Inovativní vzdělávání
a poradenství

Mistr - úroveň IV

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Výroba


Neustálý rozvoj managementu v první linii řízení je požadavkem doby. O budoucím úspěchu firmy může rozhodnout pouze dokonale připravený personál, který bude schopen pružně reagovat na proměnlivé situace. Personál, který je schopen hledat nová řešení a přijímat odvážná rozhodnutí.

 • Naučit se lépe využívat pracovní čas pomocí metod řízení času a najít a odstranit své "zloděje času".
 • Dozvědět se, jak čelit pracovnímu stresu, naučit se tento stres odstranit nebo jej podstatně snížit.
 • Prohloubit ekonomické myšlení a naučit se ekonomickému pohledu na své pracoviště.

Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců a absolventům kurzů "Mistr - úroveň I - III".

Řízení času a zvládání stresu v práci mistra

 • čas jako významný faktor našeho života,
 • metody využívaní času, "zloději času", stanovení priorit, křivky výkonu a rušení,
 • možnosti úspor času a zvyšování efektivity práce na pracovišti,
 • zdroje stresu v životě a zaměstnání,
 • možnosti snižování stresu na pracovišti.

Ekonomika v praxi mistra

 • ekonomické zobrazení hospodaření podniku,
 • oběh, úplnost a včasnost dokladů,
 • náklady, jejich struktura a vztah k výrobnímu procesu,
 • jak řídit náklady na svém pracovišti,
 • význam manažera v první linii pro úspěšné řízení nákladů.

Interaktivní výklad s diskuzí, modelové situace, cvičení, autodiagnostický test, trénink se zpětnou vazbou, workshop.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:20.11.2023-21.11.2023
Kat. číslo:132311
Cena bez DPH:8400.00 Kč
Cena s DPH:10164.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené