Inovativní vzdělávání
a poradenství

Vyjednávání nejen pro manažery

Manažer kurzuMgr. Jakub Ječný    603 781 024


Většina kurzů se zaměřuje na obchodní vyjednávání, ale neméně důležité je manažerské vyjednávání uvnitř firmy.

Vyjednávání je nepostradatelnou dovedností manažera v jeho každodenních činnostech. Zvládnout umění vyjednávání je nezbytné především pro podniky s pružnými, maticovými strukturami. V těchto případech je vzájemná závislost pracovníků a pracovních týmů ještě větší, i když jejich priority a vidění problému se přirozeně rozcházejí.

 • Po absolvování kurzu budou účastníci schopni zvolit optimální strategii interního vyjednávání, přizpůsobit se situaci v průběhu vyjednávání a použít metody vedoucí ke spolehlivé dohodě dle situace a kontextu.

Především manažerům středního a vyššího managementu a vedoucím projektů. Ti potřebují umět využívat svůj manévrovací prostor, umět přesvědčit, ale také získat podporu od těch, kteří musí ustoupit.

Jak připravit strategii vyjednávání

 • definovat cíle, kterých má být dosaženo,
 • určit svůj manévrovací prostor,
 • definovat, co je v sázce (možné zisky a možné ztráty),
 • analyzovat svůj protějšek, jeho možné zisky a ztráty, jeho profil,
 • vypracovat vyjednávací strategii.

Rozvoj vlastních vyjednávacích schopností

 • poznat své preferované přístupy k vyjednávání,
 • nalézt cesty k větší efektivitě,
 • rozšířit svou pružnost při volbě strategie vyjednávání,
 • vyjasnit si, o čem je možno vyjednávat a o čem ne,
 • zdokonalit své techniky vyjednávání.

Trénink vyjednávacích schopností - řešení reálných situací

 • mít stále na mysli své cíle a svůj manévrovací prostor,
 • jak se dostat ze slepé uličky,
 • jak čelit manipulaci,
 • dosažení dohody,
 • ukončení vyjednávání.

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, hraní rolí, případové studie, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, cvičení, modelové situace, skupinová práce.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Jakub V., Rittal Czech, s.r.o.

Kurz veden zábavnou formou, lektor vyzařuje praktické zkušenosti z oboru. 

Lukáš G., DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Kurz byl zajímavý, měl spád a nenudil.

Hana S., Adient Czech Republic k.s.

Praktická cvičení, spousta nového - rozšíření obzoru.

Jiří S., Medical Technologies CZ a.s.

Procvičil jsem si potřebnou tématiku. Výborné, díky!

Lucie H., Digiteqautomotive s.r.o.

Skvělý a velmi zajímavý kurz! Velmi energický a sympatický lektor se spoustou zkušeností!

Tomáš S., Digiteqautomotive s.r.o.

100% Každopádně toto školení doporučím!

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:18.09.2024-19.09.2024
Kat. číslo:140220
Cena bez DPH:10600.00 Kč
Cena s DPH:12826.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené