Efektivní komunikace ve firmě

Manažer kurzuMgr. Jakub Ječný    226 006 307


Tento kurz je zaměřen na zdokonalování efektivní komunikace na různých úrovních a její trénink. Dorozumět se s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými i s obchodními partnery a pozitivně na ně působit je nezbytnou podmínkou úspěšného jednání. Pomůže účastníkům identifikovat silné a slabé stránky v komunikaci a rozvíjet jejich schopnost uspět v různých pracovních situacích.
 • Zlepšit úroveň komunikace s podřízenými, nadřízenými, kolegy i s obchodními partnery.

Manažerům nižší a střední úrovně, začínajícím manažerům a vedoucím projektů, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Komunikační dovednosti jako pracovní nástroj

 • verbální a neverbální komunikace,
 • cíl komunikace,
 • komunikační bariéry,
 • jasné a stručné vyjadřování,
 • aktivní naslouchání,
 • akceptace specifik partnera, empatie,
 • nejčastější chyby v komunikaci,
 • pozitivní komunikace.

Řeč těla a její efektivní využití

 • umění rozpoznat a správně vyhodnotit neverbální komunikaci,
 • využití řeči těla při různých typech jednání.

Komunikační styly - přizpůsobení komunikace situaci a partnerovi

 • autodiagnostika vlastního komunikačního stylu,
 • identifikace partnerova komunikačního stylu,
 • umění přizpůsobit se partnerovi.

Rozvoj interní komunikace

 • efektivní předávání informací mezi odlišnými komunikačními partnery,
 • efektivní přenos informací.

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, hraní rolí, soutěže, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, cvičení, modelové situace, skupinová práce, rozbor vzdělávacího DVD.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Markéta J., Porsche Engineering Services, s.r.o.

Profesionální přístup lektorky a skvělá praktická cvičení.

Taťjana K., Ministerstvo vnitra ČR

Kurz byl zajímavý, celkem vyčerpal témata, která jsem očekávala. Jsem spokojená.

Renáta P., Siemens s.r.o.

Kurz byl zajímavý a poutavý, v praxi budu využívat a nejen v práci.

Tomáš S., GEFOS a.s.

Školení předčilo mé očekávání, bylo zajímavé a zábavné.

Michal M., Sécheron Tcheque spol. s r.o.

Výborný kurz, moc děkuji a budu se těšit i na příště!

David M., Sécheron Tcheque spol. s r.o.

Rozšíření obzorů a spousta námětů k zamyšlení. Rád se zúčastním dalších školení.

 • 17. - 19. 9. 2019, Praha, školí Martina Málková
 • 5. - 6. 11. 2019, Praha, školí Mgr. Jana Bilíková
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:05.11.2019-06.11.2019
Kat. číslo:190212
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené