KPI a jejich praktické využívání

Manažer kurzuMgr. Jakub Ječný    226 006 307


Key Performance Indicators - klíčové ukazatele výkonnosti. Kurz je založen na praktických zkušenostech. Každý bod harmonogramu je doprovázen ukázkami z reálného využívání KPI v dlouhodobých klientských projektech. Účastníci samostatně pracují na souboru KPI přímo pro vlastní podnik - case study je tedy přímo real study.

 • Pochopíte správné využívání KPI.
 • Dokážete samostatně vytvořit soubor efektivních KPI.
 • Naučíte se konstruovat jednotlivé KPI podle jejich skutečného dopadu na výsledky podniku.
 • Naučíte se rozpoznat, které KPI jsou přínosné a které zavádějící.
 • Dokážete velmi přehledným způsobem KPI prezentovat a vyhodnocovat.
 • Budete připraveni sestavit a zavést soubor KPI pro jednotlivé útvary podniku.

Pro TOP manažery a jednatele firem, členy představenstev a dozorčích rad, personální, obchodní a marketingové manažery, výrobní a technické manažery, manažery připravující se na takové funkce.

 • Typy KPI, jejich konstrukce a význam
 • Předstižné ukazatele a ukazatele dosahovaných výkonů, řetězce návazných ukazatelů
 • Ukazatele typu výkon/cena zdrojů, ukazatele odvozené od přidané hodnoty
 • Předstižné obchodní a personální ukazatele a jejich vazby na dosahované výkony
 • Ukazatele a jejich dopad na členění pravomocí, konstrukce pravomocí odvozená od KPI
 • Souborné hodnocení a vazby ukazatelů - zapojení managementu do práce s KPI
 • KPI a jejich užití v controllingu

Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Jitka Č., Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Výborný projev lektora, zkušenost s přednášeným tématem.

Karolína R., Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Školení přineslo to, co jsem očekávala. Velmi dobrá prezentace a praktické rady pro implementaci.

 • 26. - 27. 3. 2020, Praha, školí Ing. Tomáš Kemmler
 • 26. - 27. 11. 2020, Praha, školí Ing. Tomáš Kemmler
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:26.03.2020-27.03.2020
Kat. číslo:100613
Cena bez DPH:7800.00
Cena s DPH:9438.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:26.11.2020-27.11.2020
Kat. číslo:100614
Cena bez DPH:7800.00
Cena s DPH:9438.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené