Inovativní vzdělávání
a poradenství

Produktivita výroby

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Výroba


V rámci dodavatelsko-odběratelských smluv jsou dnes zcela běžné klauzule o každoročním snižování ceny za jednotku produkce - za výrobek či polotovar. Toho ovšem nelze při nárůstu cen vstupů dosáhnout jinak než zvyšováním efektivity, produktivity a výkonnosti vlastních procesů. Pokud tedy chceme v rámci svých činností zlepšovat současné procesy v podniku, musíme je nejprve umět změřit. Následně jsme schopni s využitím analytických metod a nástrojů nalézt rezervy, jejichž využití nám přinese zvýšení efektivity, nebo chceme-li, produktivity. Celý systém je dále nutné nastavit a udržovat tak, aby byl schopen trvalého zlepšování.

Cílem je pokusit se zcela objektivně, bez ovlivnění okolními faktory, podívat na vlastní produktivitu a najít rezervy. Tyto rezervy pak s využitím moderních nástrojů odstranit a docílit zvýšení produktivity procesů, útvarů, výroby či celého podniku.

 • Naučit se analyzovat stav produktivity,
 • zdokonalit se v nacházení zdrojů pro zvyšování produktivity,
 • seznámit se s účinnými manažerskými nástroji, které vedou ke zvýšení produktivity práce,
 • účastníky vybavit nástroji k nastartování procesu trvalého zvyšování produktivity.

Vedoucím pracovníkům výrobních podniků. Dále pak konstruktérům a technologům výrobních podniků, pracovníkům přípravy výroby a všem ostatním, kteří se zabývají problémy produktivity v celém procesu výroby.

Efektivita, výkonnost a produktivita

 • jak konkrétně chápat tyto pojmy,
 • základní cíl podniku a cesty, které k němu vedou,
 • produktivita a jak ji měřit,
 • jak měřit produktivitu práce.

Produktivita ve výrobě

 • jak probíhá hodnototvorný proces v podniku,
 • měření produktivity pracovišť - produkce vyjádřená na m2, ks, počet operátorů,
 • mapování toku hodnot a určení činností přidávajících hodnotu,
 • výrobní systém Toyota,
 • buňková a linková výroba,
 • nejčastější chyby a nedostatky současných návrhů.

Možnosti zvyšování produktivity práce

 • metody štíhlé výroby,
 • maximalizace využití prostoru,
 • eliminace činností nepřidávajících hodnotu,
 • kombinace počtu pracovníků na pracovišti,
 • zlepšování montážních a výrobních linek,
 • využití výrobních kapacit.

Co brání zvyšování produktivity 

 • otázky při zvyšování produktivity,
 • základní problémy při snaze o zvýšení produktivity,
 • cyklus P-D-C-A,
 • ukázka praktických aplikací.

Výklad, diskuze, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ondřej R., ELGAS, s.r.o. Pardubice

Profesionální prezentace lektora, perfektní znalosti a přednes. Určitě se přihlásím na další kurz a všude doporučím.

Michal E., Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o.

Lektor splnil veškerá očekávání!

Michal N., EFAFLEX-CZ s.r.o.

Perfektní, zkušený lektor!

Jana B., FOXCONN CZ, s.r.o.

Vynikající praktické dovednosti lektora.

Petr M., Lisovna plastů, spol. s r.o.

V praxi určitě uplatním různé nápady jak od lektora, tak i od kolegů jiných firem.

 • březen 2023, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
 • červen 2023, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
 • říjen 2023, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:28.03.2023-29.03.2023
Kat. číslo:132323
Cena bez DPH:9200.00 Kč
Cena s DPH:11132.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:19.06.2023-20.06.2023
Kat. číslo:132324
Cena bez DPH:9200.00 Kč
Cena s DPH:11132.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:09.10.2023-10.10.2023
Kat. číslo:132325
Cena bez DPH:9200.00 Kč
Cena s DPH:11132.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené