Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Základy controllingu pro manažery neekonomy - řízení pomocí fyzických výkonů

Controlling je jedním z nejfrekventovanějších slov současného managementu. Jeho využívání je však převážně soustředěno do ekonomických útvarů a výrobní, ale i obchodní, logistické, eventuelně další oblasti managementu chápou controlling jako něco vzdáleného až okrajového. Právě pro tyto oblasti managementu má však být controlling právě tím největším pomocníkem. Manažeři mimo ekonomické útvary nemají většinou dostatek povědomí o potenciálu controllingových mechanizmů řízení, neumějí jej využít a nedokážou často ani po controllingových útvarech správně vyžadovat účinnou podporu. Tento kurz je určen manažerům - neekonomům, kteří se chtějí seznámit s úplným systémem controllingu a jeho použitím pro řízení ve svých útvarech. Mj. kurz slouží také k tomu, aby si manažeři uvědomili výrazně nový prvek v řízení - řízení pomocí fyzických výkonů ? který uvolňuje kreativitu, samostatnost a odpovědnost a daleko přesněji umožňuje vymezení pravomocí v řídicích strukturách.

Cíle

 • Posluchači se seznámí s moderním pojetím controllingu jako kvalifikovaného řídicího systému.
 • Dozví se, co vlastně controlling současným manažerům nabízí.
 • Pochopí potenciál a možnosti jednotlivých controllingových postupů a mechanizmů na jednotlivých úrovních managementu.
 • Zlepší své znalosti praktického řízení a seznámí se s praktickými modely, reálně v praxi použitými. (Možnost získání demoverze ukázkových modelů).
 • Naučí se velmi jednoduchým způsobem a velmi rychle hodnotit ekonomický dopad svých rozhodnutí.
 • Budou schopni daleko lépe jednat s ekonomickým ředitelem a controllingovým manažerem.
 • Dokáží snadněji a srozumitelněji přenášet požadavky na podřízené.

Určeno

Výrobním, obchodním, logistickým, ale i personálním a dalším manažerům, kteří nemají ekonomické vzdělání. Kurzu se může ku prospěchu zúčastnit i controllingový manažer, eventuelně ekonom podniku.

Obsah

 • Zpracování nákladů pro manažerské členění a pojetí
 • Princip "řízení pomocí fyzických výkonů"
 • Měření výkonnosti a jeho propojení s ekonomickými výstupy
 • Jednoduchá zobrazení, prezentace a interpretace dosažených výsledků
 • Řízení controllingem - základ moderního nepřímého řízení - zkušenosti z praktického zavádění

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, modelové příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:09.04.2019-09.04.2019
Kat. číslo:190609
Cena s DPH 21%:4477.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:17.09.2019-17.09.2019
Kat. číslo:190610
Cena s DPH 21%:4477.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:03.12.2019-03.12.2019
Kat. číslo:190611
Cena s DPH 21%:4477.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků