Inovativní vzdělávání
a poradenství

Minimum celního deklaranta

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Třídenní vzdělávací seminář určený zejména pro pracovníky celních deklarací, pracovníky celních oddělení logistických a dopravních firem, pracovníky logistiky a skladů, seznamuje se základní legislativou EU a ČR upravující celní problematiku, s vlastním procesem celního řízení, s problematikou původu zboží a v neposlední řadě seznamuje účastníky se strukturou společného celního sazebníku EU, resp. s harmonizovaným systémem popisu a číselného označování zboží a kombinovanou nomenklaturou, stejně tak osvojuje všeobecné principy a postupy při sazebním zařazení zboží.

 • Celní problematika, resp. celní právo, patří mezi velmi specifické, obsáhlé a náročné oblasti práva, proto si seminář klade za cíl seznámit jeho účastníky nejen se základními právními předpisy EU i ČR, ale popisuje zejména jednotlivé celní režimy, do kterých je zboží v rámci celního řízení propouštěno, osvětluje metody stanovování celní hodnoty zboží ve vztahu k dodacím podmínkám systému INCOTERMS, objasňuje vznik, zánik a způsoby zajištění celního dluhu.
 • Osvojení praktického vyplňování celního prohlášení, s bližším vysvětlením údajů v jednotlivých odstavcích včetně vzájemné souvztažnosti odstavců, zejména těch, mající přímý vztah k výši cla. V průběhu výkladu je zohledňováno, zda je celní řízení prováděno s využitím zjednodušených postupů, běžným postupem na celním úřadě, s využitím zástupců nebo je prováděno samostatně dovozcem a vývozcem.

Pracovníkům, kteří jsou ve firmách a institucích pověřeni realizováním a řízením celní problematiky či přípravou obchodních a celních dokladů, pracovníkům logistiky, skladů, dopravcům apod. Seminář je samozřejmě přínosem i pro účetní a finanční poradce, jenž vedou účetnictví a zpracovávají daňová přiznání výše uvedených firem či pro poradenské firmy.

Uvedení do problematiky celních předpisů

 • legislativa EU a ČR v oblasti celního řízení,
 • základní terminologie.

Průběh celního řízení

 • clo a celní dluh, vznik a zánik celního dluhu, zajištění celního dluhu,
 • celní status zboží a jeho význam,
 • celní hodnota zboží, vliv dodacích doložek INCOTERMS,
 • celní režimy, naložení se zbožím mimo celní režimy,
 • deklarant a zastupování v celním řízení,
 • celní dohled, zahájení a ukončení celního dohledu,
 • průběh celního řízení, rozhodnutí v celním řízení,
 • běžný postup v celním řízení a zjednodušené postupy,
 • doklady nutné k celnímu řízení,
 • obchodně politická opatření při dovozu a vývozu, rizika s nimi spojená,
 • osvobození od dovozního cla ve specifických případech,
 • celní sazebník EU integrovaný do TARIC CZ,
 • původ zboží, důkazní prostředky původu zboží.

Pravidla vyplňování celních prohlášení

Interaktivní výklad, vyplňování celních prohlášení, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Jiří T., ComAp a.s.

Velká znalost pana lektora. Vše bylo do detailu vysvětleno, příjemně strávený čas při výuce. Výborný kurz!

Tomáš P., Pierburg s.r.o.

Školení splnilo mé očekávání, obdržel jsem vyčerpávající informace k celní problematice. Poutavě vedeno lektorem.

 • duben 2023, školí Ing. Lenka Tomáš Sabelová
 • říjen 2023, školí Ing. Lenka Tomáš Sabelová
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: +420 601 058 753 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené