Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Vedení a facilitace pracovních porad

Pracovní porady jsou podstatnou součástí firemního života. Poskytují rovněž příležitost pro rozvíjení pozitivních pracovních vztahů a zvyšování efektivity týmu. Tento program je připraven k procvičení efektivních postupů, zvládnutí techniky facilitace, osvojení si nástrojů vzájemné komunikace, které jsou nezbytné pro dosažení žádoucího cíle.

Cíle

 • Absolvent kurzu si osvojí techniky facilitace jako prostředku pro dosažení žádoucího cíle v pracovní skupině, seznámí se s nástroji, které umožní stanovit účel porady a její specifické cíle, připravit, strukturovat a vést poradu tak, aby nedocházelo ke ztrátě času, jasně prezentovat své nápady, podporovat a řídit aktivitu všech účastníků porady.

Určeno

Manažerům, týmovým vedoucím a vedoucím projektů, kteří řídí, vedou týmovou práci, porady, meetingy a řešitelské týmy a i ostatním jejich kolegům.

Obsah

Porada jako nástroj vedení a efektivní komunikace

 • různé typy porad, jejich účel a cíle,
 • scénář, časový a tematický harmonogram,
 • zásady přípravy a efektivní metody řízení,
 • materiální příprava a organizace,
 • nastavení komunikace a komunikační prostředky,
 • metody týmového rozhodování,
 • role, úloha iniciátora meetingu,
 • zápis, úkoly, odpovědnosti.

Rozvoj facilitačních dovedností

 • facilitace skupinového procesu,
 • role facilitátora,
 • hledání nových možností a řešení,
 • připravenost ke konstruktivní zpětné vazbě,
 • jednání s problémovými účastníky.

Trénink facilitace a vedení porad

 • moderace, facilitace,
 • zapojení všech účastníků,
 • motivace ke spolupráci,
 • vypořádání se s neefektivní komunikací,
 • dovednost prezentovat vlastní názor.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, hraní rolí, cvičení, skupinová práce, modelové situace, prezentace.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:22.10.2018-23.10.2018
Kat. číslo:180271
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:19.11.2018-20.11.2018
Kat. číslo:180272
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků