Inovativní vzdělávání
a poradenství

Behaviorální interview - aktuální trend ve vedení pohovorů

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Na rozdíl od standardně vedených pohovorů, které posuzují především CV uchazeče a jsou zaměřeny na popis pracovní minulosti, se behaviorální pohovory liší především v technice kladení specifických otázek. Ty nejsou zaměřeny pouze na názor uchazeče nebo kandidáta, ale zejména na popis konkrétního příkladu a jeho chování v konkrétní situaci, kterou již v minulosti prožil nebo v zaměstnání musel řešit. Výsledky z praxe ukazují, že se touto technikou pohovorů vysoce snižuje míra sebestylizace kandidátů. Vyhneme se předem připraveným odpovědím a získáme kvalitní informace o pracovních návycích a dovednostech uchazeče.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • naučit se posuzovat úroveň kompetencí jednotlivých kandidátů s využitím behaviorálního přístupu a metodiky behaviorálního interview (BEI),
 • osvojit si východiska a strategii metody BEI,
 • naučit se vytvářet behaviorální otázky zaměřené na posouzení specifických kompetencí,
 • při nácviku vedení interview se naučí zpřesnit hodnocení úrovně kompetencí pomocí širokého spektra cíleně zaměřených otázek.

Manažerům všech úrovní řízení a pracovníkům personálních útvarů odpovídající za výběr zaměstnanců.

Problematika behaviorálního interview (BEI), odlišení klasického pohovoru od behaviorálního

Příprava BEI

Tvorba BEI otázek

Příprava a vedení BEI

 • princip vedení BEI,
 • záznamový protokol,
 • technika STAR,
 • "protidůkazy",
 • časté chyby při výběrovém interview,
 • případová studie.

Vyhodnocení a zhodnocení BEI

Pozn.: Tento kurz je ideální nadstavbou tématu "Profesionální vedení výběrových rozhovorů".

Interaktivní výklad lektora, ukázky modelových situací a případových studií, praktický nácvik BEI a jeho následný rozbor se skupinou.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Milada S., Státní zemědělský intervenční fond

Velmi milý přístup, názorné školení se spoustou příkladů. Děkuji.

Věra U., Kermi s.r.o.

Velmi dobrá lektorka, kurz byl záživný a přínosný.

Simona K., ProfesKontakt, s.r.o.

Je vidět, že paní lektorka je profesionál - člověk na správném místě. Vše se mi moc líbilo.

Markéta S., FRAENKISCHE CZ s.r.o.

Velice profesionální a příjemné školení.

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:24.05.2023-24.05.2023
Kat. číslo:130513
Cena bez DPH:4900.00 Kč
Cena s DPH:5929.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:30.08.2023-30.08.2023
Kat. číslo:130514
Cena bez DPH:4900.00 Kč
Cena s DPH:5929.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:30.11.2023-30.11.2023
Kat. číslo:130515
Cena bez DPH:4900.00 Kč
Cena s DPH:5929.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené