Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Produktivita výroby

V rámci dodavatelsko-odběratelských smluv jsou dnes zcela běžné klauzule o každoročním snižování ceny za jednotku produkce - za výrobek či polotovar. Toho ovšem nelze při nárůstu cen vstupů dosáhnout jinak než zvyšováním efektivity, produktivity a výkonnosti vlastních procesů. Pokud tedy chceme v rámci svých činností zlepšovat současné procesy v podniku, musíme je nejprve umět změřit. Následně jsme schopni s využitím analytických metod a nástrojů nalézt rezervy, jejichž využití nám přinese zvýšení efektivity, nebo chceme-li, produktivity. Celý systém je dále nutné nastavit a udržovat tak, aby byl schopen trvalého zlepšování.

Cíle

Cílem je pokusit se zcela objektivně, bez ovlivnění okolními faktory, podívat na vlastní produktivitu a najít rezervy. Tyto rezervy pak s využitím moderních nástrojů odstranit a docílit zvýšení produktivity procesů, útvarů, výroby či celého podniku.

 • Naučit se analyzovat stav produktivity,
 • zdokonalit se v nacházení zdrojů pro zvyšování produktivity,
 • seznámit se s účinnými manažerskými nástroji, které vedou ke zvýšení produktivity práce,
 • účastníky vybavit nástroji k nastartování procesu trvalého zvyšování produktivity.

Určeno

Vedoucím pracovníkům výrobních podniků. Dále pak konstruktérům a technologům výrobních podniků, pracovníkům přípravy výroby a všem ostatním, kteří se zabývají problémy produktivity v celém procesu výroby.

Obsah

Efektivita, výkonnost a produktivita

 • jak konkrétně chápat tyto pojmy,
 • základní cíl podniku a cesty, které k němu vedou,
 • produktivita a jak ji měřit,
 • jak měřit produktivitu práce.

Produktivita ve výrobě

 • jak probíhá hodnototvorný proces v podniku,
 • měření produktivity pracovišť - produkce vyjádřená na m2, ks, počet operátorů,
 • mapování toku hodnot a určení činností přidávajících hodnotu,
 • výrobní systém Toyota,
 • buňková a linková výroba,
 • nejčastější chyby a nedostatky současných návrhů.

Možnosti zvyšování produktivity práce

 • metody štíhlé výroby,
 • maximalizace využití prostoru,
 • eliminace činností nepřidávajících hodnotu,
 • kombinace počtu pracovníků na pracovišti,
 • zlepšování montážních a výrobních linek,
 • využití výrobních kapacit.

Co brání zvyšování produktivity 

 • otázky při zvyšování produktivity,
 • základní problémy při snaze o zvýšení produktivity,
 • cyklus P-D-C-A,
 • ukázka praktických aplikací.

Metodika

Výklad, diskuze, příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:České Budějovice
Dny:2
Termín:25.03.2019-26.03.2019
Kat. číslo:192332
Cena s DPH 21%:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:06.05.2019-07.05.2019
Kat. číslo:192333
Cena s DPH 21%:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:29.10.2019-30.10.2019
Kat. číslo:192334
Cena s DPH 21%:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:02.12.2019-03.12.2019
Kat. číslo:192335
Cena s DPH 21%:9196.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků