Inovativní vzdělávání
a poradenství

KPI a jejich praktické využívání

Manažer kurzuMgr. Jakub Ječný    603 781 024


Key Performance Indicators - klíčové ukazatele výkonnosti. Kurz je založen na praktických zkušenostech. Každý bod harmonogramu je doprovázen ukázkami z reálného využívání KPI v dlouhodobých klientských projektech. Účastníci samostatně pracují na souboru KPI přímo pro vlastní podnik - case study je tedy přímo real study.

 • Pochopíte správné využívání KPI.
 • Dokážete samostatně vytvořit soubor efektivních KPI.
 • Naučíte se konstruovat jednotlivé KPI podle jejich skutečného dopadu na výsledky podniku.
 • Naučíte se rozpoznat, které KPI jsou přínosné a které zavádějící.
 • Dokážete velmi přehledným způsobem KPI prezentovat a vyhodnocovat.
 • Budete připraveni sestavit a zavést soubor KPI pro jednotlivé útvary podniku.

Pro TOP manažery a jednatele firem, členy představenstev a dozorčích rad, personální, obchodní a marketingové manažery, výrobní a technické manažery, manažery připravující se na takové funkce.

 • Typy KPI, jejich konstrukce a význam
 • Předstižné ukazatele a ukazatele dosahovaných výkonů, řetězce návazných ukazatelů
 • Ukazatele typu výkon/cena zdrojů, ukazatele odvozené od přidané hodnoty
 • Předstižné obchodní a personální ukazatele a jejich vazby na dosahované výkony
 • Ukazatele a jejich dopad na členění pravomocí, konstrukce pravomocí odvozená od KPI
 • Souborné hodnocení a vazby ukazatelů - zapojení managementu do práce s KPI
 • KPI a jejich užití v controllingu

Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Jitka Č., Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Výborný projev lektora, zkušenost s přednášeným tématem.

Karolína R., Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Školení přineslo to, co jsem očekávala. Velmi dobrá prezentace a praktické rady pro implementaci.

 • březen 2024, školí Ing. Tomáš Kemmler
 • prosinec 2024, školí Ing. Tomáš Kemmler
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:05.12.2024-06.12.2024
Kat. číslo:140610
Cena bez DPH:10100.00 Kč
Cena s DPH:12221.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené