Inovativní vzdělávání
a poradenství

Efektivní komunikace ve firmě

Manažer kurzuMgr. Jakub Ječný    603 781 024


Tento kurz je zaměřen na zdokonalování efektivní komunikace na různých úrovních a její trénink. Dorozumět se s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými i s obchodními partnery a pozitivně na ně působit je nezbytnou podmínkou úspěšného jednání. Pomůže účastníkům identifikovat silné a slabé stránky v komunikaci a rozvíjet jejich schopnost uspět v různých pracovních situacích.

 • Zlepšit úroveň komunikace s podřízenými, nadřízenými, kolegy i s obchodními partnery.

Manažerům nižší a střední úrovně, začínajícím manažerům a vedoucím projektů, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Komunikační dovednosti jako pracovní nástroj

 • verbální a neverbální komunikace,
 • cíl komunikace,
 • komunikační bariéry,
 • jasné a stručné vyjadřování,
 • aktivní naslouchání,
 • akceptace specifik partnera, empatie,
 • nejčastější chyby v komunikaci,
 • pozitivní komunikace.

Řeč těla a její efektivní využití

 • umění rozpoznat a správně vyhodnotit neverbální komunikaci,
 • využití řeči těla při různých typech jednání.

Komunikační styly - přizpůsobení komunikace situaci a partnerovi

 • autodiagnostika vlastního komunikačního stylu,
 • identifikace partnerova komunikačního stylu,
 • umění přizpůsobit se partnerovi.

Rozvoj interní komunikace

 • efektivní předávání informací mezi odlišnými komunikačními partnery,
 • efektivní přenos informací.

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, hraní rolí, soutěže, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, cvičení, modelové situace, skupinová práce, rozbor vzdělávacího DVD.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Markéta J., Porsche Engineering Services, s.r.o.

Profesionální přístup lektorky a skvělá praktická cvičení.

Taťjana K., Ministerstvo vnitra ČR

Kurz byl zajímavý, celkem vyčerpal témata, která jsem očekávala. Jsem spokojená.

Renáta P., Siemens s.r.o.

Kurz byl zajímavý a poutavý, v praxi budu využívat a nejen v práci.

Tomáš S., GEFOS a.s.

Školení předčilo mé očekávání, bylo zajímavé a zábavné.

Michal M., Sécheron Tcheque spol. s r.o.

Výborný kurz, moc děkuji a budu se těšit i na příště!

David M., Sécheron Tcheque spol. s r.o.

Rozšíření obzorů a spousta námětů k zamyšlení. Rád se zúčastním dalších školení.

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:29.09.2021-30.09.2021
Kat. číslo:110209
Cena bez DPH:8500.00 Kč
Cena s DPH:10285.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:08.11.2021-09.11.2021
Kat. číslo:110210
Cena bez DPH:8500.00 Kč
Cena s DPH:10285.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené