Vyjednávání nejen pro manažery

Manažer kurzuMgr. Jakub Ječný    226 006 307

Kategorie Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence


Většina kurzů se zaměřuje na obchodní vyjednávání, ale neméně důležité je manažerské vyjednávání uvnitř firmy. Vyjednávání je nepostradatelnou dovedností manažera v jeho každodenních činnostech. Zvládnout umění vyjednávání je nezbytné především pro podniky s pružnými, maticovými strukturami. V těchto případech je vzájemná závislost pracovníků a pracovních týmů ještě větší, i když jejich priority a vidění problému se přirozeně rozcházejí.
 • Po absolvování kurzu budou účastníci schopni zvolit optimální strategii interního vyjednávání, přizpůsobit se situaci v průběhu vyjednávání a použít metody vedoucí ke spolehlivé dohodě dle situace a kontextu.

Především manažerům středního a vyššího managementu a vedoucím projektů. Ti potřebují umět využívat svůj manévrovací prostor, umět přesvědčit, ale také získat podporu od těch, kteří musí ustoupit.

Jak připravit strategii vyjednávání

 • definovat cíle, kterých má být dosaženo,
 • určit svůj manévrovací prostor,
 • definovat, co je v sázce (možné zisky a možné ztráty),
 • analyzovat svůj protějšek, jeho možné zisky a ztráty, jeho profil,
 • vypracovat vyjednávací strategii.

Rozvoj vlastních vyjednávacích schopností

 • poznat své preferované přístupy k vyjednávání,
 • nalézt cesty k větší efektivitě,
 • rozšířit svou pružnost při volbě strategie vyjednávání,
 • vyjasnit si, o čem je možno vyjednávat a o čem ne,
 • zdokonalit své techniky vyjednávání.

Trénink vyjednávacích schopností - řešení reálných situací

 • mít stále na mysli své cíle a svůj manévrovací prostor,
 • jak se dostat ze slepé uličky,
 • jak čelit manipulaci,
 • dosažení dohody,
 • ukončení vyjednávání.

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, hraní rolí, případové studie, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, cvičení, modelové situace, skupinová práce.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:04.04.2019-05.04.2019
Kat. číslo:190224
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:26.09.2019-27.09.2019
Kat. číslo:190225
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:12.11.2019-13.11.2019
Kat. číslo:190226
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené