Inovativní vzdělávání
a poradenství

Behaviorální interview - aktuální trend ve vedení pohovorů

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Na rozdíl od standardně vedených pohovorů, které posuzují především CV uchazeče a jsou zaměřeny na popis pracovní minulosti, se behaviorální pohovory liší především v technice kladení specifických otázek. Ty nejsou zaměřeny pouze na názor uchazeče nebo kandidáta, ale zejména na popis konkrétního příkladu a jeho chování v konkrétní situaci, kterou již v minulosti prožil nebo v zaměstnání musel řešit. Výsledky z praxe ukazují, že se touto technikou pohovorů vysoce snižuje míra sebestylizace kandidátů. Vyhneme se předem připraveným odpovědím a získáme kvalitní informace o pracovních návycích a dovednostech uchazeče.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • naučit se posuzovat úroveň kompetencí jednotlivých kandidátů s využitím behaviorálního přístupu a metodiky behaviorálního interview (BEI),
 • osvojit si východiska a strategii metody BEI,
 • naučit se vytvářet behaviorální otázky zaměřené na posouzení specifických kompetencí,
 • při nácviku vedení interview se naučí zpřesnit hodnocení úrovně kompetencí pomocí širokého spektra cíleně zaměřených otázek.

Problematika behaviorálního interview (BEI), odlišení klasického pohovoru od behaviorálního

Příprava BEI

Tvorba BEI otázek

Příprava a vedení BEI

 • princip vedení BEI,
 • záznamový protokol,
 • technika STAR,
 • "protidůkazy",
 • časté chyby při výběrovém interview,
 • případová studie.

Vyhodnocení a zhodnocení BEI

Pozn.: Tento kurz je ideální nadstavbou tématu "Profesionální vedení výběrových rozhovorů".

Manažerům všech úrovní řízení a pracovníkům personálních útvarů odpovídající za výběr zaměstnanců.

Interaktivní výklad lektora, ukázky modelových situací a případových studií, praktický nácvik BEI a jeho následný rozbor se skupinou.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Věra U., Kermi s.r.o.

Velmi dobrá lektorka, kurz byl záživný a přínosný.

Simona K., ProfesKontakt, s.r.o.

Je vidět, že paní lektorka je profesionál - člověk na správném místě. Vše se mi moc líbilo.

Markéta S., FRAENKISCHE CZ s.r.o.

Velice profesionální a příjemné školení.

Místo konání:online
Dny:1
Termín:29.03.2021-29.03.2021
Kat. číslo:110511
Cena bez DPH:4300.00 Kč
Cena s DPH:5203.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:20.05.2021-20.05.2021
Kat. číslo:110512
Cena bez DPH:4300.00 Kč
Cena s DPH:5203.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:30.08.2021-30.08.2021
Kat. číslo:110513
Cena bez DPH:4300.00 Kč
Cena s DPH:5203.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:29.11.2021-29.11.2021
Kat. číslo:110514
Cena bez DPH:4300.00 Kč
Cena s DPH:5203.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené