Řízení výroby

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Výroba


Řízení výroby bylo, je a bude nejvýznamnější oblastí všech výrobních podniků. Ve výrobě se totiž projevují nedokonalosti a nedostatky procesů - administrativních, logistických, obchodních a dalších tím, že požadovaný výrobek zákazníkem nebyl dodán dle jeho požadavků. Z těchto a dalších důvodů je a musí být řízení výroby, včetně včasného zajištění potřebnými zdroji, strategickým úkolem všech útvarů a zaměstnanců podniku.

Cílem kurzu je pokusit se na případových studiích ukázat na časté rezervy v rámci řízení výroby, a nastínit, jak tyto rezervy využít ve prospěch zvýšení efektivity celého výrobního systému. Konkrétně se bude jednat o následující cíle a jiné:

 • zdokonalit se v efektivním plánování výroby ve vazbě na typ výroby,
 • jak řídit výrobu a související oblasti,
 • naučit se správně využívat normy spotřeby práce a zkracovat průběžnou dobu výroby,
 • nastavit efektivní systém evidence a informačního zajištění výrobního procesu,
 • pochopit význam evidence pro ovlivňování nákladů ve výrobě.

Vedoucím pracovních týmů, vedoucím provozů, dílen a mistrům výrobních podniků.

Činitelé výroby a jejich význam

 • výroba a výrobní program,
 • výrobní ukazatele pro hodnocení výroby - OEE, PPM, Produktivita,
 • ekonomické pojetí výroby,
 • zajištění výroby - energie, nářadí, údržba atd.

Standardní normativy operativního řízení výroby

 • velikost výrobní dávky,
 • výrobní takt a rytmus,
 • průběžná doba výroby,
 • zásoby rozpracované výroby.

Plánování výroby

 • systém tahu a tlaku ve výrobě,
 • prostorové uspořádání výroby,
 • velikost dávky a její vliv na rozpracovanost, mezioperační zásoba,
 • zásobování výroby.

Řízení výrobního procesu

 • uvolnění zakázky,
 • rozvrh práce,
 • metody řízení výrobního procesu,
 • informační toky při řízení výroby.

Systémy plánování a řízení výroby

 • MRP I, MRP II,
 • ERP (Energie Resources Planning),
 • Kanban,
 • JIT (Just in Time),
 • OPT (Optimized Production Technology),
 • APS (Advanced Planning and Scheduling),
 • Push a Pull systémy,
 • CIM.

Interaktivní výklad, příklady, případové studie.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Radek Ž., Synthesia, a.s.

Věcné, zajímavé a srozumitelné školení.

Bohuslav P., Haselmeier s.r.o.

Výhoda výměny zkušeností účastníků z různých typů výroby.

 • Řízení výroby (119.23KB)
  • 1. - 2. 10. 2019, Praha, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
  • 18. - 19. 11. 2019, Praha, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
  Místo konání:Praha
  Dny:2
  Termín:18.11.2019-19.11.2019
  Kat. číslo:192323
  Cena bez DPH:7600.00
  Cena s DPH:9196.00
  Vybrat tento termín
  Počet účastníků

  Top kurzy


  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené