýkonů, dvousložková cena
 • Controlling správních útvarů
 • Controlling podpůrných útvarů
 • Controlling výkonných jednotek
 • Controlling marketingu a personalistiky
 • Nákladová a výkonná (profit) střediska
 • Měření středisek
 • Kalkulace nákladů jako součást controllingového modelu
 • Vznik podnikového rozpočtu na základě controllingového systému, řízení pomocí cílů
 • Integrující role podnikového controllingu
 • Zavádění úplného systému controllingu
 • Diskuzní závěr s představením konkrétních postupů

Pozn.: Účastníci obdrží "ostré" SW pomůcky pro práci se strategickým finančním controllingem, včetně nástroje ke konstrukci indikativního finančního plánu a "ostré" pomůcky k implementaci nákladového a marketingového controllingu.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.czV dnešní manažerské praxi je controlling jedním z nejfrekventovanějších slov. Prakticky žádná firma není "v bodě nula" a controlling je v různé podrobnosti zaveden téměř všude. Základní otázkou je, zda to je skutečný controlling a nebo pouze reporting. Nejčastější zadání dneška zní: "Máme plno informací, ale nevíme, jak je využívat". Náš kurz se věnuje právě tomu, aby controlling nebyl pouhým převáděním dat a informací, ale aby se stal skutečným a základním nástrojem řízení. Kurz je určen manažerům vyšší a střední úrovně a také majitelům a manažerům menších, ale rostoucích společností, u kterých zkušenosti z praxe ukazují, že s controllingovými nástroji a postupy je potřeba začít včas. Kurz je založen na metodologii "Úplného systému controllingu" (Total Controlling System) se základním členěním na strategický, marketingový, nákladový a personální.

Cíle

 • Absolvent kurzu se seznámí s aktuálními metodami řízení, bude schopen řešit vztah náklady x výkon a výkon x zisk v jednotlivých útvarech a střediscích v podniku. Naučí se pracovat s vnitropodnikovou cenou v tzv. "dvousložkové verzi", využívat controllingového systému ke kalkulacím a tvorbě finančních plánů. Naučí se také stanovit reálné úkoly ve vývoji nákladů, analyzovat skutečný vývoj a jeho příčiny, slabá místa vývoje a stanovovat postupné cíle nápravy. Absolventi kurzu získají přehled o úplném systému controllingu - aktuální formě řízení firem.
 • Na konkrétních modelech (skutečně v praxi používaných) se naučí postupu při konstrukci složitějších řídicích modelů. V kurzu jsou obsaženy konkrétní návody a ukázky controllingového řízení, nástroje a postupy použité pro různé druhy vnitropodnikových jednotek a útvarů. Úplný systém controllingu obsahuje nástroje a postupy (ukázky) controllingu personální a marketingové práce podniku.
 • V závěru kurzu je podrobněji diskutován a vysvětlen postup při zavádění controllingu v podniku s praktickými výsledky několikaleté práce.
 • Účastníci získají podrobný přehled moderního přístupu k řízení nákladů a potenciálu nákladových úspor. Absolventi budou schopni skutečně zavést controllingový systém v podniku.

Určeno

Majitelům firem, řídicímu managementu, ekonomům, pracovníkům controllingových a ekonomických útvarů, manažerům, kteří mohou ovlivnit nákladovou stránku podnikání a chtějí mít reálnou kontrolu nad výkonností firmy ve vztahu náklady x zisk při zvyšování hodnoty firmy pro akcionáře a majitele. Pro efektivní zvládnutí kurzu jsou doporučeny znalosti v rozsahu kurzu "Finanční řízení pro manažery neekonomy".

Obsah

 • Využití controllingových nástrojů v době krizových jevů v hospodářství
 • Vymezení problému - účetní evidence nákladů
 • Členění nákladů v účetnictví pro podporu controllingových modelů
 • Členění nákladů podle cílů řízení a delegování pravomocí
 • Členění nákladů z hlediska řízení malých procesů a další práce v podniku
 • Přidaná hodnota a její postavení v controllingovém řízení
 • Controlling - mohutná podniková konkurenční výhoda
 • Finanční controlling, konstrukce a interpretace, stanovení cílů pro podnikové útvary
 • Marketingový controlling, metody a praktické zavádění
 • Rozpočtování fixních a režijních nákladů - multikriteriální model
 • Ocenění vnitrovýkonů, dvousložková cena
 • Controlling správních útvarů
 • Controlling podpůrných útvarů
 • Controlling výkonných jednotek
 • Controlling marketingu a personalistiky
 • Nákladová a výkonná (profit) střediska
 • Měření středisek
 • Kalkulace nákladů jako součást controllingového modelu
 • Vznik podnikového rozpočtu na základě controllingového systému, řízení pomocí cílů
 • Integrující role podnikového controllingu
 • Zavádění úplného systému controllingu
 • Diskuzní závěr s představením konkrétních postupů

Pozn.: Účastníci obdrží "ostré" SW pomůcky pro práci se strategickým finančním controllingem, včetně nástroje ke konstrukci indikativního finančního plánu a "ostré" pomůcky k implementaci nákladového a marketingového controllingu.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:22.11.2018-23.11.2018
29.11.2018-30.11.2018
Kat. číslo:180621
Cena s DPH 21%:17908.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:04.03.2019-05.03.2019
11.03.2019-12.03.2019
Kat. číslo:190616
Cena s DPH 21%:17908.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:14.11.2019-15.11.2019
21.11.2019-22.11.2019
Kat. číslo:190617
Cena s DPH 21%:17908.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků