Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Adaptační proces nových zaměstnanců - praktický workshop

I v dnešní době, kdy většina HR procesů je již opravdu na velmi vyspělé úrovni, se často setkáváme s tím, že nový kolega, o stážistovi nemluvě, přichází na pracoviště a nikdo z jeho kolegů pořádně netuší, co vlastně s ním. Lidé okolo nováčka mají své práce nad hlavu, úkoly a informace se předávají ve shonu. Pracovník se cítí demotivován, nezvládá své úkoly tak dobře, jak by mohl a často se toto úvodní rozladění odráží i na pracovních vztazích.

Cíle

  • V rámci praktického pracovního workshopu se účastníci na případové studii fiktivní organizace naučí pochopit význam procesu sociální i profesní adaptace a rámcově zpracovat adaptační program se všemi jeho náležitostmi.

Určeno

Manažerům všech úrovní řízení a pracovníkům personálních útvarů odpovídajícím za výběr a adaptaci zaměstnanců.

Obsah

Problematika adaptace nově přijatých zaměstnanců v podmínkách organizace

  • specifika sociální a profesní adaptace. 

Adaptační programy

  • jejich význam, sestavení a uvedení do personální praxe, vyhodnocení. 

Design integračního programu

Integrační příručka, orientační balíček

Role HR manažera v procesu orientace a role manažerů

Plán zaškolování

Adaptace jako dlouhodobý proces

Vyhodnocování procesu integrace a adaptace

Příklady a jejich rozbor

Metodika

Workshop je veden interaktivně s řadou modelových situací a v jeho průběhu budou účastníci zpracovávat případovou studii, na které si již v rámci semináře ověří získané znalosti v praxi.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.czI v dnešní době, kdy většina HR procesů je již opravdu na velmi vyspělé úrovni, se často setkáváme s tím, že nový kolega, o stážistovi nemluvě, přichází na pracoviště a nikdo z jeho kolegů pořádně netuší, co vlastně s ním. Lidé okolo nováčka mají své práce nad hlavu, úkoly a informace se předávají ve shonu. Pracovník se cítí demotivován, nezvládá své úkoly tak dobře, jak by mohl a často se toto úvodní rozladění odráží i na pracovních vztazích.

Cíle

  • V rámci praktického pracovního workshopu se účastníci na případové studii fiktivní organizace naučí pochopit význam procesu sociální i profesní adaptace a rámcově zpracovat adaptační program se všemi jeho náležitostmi.

Určeno

Manažerům všech úrovní řízení a pracovníkům personálních útvarů odpovídajícím za výběr a adaptaci zaměstnanců.

Obsah

Problematika adaptace nově přijatých zaměstnanců v podmínkách organizace

  • specifika sociální a profesní adaptace. 

Adaptační programy

  • jejich význam, sestavení a uvedení do personální praxe, vyhodnocení. 

Design integračního programu

Integrační příručka, orientační balíček

Role HR manažera v procesu orientace a role manažerů

Plán zaškolování

Adaptace jako dlouhodobý proces

Vyhodnocování procesu integrace a adaptace

Příklady a jejich rozbor

Metodika

Workshop je veden interaktivně s řadou modelových situací a v jeho průběhu budou účastníci zpracovávat případovou studii, na které si již v rámci semináře ověří získané znalosti v praxi.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:26.11.2018-26.11.2018
Kat. číslo:180531
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:11.12.2018-11.12.2018
Kat. číslo:181403
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:11.04.2019-11.04.2019
Kat. číslo:190546
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:29.08.2019-29.08.2019
Kat. číslo:190547
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:28.11.2019-28.11.2019
Kat. číslo:190548
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků