Inovativní vzdělávání
a poradenství

Mistr - úroveň III

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Výroba


Moderní podnik systematicky pečuje o profesní růst svých vedoucích pracovníků. Soustavná péče o rozvoj managementu první linie je cestou k úspěchu.

 • Naučit se účinně vést formální rozhovory se svými podřízenými.
 • Pochopit příčiny konfliktů na pracovišti a naučit se je účinně řešit.
 • Pochopit vztahy mezi výrobními a logistickými činnostmi.
 • Pochopit zásady efektivní manipulace s materiálem.
 • Naučit se zhodnotit pracoviště s ohledem na ergonomické aspekty.

Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců. Doporučeno účastníkům kurzů "Mistr - úroveň I a II".

Vedení rozhovorů se zaměstnanci

 • rozhovor jako zvláštní forma komunikace,
 • význam rozhovorů v práci mistra, základní typy,
 • příprava a vedení přijímacího, vytýkacího, hodnoticího a propouštěcího rozhovoru,
 • praktický výcvik.

Řešení konfliktů v praxi

 • zdroje a příčiny konfliktů,
 • dopad konfliktů na pracovníky,
 • sebeovládání, omezování neshod,
 • postupy při řešení konfliktů,
 • praktický výcvik.

Logistika pro mistry

 • logistika v podniku a zásoby,
 • logistika v podniku a čas,
 • proces výroby dílů a proces kompletace výrobků,
 • logistický proces plánování výroby,
 • logistický proces zásobování výroby materiálem,
 • expedice výrobků.

Zlepšování pracovišť

 • co je to ergonomie a proč je důležitá,
 • antropometrie a její význam při návrhu a hodnocení pracoviště,
 • parametry pracoviště, které je nutné optimalizovat,
 • optimalizace prostorového uspořádání pracovišť,
 • limity a zásady při projektování manipulace s materiálem,
 • vybrané ergonomické analýzy pro optimalizaci pracovišť.

Interaktivní výklad s diskuzí, modelové situace, cvičení, trénink se zpětnou vazbou, workshop.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Martin Ž., LINDAB s.r.o.

Excelentní forma semináře!

 • září + říjen 2022, školí PhDr. Václava Lomberská, Petr Karkovský, doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:12.09.2022-13.09.2022
06.10.2022-07.10.2022
Kat. číslo:122309
Cena bez DPH:15600.00 Kč
Cena s DPH:18876.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené