Produktivita výroby

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Výroba


Máme za úkol zvýšit produkci výrobků a k tomu nedostaneme ani nové stroje ani novou halu. Nedostaneme ani více lidí a ještě musíme deklarovat, že dokážeme v příštím roce výrobky vyrobit levněji než letos. Na první pohled neřešitelný problém. Pokud se ale podíváme znovu a důkladněji, provedeme potřebné analýzy a rozbory, dokážeme pak sami určit činnosti a procesy, kde plýtváme. Můžeme pak tyto procesy technologicky modernizovat, automatizovat, robotizovat, zlepšovat a tím nejen splnit, ale překročit stanovený cíl.

Cílem je pokusit se zcela objektivně, bez ovlivnění okolními faktory, podívat na vlastní produktivitu a najít rezervy. Tyto rezervy pak s využitím moderních nástrojů odstranit a docílit zvýšení produktivity procesů, útvarů, výroby či celého podniku.

 • Naučit se analyzovat stav produktivity,
 • zdokonalit se v nacházení zdrojů pro zvyšování produktivity,
 • seznámit se s účinnými manažerskými nástroji, které vedou ke zvýšení produktivity práce,
 • účastníky vybavit nástroji k nastartování procesu trvalého zvyšování produktivity.

Vedoucím pracovníkům výrobních podniků. Dále pak konstruktérům a technologům výrobních podniků, pracovníkům přípravy výroby a všem ostatním, kteří se zabývají problémy produktivity v celém procesu výroby.

Efektivita, výkonnost a produktivita

 • jak konkrétně chápat tyto pojmy,
 • základní cíl podniku a cesty, které k němu vedou,
 • produktivita a jak ji měřit,
 • jak měřit produktivitu práce.

Produktivita ve výrobě

 • jak probíhá hodnototvorný proces v podniku,
 • měření produktivity pracovišť - produkce vyjádřená na m2, ks, počet operátorů,
 • mapování toku hodnot a určení činností přidávajících hodnotu,
 • výrobní systém Toyota,
 • buňková a linková výroba,
 • nejčastější chyby a nedostatky současných návrhů.

Možnosti zvyšování produktivity práce

 • metody štíhlé výroby,
 • maximalizace využití prostoru,
 • eliminace činností nepřidávajících hodnotu,
 • kombinace počtu pracovníků na pracovišti,
 • zlepšování montážních a výrobních linek,
 • využití výrobních kapacit.

Co brání zvyšování produktivity 

 • otázky při zvyšování produktivity,
 • základní problémy při snaze o zvýšení produktivity,
 • cyklus P-D-C-A,
 • ukázka praktických aplikací.

Výklad, diskuze, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Michal N., EFAFLEX-CZ s.r.o.

Perfektní, zkušený lektor!

Jana B., FOXCONN CZ, s.r.o.

Vynikající praktické dovednosti lektora.

Petr M., Lisovna plastů, spol. s r.o.

V praxi určitě uplatním různé nápady jak od lektora, tak i od kolegů jiných firem.

 • Produktivita výroby (121.779KB)
  • 29. - 30. 10. 2019, Praha, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
  • 2. - 3. 12. 2019, Praha, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
  Místo konání:Praha
  Dny:2
  Termín:29.10.2019-30.10.2019
  Kat. číslo:192334
  Cena bez DPH:7600.00
  Cena s DPH:9196.00
  Vybrat tento termín
  Místo konání:Praha
  Dny:2
  Termín:02.12.2019-03.12.2019
  Kat. číslo:192335
  Cena bez DPH:7600.00
  Cena s DPH:9196.00
  Vybrat tento termín
  Počet účastníků

  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené