Minimum celního deklaranta

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308


Třídenní prezenční vzdělávací seminář určený zejména pro pracovníky celních deklarací, pracovníky celních oddělení logistických a dopravních firem, pracovníky logistiky a skladů. Seznamuje se základní legislativou EU a ČR upravující celní problematiku, s vlastním procesem celního řízení, s problematikou původu zboží a v neposlední řadě seznamuje účastníky se strukturou společného celního sazebníku EU, resp. s harmonizovaným systémem popisu a číselného označování zboží a kombinovanou nomenklaturou, stejně tak osvojuje všeobecné principy a postupy při sazebním zařazení zboží.
 • Celní problematika, resp. celní právo, patří mezi velmi specifické, obsáhlé a náročné oblasti práva, proto si seminář klade za cíl seznámit jeho účastníky nejen se základními právními předpisy EU i ČR, ale popisuje zejména jednotlivé celní režimy, do kterých je zboží v rámci celního řízení propouštěno, osvětluje metody stanovování celní hodnoty zboží ve vztahu k dodacím podmínkám systému INCOTERMS, objasňuje vznik, zánik a způsoby zajištění celního dluhu.
 • Osvojení praktického vyplňování celního prohlášení, s bližším vysvětlením údajů v jednotlivých odstavcích včetně vzájemné souvztažnosti odstavců, zejména těch, mající přímý vztah k výši cla.

Pracovníkům, kteří jsou ve firmách a institucích pověřeni realizováním a řízením celní problematiky či přípravou obchodních a celních dokladů, pracovníkům logistiky, skladů, dopravcům apod. Seminář je samozřejmě přínosem i pro účetní a finanční poradce, jenž vedou účetnictví a zpracovávají daňová přiznání výše uvedených firem či pro poradenské firmy.

Uvedení do problematiky celních předpisů

 • legislativa EU a ČR v oblasti celního řízení,
 • základní terminologie.

Průběh celního řízení

 • clo a celní dluh, vznik a zánik celního dluhu,
 • zajištění celního dluhu,
 • celní status,
 • celní hodnota zboží, metody stanovení celní hodnoty, INCOTERMS,
 • celní sazby,
 • celní režimy, naložení se zbožím mimo celní režimy,
 • deklarant a zastupování v celním řízení,
 • celní dohled, zahájení a ukončení celního dohledu,
 • vstup zboží na území Unie,
 • dočasné uskladnění zboží,
 • průběh celního řízení, rozhodnutí v celním řízení,
 • běžný postup v celním řízení,
 • zjednodušený postup v celním řízení,
 • doklady nutné k celnímu řízení,
 • osvobození od dovozního cla,
 • přestupky dle celního zákona,
 • celní sazebník EU integrovaný do TARIC CZ,
 • původ zboží, důkazní prostředky původu zboží.

Pravidla vyplňování celních prohlášení pro jednotlivé celní režimy

Interaktivní výklad, vyplňování celních prohlášení, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Tomáš P., Pierburg s.r.o.

Školení splnilo mé očekávání, obdržel jsem vyčerpávající informace k celní problematice. Poutavě vedeno lektorem.

 • 25. - 27. 9. 2019, Praha, školí mjr. Bc. Jaroslav Burda
 • 20. - 22. 11. 2019, Praha, školí mjr. Bc. Jaroslav Burda

Třídenní vzdělávací seminář určený zejména pro pracovníky celních deklarací, pracovníky celních oddělení logistických a dopravních firem, pracovníky logistiky a skladů, seznamuje se základní legislativou EU a ČR upravující celní problematiku, s vlastním procesem celního řízení, s problematikou původu zboží a v neposlední řadě seznamuje účastníky se strukturou společného celního sazebníku EU, resp. s harmonizovaným systémem popisu a číselného označování zboží a kombinovanou nomenklaturou, stejně tak osvojuje všeobecné principy a postupy při sazebním zařazení zboží.

 • Celní problematika, resp. celní právo, patří mezi velmi specifické, obsáhlé a náročné oblasti práva, proto si seminář klade za cíl seznámit jeho účastníky nejen se základními právními předpisy EU i ČR, ale popisuje zejména jednotlivé celní režimy, do kterých je zboží v rámci celního řízení propouštěno, osvětluje metody stanovování celní hodnoty zboží ve vztahu k dodacím podmínkám systému INCOTERMS, objasňuje vznik, zánik a způsoby zajištění celního dluhu.
 • Osvojení praktického vyplňování celního prohlášení, s bližším vysvětlením údajů v jednotlivých odstavcích včetně vzájemné souvztažnosti odstavců, zejména těch, mající přímý vztah k výši cla.

Pracovníkům, kteří jsou ve firmách a institucích pověřeni realizováním a řízením celní problematiky či přípravou obchodních a celních dokladů, pracovníkům logistiky, skladů, dopravcům apod. Seminář je samozřejmě přínosem i pro účetní a finanční poradce, jenž vedou účetnictví a zpracovávají daňová přiznání výše uvedených firem či pro poradenské firmy.

Uvedení do problematiky celních předpisů

 • legislativa EU a ČR v oblasti celního řízení,
 • základní terminologie.

Průběh celního řízení

 • clo a celní dluh, vznik a zánik celního dluhu,
 • zajištění celního dluhu,
 • celní status,
 • celní hodnota zboží, metody stanovení celní hodnoty, INCOTERMS,
 • celní sazby,
 • celní režimy, naložení se zbožím mimo celní režimy,
 • deklarant a zastupování v celním řízení,
 • celní dohled, zahájení a ukončení celního dohledu,
 • vstup zboží na území Unie,
 • dočasné uskladnění zboží,
 • průběh celního řízení, rozhodnutí v celním řízení,
 • běžný postup v celním řízení,
 • zjednodušený postup v celním řízení,
 • doklady nutné k celnímu řízení,
 • osvobození od dovozního cla,
 • přestupky dle celního zákona,
 • celní sazebník EU integrovaný do TARIC CZ,
 • původ zboží, důkazní prostředky původu zboží.

Pravidla vyplňování celních prohlášení pro jednotlivé celní režimy

Interaktivní výklad, vyplňování celních prohlášení, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Tomáš P., Pierburg s.r.o.

Školení splnilo mé očekávání, obdržel jsem vyčerpávající informace k celní problematice. Poutavě vedeno lektorem.

Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:20.11.2019-22.11.2019
Kat. číslo:191218
Cena bez DPH:11600.00
Cena s DPH:14036.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:06.04.2020-08.04.2020
Kat. číslo:101217
Cena bez DPH:12300.00
Cena s DPH:14883.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:16.09.2020-18.09.2020
Kat. číslo:101218
Cena bez DPH:12300.00
Cena s DPH:14883.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:18.11.2020-20.11.2020
Kat. číslo:101219
Cena bez DPH:12300.00
Cena s DPH:14883.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené