Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Efektivní komunikace ve firmě

Tento kurz je zaměřen na zdokonalování efektivní komunikace na různých úrovních a její trénink. Dorozumět se s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými i s obchodními partnery a pozitivně na ně působit je nezbytnou podmínkou úspěšného jednání. Pomůže účastníkům identifikovat silné a slabé stránky v komunikaci a rozvíjet jejich schopnost uspět v různých pracovních situacích.

Cíle

 • Zlepšit úroveň komunikace s podřízenými, nadřízenými, kolegy i s obchodními partnery.

Určeno

Manažerům nižší a střední úrovně, začínajícím manažerům a vedoucím projektů, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Obsah

Komunikační dovednosti jako pracovní nástroj

 • verbální a neverbální komunikace,
 • cíl komunikace,
 • komunikační bariéry,
 • jasné a stručné vyjadřování,
 • aktivní naslouchání,
 • akceptace specifik partnera, empatie,
 • nejčastější chyby v komunikaci,
 • pozitivní komunikace.

Řeč těla a její efektivní využití

 • umění rozpoznat a správně vyhodnotit neverbální komunikaci,
 • využití řeči těla při různých typech jednání.

Komunikační styly - přizpůsobení komunikace situaci a partnerovi

 • autodiagnostika vlastního komunikačního stylu,
 • identifikace partnerova komunikačního stylu,
 • umění přizpůsobit se partnerovi.

Rozvoj interní komunikace

 • efektivní předávání informací mezi odlišnými komunikačními partnery,
 • efektivní přenos informací.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, hraní rolí, soutěže, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, cvičení, modelové situace, skupinová práce, rozbor vzdělávacího DVD.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:11.09.2018-12.09.2018
Kat. číslo:180211
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:2
Termín:16.10.2018-17.10.2018
Kat. číslo:180212
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:05.11.2018-06.11.2018
Kat. číslo:180213
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků