Inovativní vzdělávání
a poradenství

Řízení výroby

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Výroba


Řízení výroby bylo, je a bude nejvýznamnější oblastí všech výrobních podniků. Ve výrobě se totiž projevují nedokonalosti a nedostatky procesů - administrativních, logistických, obchodních a dalších tím, že požadovaný výrobek zákazníkem nebyl dodán dle jeho požadavků. Z těchto a dalších důvodů je a musí být řízení výroby, včetně včasného zajištění potřebnými zdroji, strategickým úkolem všech útvarů a zaměstnanců podniku.

Cílem kurzu je pokusit se na případových studiích ukázat na časté rezervy v rámci řízení výroby a nastínit, jak tyto rezervy využít ve prospěch zvýšení efektivity celého výrobního systému. Konkrétně se bude jednat o následující cíle a jiné:

 • zdokonalit se v efektivním plánování výroby ve vazbě na typ výroby,
 • jak implementovat prvky robotizace a automatizace,
 • naučit se správně využívat normy spotřeby práce a zkracovat průběžnou dobu výroby,
 • nastavit efektivní systém evidence a informačního zajištění výrobního procesu,
 • pochopit význam evidence pro ovlivňování nákladů ve výrobě.

Vedoucím pracovních týmů, vedoucím provozů, dílen a mistrům výrobních podniků.

Činitelé výroby a jejich význam

 • výroba a výrobní program,
 • výrobní ukazatele pro hodnocení výroby - OEE, PPM, produktivita,
 • ekonomické pojetí výroby,
 • zajištění výroby - energie, nářadí, údržba atd.

Řízení výrobního procesu

 • uvolnění zakázky, rozvrh práce,
 • metody řízení výrobního procesu,
 • prostorové uspořádání výroby,
 • informační toky při řízení výroby.

Moderní výroba

 • změny v systému řízení,
 • výrobní data a jejich zpracování,
 • automatizace a robotizace,
 • digitalizace a implementace nových nástrojů.

Plánování a operativní řízení výroby

 • systém tahu a tlaku ve výrobě,
 • velikost dávky a její vliv na rozpracovanost,
 • zásobování výroby, mezioperační zásoba,
 • průběžná doba výroby.

Systémy plánování a řízení výroby

 • MRP I, MRP II,
 • ERP (Energie Resources Planning),
 • Kanban, JIT (Just in Time),
 • Push a Pull systémy.

Interaktivní výklad, příklady, případové studie.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Tomáš R., První obalová spol. s r.o.

Přesné a srozumitelné vysvětlení, dobré náměty do praxe, spokojenost se získanými poznatky.

Radek Ž., Synthesia, a.s.

Věcné, zajímavé a srozumitelné školení.

Bohuslav P., Haselmeier s.r.o.

Výhoda výměny zkušeností účastníků z různých typů výroby.

 • březen 2024, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
 • květen 2024, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
 • říjen 2024, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:29.05.2024-30.05.2024
Kat. číslo:142313
Cena bez DPH:9800.00 Kč
Cena s DPH:11858.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:07.10.2024-08.10.2024
Kat. číslo:142314
Cena bez DPH:9800.00 Kč
Cena s DPH:11858.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené