Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Time Management

Kurz je zaměřen na zvýšení efektivity práce manažera pomocí správného plánování, využívání času a rozvoje kompetencí jeho týmu pomocí delegování.

Cíle

 • Absolvent kurzu bude schopen správně si stanovit priority, efektivně plánovat v různém časovém horizontu, chápat delegování jako nástroj rozvoje vlastního týmu i snížení svého časového zatížení.

Určeno

Manažerům všech řídicích úrovní, kteří potřebují efektivně plánovat a využívat svůj čas a rozvíjet svůj tým, ale také odborným pracovníkům, obchodníkům a všem, kteří chtějí svůj čas využívat skutečně efektivně.

Obsah

Time Management IV. generace

Sebepoznání - jak využívám svůj čas - co znamená být efektivní?

 • nároky na čas dle zastávané pracovní pozice,
 • hledání "zlodějů času",
 • práce se snímky dne.

Vedení - stanovení priorit a zadávání úkolů

 • rozlišení úkolů z hlediska naléhavosti a důležitosti,
 • identifikace úkolů nejvyššího významu,
 • respektování biorytmu při plánování dne,
 • efektivní zadávání úkolů a jejich kontrola.

Řízení - plánování času a návaznost na práci s cíli

 • work-life balance,
 • plánování v různém časovém horizontu.

Delegování

 • jako nástroj řízení,
 • jako nástroj rozvoje svého týmu,
 • jako zdroj vlastního času,
 • pravidla správného delegování.

Prevence a zvládání stresu

 • snižování časového stresu,
 • základní relaxační techniky.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, diskuze ve dvojicích, facilitované sdílení, skupinová práce, workshop, cvičení, rozbor vzdělávacího DVD.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:18.03.2019-19.03.2019
Kat. číslo:190269
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:2
Termín:14.05.2019-15.05.2019
Kat. číslo:190270
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:10.06.2019-11.06.2019
Kat. číslo:190271
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:19.09.2019-20.09.2019
Kat. číslo:190272
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:08.10.2019-09.10.2019
Kat. číslo:190273
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:2
Termín:04.11.2019-05.11.2019
Kat. číslo:190274
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:25.11.2019-26.11.2019
Kat. číslo:190275
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků