Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


KPI a jejich praktické využívání

Key Performance Indicators - klíčové ukazatele výkonnosti. Kurz je založen na praktických zkušenostech. Každý bod harmonogramu je doprovázen ukázkami z reálného využívání KPI v dlouhodobých klientských projektech. Účastníci samostatně pracují na souboru KPI přímo pro vlastní podnik - case study je tedy přímo real study.

Cíle

 • Pochopíte správné využívání KPI.
 • Dokážete samostatně vytvořit soubor efektivních KPI.
 • Naučíte se konstruovat jednotlivé KPI podle jejich skutečného dopadu na výsledky podniku.
 • Naučíte se rozpoznat, které KPI jsou přínosné a které zavádějící.
 • Dokážete velmi přehledným způsobem KPI prezentovat a vyhodnocovat.
 • Budete připraveni sestavit a zavést soubor KPI pro jednotlivé útvary podniku.

Určeno

Pro TOP manažery a jednatele firem, členy představenstev a dozorčích rad, personální, obchodní a marketingové manažery, výrobní a technické manažery, manažery připravující se na takové funkce.

Obsah

 • Typy KPI, jejich konstrukce a význam
 • Předstižné ukazatele a ukazatele dosahovaných výkonů, řetězce návazných ukazatelů
 • Ukazatele typu výkon/cena zdrojů, ukazatele odvozené od přidané hodnoty
 • Předstižné obchodní a personální ukazatele a jejich vazby na dosahované výkony
 • Ukazatele a jejich dopad na členění pravomocí, konstrukce pravomocí odvozená od KPI
 • Souborné hodnocení a vazby ukazatelů - zapojení managementu do práce s KPI
 • KPI a jejich užití v controllingu

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:28.03.2019-29.03.2019
Kat. číslo:190614
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:28.11.2019-29.11.2019
Kat. číslo:190615
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků