Inovativní vzdělávání
a poradenství

Emoční inteligence a její využití v pracovním prostředí


Stává se Vám, že před náročným jednáním víte přesně, co by bylo vhodné udělat, připravíte si argumenty i taktiku, ale když pak dojde na "lámání chleba", je to v praxi nesnadné realizovat? Máte dojem, že se Vám v práci opakují některé nepříjemné situace a rádi byste zjistili, proč tomu tak je a jak s nimi zacházet? Rádi byste porozuměli hlubším motivům Vašeho chování a dosáhli tak vyšší schopnosti ho ovlivňovat? K tomu všemu Vám může pomoci tento kurz.

 • Absolvent kurzu více porozumí svým emocím a naučí se s nimi co nejlépe pracovat, naučí se odhalovat a korigovat automatické vzorce chování, zlepší své schopnosti zvládat vlastní emoce a emoce druhých lidí, naučí se některým technikám úspěšného jednání s druhými lidmi a zvládání emočně náročných situací.

Všem pracovníkům a manažerům, kteří se chtějí dozvědět více o svém emočním potenciálu, zlepšit zvládání svých emocí a emocí druhých lidí. Kurz je zaměřen i na hlubší sebepoznání a další zdokonalení svých sociálních dovedností.

Definice pojmu "emoční inteligence"

 • odlišení EQ od IQ a typu osobnosti člověka,
 • základní prvky emoční inteligence,
 • rozvoj emoční inteligence,
 • jak emocím rozumět a jak je využít.

Emoční dovednosti

 • sebeuvědomění, sebevědomí, sebejistota a naše osobnost,
 • proces lepšího sebepoznání,
 • uvědomění si svých silných stránek a rezerv v oblasti emoční inteligence,
 • Robinsonova metoda změny myšlení.

Sebeovládání - kontrola emocí

 • ovládnutí nekontrolovaných impulzů a reakcí na různé situace z praxe účastníků,
 • uvědomění si a práce s automatickými myšlenkami a stereotypy,
 • zvládání a kontrola citů,
 • techniky zvládání negativních emocí.

Zlepšení obratnosti ve společenském styku nejen na pracovišti

 • navazování, udržování a rozvoj pracovních i osobních vztahů,
 • vnímání emocí druhých a následná regulace chování k nim,
 • lepší poznání důležitých osob mého současného života.

Sociální uvědomění, cílené jednání

 • jak lépe působit na druhé lidi,
 • využití emočního potenciálu pro dosahování cílů a úspěšné jednání s lidmi,
 • tipy pro cílený rozvoj emoční inteligence.

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, cvičení, modelové situace, skupinová práce.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Jindřich. S., Herbacos Recordati s.r.o.

Lektorka s empatickým přístupem a se zaměřením na praktické a reálné situace, prostor pro sebereflexi. Děkuji za kurz - byl jsem s ním spokojen, dostal jsem ucelený rámec, podněty a inspirace o čem dále přemýšlet a kudy se posouvat.

Miroslav R., Groz-Beckert Czech s.r.o.

Skvělé vedení kurzu, lektorka se spoustou zkušeností - zaměřeno na konkrétní případy.

Kamila J., UNIPETROL RPA, s.r.o.

Bylo to super, skvěle strávené dva dny! Děkuji paní lektorce!

Michal S., ČEZ a.s.

S kurzem jsem byl velice spokojen, byl přínosem k rozvoji mé osobnosti. Paní lektorka byla vynikající!

Jan B., ČEDOK a.s.

Velká kvalita - děkuji za možnost zúčastnit se.

Jana H., ELIT CZ, spol. s r.o.

Kurz jsem si vybrala, splnil mé očekávání - takže super! Spousta nových věcí, podnětů, nápadů k dumání nad tím, jak být spokojenější.

David B., SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o.

Velice zajímavý kurz, nevěděl jsem co očekávat a nyní jsem nadšen. Zajímavé situace, které donutí člověka se nad sebou zamyslet.

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:07.11.2024-08.11.2024
Kat. číslo:140261
Cena bez DPH:10600.00 Kč
Cena s DPH:12826.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené