Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Mistr - úroveň III

Moderní podnik systematicky pečuje o profesní růst svých vedoucích pracovníků. Soustavná péče o rozvoj managementu první linie je cestou k úspěchu.

Cíle

 • Naučit se účinně vést formální rozhovory se svými podřízenými.
 • Pochopit příčiny konfliktů na pracovišti a naučit se je účinně řešit.
 • Pochopit vztahy mezi výrobními a logistickými činnostmi.
 • Pochopit zásady efektivní manipulace s materiálem.
 • Naučit se zhodnotit pracoviště s ohledem na ergonomické aspekty.

Určeno

Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců. Doporučeno účastníkům kurzů "Mistr - úroveň I a II".

Obsah

Vedení rozhovorů se zaměstnanci

 • rozhovor jako zvláštní forma komunikace,
 • význam rozhovorů v práci mistra, základní typy,
 • příprava a vedení přijímacího, vytýkacího, hodnoticího a propouštěcího rozhovoru,
 • praktický výcvik.

Řešení konfliktů v praxi

 • zdroje a příčiny konfliktů,
 • dopad konfliktů na pracovníky,
 • sebeovládání, omezování neshod,
 • postupy při řešení konfliktů,
 • praktický výcvik.

Logistika pro mistry

 • logistika v podniku a zásoby,
 • logistika v podniku a čas,
 • proces výroby dílů a proces kompletace výrobků,
 • logistický proces plánování výroby,
 • logistický proces zásobování výroby materiálem,
 • expedice výrobků.

Zlepšování pracovišť

 • co je to ergonomie a proč je důležitá,
 • antropometrie a její význam při návrhu a hodnocení pracoviště,
 • parametry pracoviště, které je nutné optimalizovat,
 • optimalizace prostorového uspořádání pracovišť,
 • limity a zásady při projektování manipulace s materiálem,
 • vybrané ergonomické analýzy pro optimalizaci pracovišť.

Pozn.: Po absolvování všech úrovní kurzu "Mistr I - IV" získá účastník po úspěšném složení závěrečné certifikační zkoušky "Certifikát Gradua-CEGOS".

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, modelové situace, cvičení, trénink se zpětnou vazbou, workshop.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:25.10.2018-26.10.2018
21.11.2018-22.11.2018
Kat. číslo:182317
Cena s DPH 21%:15972.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků