Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Self Management

Lidský potenciál je téměř neomezený. Mnozí z nás jej však využívají velmi málo - díky různým bariérám, blokům či neschopnosti dlouhodobě a systematicky vést a řídit sám sebe. Přes obrovské pracovní vytížení mají pocit, že "to není to pravé", jsou unaveni, zahlceni a jejich motivace je nízká. Život ubíhá a jejich cíle a sny na poli pracovním či osobním zůstávají pouze v rovině předsevzetí. Tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí posunout více k naplňování svých potřeb a vědomě pracovat na své spokojenosti. Budeme se zabývat tím, co nás nějakým způsobem limituje v dosahování našich osobních vizí, cílů a spokojeného a naplněného života.

Cíle

Absolvent kurzu bude znát základní techniky a principy sebeřízení, bude umět efektivně si stanovovat cíle a umět je také naplňovat, pochopí principy prokrastinace a bude ovládat strategie její prevence, zvýší tak svoji výkonnost díky základním technikám sebekoučování aneb:

 • jak zjistit, co chci a co potřebuji,
 • jak identifikovat strašáky, kteří mě v tom brání,
 • jak to udělat tak, abychom byli s prací spokojeni a bavila nás,
 • jak přestat donekonečna odkládat "nepříjemné" činnosti,
 • jak dlouhodobě udržet bez enormní námahy svoji motivaci,
 • a jaká za to bude odměna.

Určeno

Nejen manažerům, ale všem, kteří čelí tzv. rozhodovací paralýze, mají nadměrné množství úkolů, možností a neumí se orientovat v prioritách. Dále je kurz velice vhodný pro ty, kteří cítí, že často odkládají úkoly a povinnosti a mají problémy se sebemotivací či sebekontrolou.

Obsah

Rozvoj sebepoznávání  

Sebeřízení

 • sebeovládání,
 • sebekoučování, sebezlepšování.

Efektivní stanovování cílů, priorit a osobní vize

 • stanovování krátkodobých a dlouhodobých cílů a jejich systematické plánování.

Sebemotivace

 • vnitřní a vnější motivace,
 • motivace cíli,
 • motivace cestou,
 • vlastní zdroje sebemotivace.

Podpora akceschopnosti

 • jak udělat to, aby nás práce naplňovala.

Management změny

 • nevhodné zvyky a osvojování nových návyků,
 • krizové body na cestě k efektivitě.

Práce s vůlí a psychickou energií

 • účinné prostředky sebekontroly.

Jak zvítězit nad prokrastinací

 • prevence a zvládání prokrastinace.

Konkrétní metody a strategie vedoucí k podpoře sebe sama

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, hraní rolí, cvičení a experimenty, trénink ve dvojicích/skupinách s pozorovatelem, modelové situace, analýza konkrétních problémů a dotazů účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:30.05.2019-31.05.2019
Kat. číslo:190281
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:14.10.2019-15.10.2019
Kat. číslo:190282
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků