Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Prezentační dovednosti

Umíte srozumitelně a poutavě vyjádřit svou myšlenku? Je pro Vás formální i neformální prezentace stresujícím zážitkem? Úspěšná a efektivní prezentace Vám umožní nejen předat své myšlenky a získat partnery pro své názory, ale zvyšuje i profesionální úroveň a prestiž prezentujícího.

Cíle

 • Absolvent kurzu bude schopen identifikovat účel prezentace a cíl, jehož chce dosáhnout, prezentaci logicky strukturovat, připravit si přesvědčivé argumenty, přizpůsobit prezentaci typu a potřebám posluchačů, vybrat a připravit nejvhodnější vizuální prostředky dané prezentace, zlepšit své řečnické dovednosti včetně reakcí na otázky a lépe psychicky zvládnout vystupování na veřejnosti.

Určeno

Všem, kteří potřebují ve své práci efektivně vystupovat na veřejnosti.

Obsah

Příprava prezentace

 • stanovení cíle,
 • analýza posluchačů,
 • základní body obsahu,
 • příprava účinných argumentů,
 • příprava vizuální podpory.

Faktory ovlivňující kvalitní provedení prezentace

 • jak si získat a udržet pozornost posluchačů,
 • jak podpořit jejich zapamatování,
 • technika řeči - podpora rozvoje verbální komunikace,
 • řeč těla - základy neverbální komunikace,
 • rétorika,
 • jak se zbavit trémy.

Komunikace s posluchači

 • práce s otázkami,
 • nepříjemné typy posluchačů,
 • práce s emocemi.

Trénink různých typů prezentace

 • vyhodnocení dosažení cíle,
 • tipy a triky,
 • vizualizace,
 • zpětná vazba lektora i skupiny.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, prezentace, videotrénink se zpětnou vazbou, cvičení, modelové situace, skupinová práce, rozbor vzdělávacího DVD.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:01.11.2018-02.11.2018
Kat. číslo:180245
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků