Emoční inteligence a její využití v pracovním prostředí


Stává se Vám, že před náročným jednáním víte přesně, co by bylo vhodné udělat, připravíte si argumenty i taktiku, ale když pak dojde na "lámání chleba", je to v praxi nesnadné realizovat? Máte dojem, že se Vám v práci opakují některé nepříjemné situace a rádi byste zjistili, proč tomu tak je a jak s nimi zacházet? Rádi byste porozuměli hlubším motivům Vašeho chování a dosáhli tak vyšší schopnosti ho ovlivňovat? K tomu všemu Vám může pomoci tento kurz.
 • Absolvent kurzu více porozumí svým emocím a naučí se s nimi co nejlépe pracovat, naučí se odhalovat a korigovat automatické vzorce chování, zlepší své schopnosti zvládat vlastní emoce a emoce druhých lidí, naučí se některým technikám úspěšného jednání s druhými lidmi a zvládání emočně náročných situací.

Všem pracovníkům a manažerům, kteří se chtějí dozvědět více o svém emočním potenciálu, zlepšit zvládání svých emocí a emocí druhých lidí. Kurz je zaměřen i na hlubší sebepoznání a další zdokonalení svých sociálních dovedností.

Definice pojmu "emoční inteligence"

 • odlišení EQ od IQ a typu osobnosti člověka,
 • základní prvky emoční inteligence,
 • rozvoj emoční inteligence,
 • jak emocím rozumět a jak je využít.

Emoční dovednosti

 • sebeuvědomění, sebevědomí, sebejistota a naše osobnost,
 • proces lepšího sebepoznání,
 • uvědomění si svých silných stránek a rezerv v oblasti emoční inteligence,
 • Robinsonova metoda změny myšlení.

Sebeovládání - kontrola emocí

 • ovládnutí nekontrolovaných impulzů a reakcí na různé situace z praxe účastníků,
 • uvědomění si a práce s automatickými myšlenkami a stereotypy,
 • zvládání a kontrola citů,
 • techniky zvládání negativních emocí.

Zlepšení obratnosti ve společenském styku nejen na pracovišti

 • navazování, udržování a rozvoj pracovních i osobních vztahů,
 • vnímání emocí druhých a následná regulace chování k nim,
 • lepší poznání důležitých osob mého současného života.

Sociální uvědomění, cílené jednání

 • jak lépe působit na druhé lidi,
 • využití emočního potenciálu pro dosahování cílů a úspěšné jednání s lidmi,
 • tipy pro cílený rozvoj emoční inteligence.

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, cvičení, modelové situace, skupinová práce.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:21.05.2019-22.05.2019
Kat. číslo:190283
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:2
Termín:17.06.2019-18.06.2019
Kat. číslo:190284
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:04.11.2019-05.11.2019
Kat. číslo:190285
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené