Řešení konfliktů

Kategorie Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence


Každý manažer by měl rozumět konfliktům a umět je řešit. Tento kurz umožní účastníkům lépe porozumět vzniku, průběhu i významu konfliktů. Absolvent kurzu se naučí rozlišit typy konfliktů, přehodnotit své strategie jejich zvládání a naučí se efektivnímu řešení konfliktů.
 • Absolvent kurzu bude schopen definovat příčiny konfliktů a jejich vliv na efektivitu týmu, vytvářet strategie jejich účinného zvládání, podporovat a řídit konstruktivní konflikty ve svém týmu, hledat cesty pro zlepšení podmínek tak, aby nevznikaly destruktivní konflikty. Naučí se analyzovat své chování v zátěžové situaci, účinně se prosazovat při plném respektování svého okolí a lépe zvládat své emoce v zátěžových situacích.

Manažerům středních a vyšších pozic, projektovým manažerům, všem členům pracovních týmů, kteří se chtějí naučit řídit konflikty způsobem vedoucím ke zvýšení efektivity jejich týmu a eliminovat nežádoucí konflikty.

Konflikty v týmech a podniku

 • příčiny konfliktů v týmech,
 • jejich následky a dopady,
 • typy konfliktů.

Předcházení konfliktům

 • včasné rozpoznání blížícího se konfliktu,
 • možnosti jeho odvrácení,
 • zvládání emocí.

Role manažera v konfliktních situacích

 • strategie zvládání konfliktů,
 • styly řešení konfliktů.

Techniky řízení a řešení konfliktů

 • autodiagnostika stylů řešení konfliktů,
 • optimalizace stylu komunikace,
 • aktivní naslouchání,
 • konstruktivní kritika.

Zvládání negativního chování, omezování osobních neshod

 • zvládání manipulativního a agresivního chování.

Trénink zvládání konfliktních situací

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, manažerské hry, cvičení, modelové situace, skupinová práce, workshop.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:14.03.2019-15.03.2019
Kat. číslo:190218
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Hradec Králové
Dny:2
Termín:14.05.2019-15.05.2019
Kat. číslo:190219
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:20.06.2019-21.06.2019
Kat. číslo:190220
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:03.10.2019-04.10.2019
Kat. číslo:190221
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:07.11.2019-08.11.2019
Kat. číslo:190222
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:05.12.2019-06.12.2019
Kat. číslo:190223
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené