Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Minimum celního deklaranta

Seminář k problematice provádění celního řízení a uvádění údajů do celních prohlášení (JSD), kterými je navrhování propouštění zboží do jednotlivých celních režimů.

Cíle

 • Uvedení do problematiky celních předpisů.
 • Naučit se využívat prováděcích nástrojů a pravidel v celním řízení.

Určeno

Pracovníkům, kteří jsou ve firmách a institucích pověřeni realizováním a řízením celní problematiky.

Obsah

Uvedení do problematiky celních předpisů

 • legislativa EU a ČR v oblasti celního řízení,
 • základní terminologie.

Průběh celního řízení

 • clo a celní dluh, vznik a zánik celního dluhu,
 • zajištění celního dluhu,
 • celní hodnota zboží, metody stanovení celní hodnoty,
 • INCOTERMS
 • celní sazby,
 • deklarant a zastupování v celním řízení,
 • vstup zboží na území Unie a jeho postavení do doby, než je propuštěno do celního režimu,
 • běžný postup v celním řízení,
 • zjednodušený postup v celním řízení,
 • doklady nutné k celnímu řízení,
 • správní delikty dle celního zákona,
 • celní sazebník EU integrovaný do TARIC CZ,
 • původ zboží, důkazní prostředky původu zboží.

Pravidla vyplňování celních prohlášení pro jednotlivé celní režimy

Metodika

Interaktivní výklad, vyplňování celních prohlášení, příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:14.11.2018-16.11.2018
Kat. číslo:181218
Cena s DPH 21%:13794.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků