Inovativní vzdělávání
a poradenství

Revize pravidel pro mezinárodní obchod

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Kurz je určen všem zaměstnancům firem obchodujících v rámci EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se potýkají s doložkami INCOTERMS a potřebují si osvojit, popřípadě osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se dodacích doložek.

 • prosinec 2023 - termín obsazen

Absolventi semináře budou schopni:

 • orientovat se v aktuálních dodacích doložkách INCOTERMS,
 • řádně vyplňovat údaje související s INCOTERMS do celních a statistických (INTRASTAT) dokumentů,
 • rozumět dopadům zvolené doložky INCOTERMS na stanovení celní hodnoty a vyměření cla,
 • rozumět vlivu dodacích doložek na DPH v zahraničním obchodě,
 • využívat zdarma dostupné internetové a jiné zdroje k problematice.

Kurz je určen zaměstnancům firem obchodujících v rámci EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům.

 • Základy práva EU k problematice, globální rozsah INCOTERMS a regionální rozdíly
 • Dodací podmínky INCOTERMS obecně - o čem to je a o čem to není
 • Druhy a kategorizace dodacích doložek
 • Charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS a jejich využití v obchodních operacích
 • Souvislosti mezi INCOTERMS a druhem dopravy
 • Zlatá pravidla používání INCOTERMS
 • INCOTERMS při vnitrounijním obchodě se zbožím, včetně dopadů na vykazování INTRASTATU
 • INCOTERMS při dovozu a vývozu zboží, včetně dopadů na celní řízení
 • INCOTERMS - vliv dodacích doložek na DPH při zahraničním obchodě
 • Internetové a další zdroje a jejich praktické využití

 Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Jana D., Schreiber Czech Republic s.r.o.

Skvělý kurz, poutavě a přehledně prezentováno v aplikaci na příklady z praxe.

Zuzana J., ALTRAN CZ a.s.

Skvělé, že přednášejí lidé, kteří mají několikaletou praxi v oboru!

Jana H., CERVA GROUP a.s.

Kurz mi pomohl získat lepší přehled o jednotlivých položkách INCOTERMS, takže se teď lépe orientuji.

Rostislav V.,  ZF Electronics Klášterec

Rádi bychom Vám poděkovali za profesionálně provedené školení INCOTERMS. Ohlas ze strany zaměstnanců byl velmi pozitivní. Rozsah školení, poutavá teorie a její vysvětlení na praktických příkladech a mnoho dalšího vytvořilo výborné školení jinak relativně složité problematiky.

Michaela K., HEIDENHAIN, s.r.o.

Během kurzu lektor prochází veškeré dotazy a doplňuje je příklady z praxe.

Daniela S., O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.

Srozumitelné vysvětlení všech doložek, uvádění konkrétních příkladů z praxe.

 • únor 2024, školí Ing. Petr Rožek, Ph.D.
 • červen 2024, školí Ing. Petr Rožek, Ph.D.
 • listopad 2024, školí Ing. Petr Rožek, Ph.D.
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:21.11.2024-21.11.2024
Kat. číslo:141213
Cena bez DPH:4900.00 Kč
Cena s DPH:5929.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené